aic 2014 korica2016
  • Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

IA-aFakultet za sport i fizičko vaspitanje

Adresa: .......... Vuka Karadžića 83

                       81 400 Nikšić

Telefon: ......... 040 235 207

Telefaks: ........ 040 235 200

E-mail: ........... fakultetzasportnk@t-com.me

Web-site: ....... www.fsnk.ucg.ac.me

Žiro račun: ..... 510-22528-65

Dekan: ........... dr Stevo Popović

Prodekani: ..... dr Kemal Idrizović

                      dr Dragan Krivokapić

Sekretarka: .... Đurđa Vukotić

Telefon: ......... 040 235 207

Telefaks: ........ 040 235 200

E-mail: ........... fakultetzasportnk@t-com.me

Studentska služba:

Šefica službe: Desanka Radojičić

Tel/faks: ........ 040 235 204

E-mail:............ desankar@ac.me

 

 Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

FIZIČKA KULTURA

postdiplomske specijalističke studije

FIZIČKA KULTURA

postdiplomske magistarske studije

FIZIČKA KULTURA

osnovne primijenjene studije

SPORTSKI TRENER

SPORTSKO NOVINARSTVO

postdiplomske primijenjene specijalističke studije

SPORT I FITNESS

SPORTSKI MENADŽMENT

postdiplomske primijenjenemagistarske studije

FIZIČKO VASPITANJE DJECE.

 

Sport i fiz. vaspitanje

IA-aFakultet za sport i fizičko vaspitanje

Adresa: .......... Vuka Karadžića 83

                       81 400 Nikšić

Telefon: ......... 040 235 207

Telefaks: ........ 040 235 200

E-mail: ........... fakultetzasportnk@t-com.me

Web-site: ....... www.fsnk.ucg.ac.me

Žiro račun: ..... 510-22528-65

Dekan: ........... dr Stevo Popović

Prodekani: ..... dr Kemal Idrizović

                      dr Dragan Krivokapić

Sekretarka: .... Đurđa Vukotić

Telefon: ......... 040 235 207

Telefaks: ........ 040 235 200

E-mail: ........... fakultetzasportnk@t-com.me

Studentska služba:

Šefica službe: Desanka Radojičić

Tel/faks: ........ 040 235 204

E-mail:............ desankar@ac.me

 

 Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

FIZIČKA KULTURA

postdiplomske specijalističke studije

FIZIČKA KULTURA

postdiplomske magistarske studije

FIZIČKA KULTURA

osnovne primijenjene studije

SPORTSKI TRENER

SPORTSKO NOVINARSTVO

postdiplomske primijenjene specijalističke studije

SPORT I FITNESS

SPORTSKI MENADŽMENT

postdiplomske primijenjenemagistarske studije

FIZIČKO VASPITANJE DJECE.