aic 2014 korica2016

Univerzitet Crne Gore raspisao je 15. septembra konkurs za upis na specijalističke studije u akademskoj 2016/2017. godini. Mjesta ima za 2.241 kandidata, od kojih će se njih 1.141 ili 51 odsto školovati o trošku države. 

Na konkurs za upis na specijalističke studije mogu se prijaviti kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Stranci imaju pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljani.

Prijave na konkurs predaju se studentskim službama 20. i 21. septembra. Uz prijavu, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama). 

Upis će biti završen zaključno sa 25. septembrom. Radi implementacije principa afirmativne akcije, za osobe sa invaliditetom i pripadnike manjinske zajednice Roma i Egipćana, ukupan broj za svaki studijski program povećava se za jedan odsto.

Na Arhitektonskom fakultetu mjesta ima za 40 budžetskih studenata, Biotehničkom 70, Elektrotehničkom 120, Fakultetu dramskih umjetnosti 18, Fakultetu likovnih umjetnosti 24, Fakultetu političkih nauka 80, Pomorskom fakultetu 45, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 40, Fakultetu za turizam i hotelijerstvo 35, Filološkom 170, Filozofskom 75, Građevinskom 70, Mašinskom 70, Medicinskom 20, Metalurško-tehnološkom 25, Muzičkoj akademiji 24, Pravnom fakultetu 90 i Prirodno-matematičkom 125.

Mjesta ima i za 15 samofinansirajućih studenata na Arhitektonskom fakultetu, 65 na Biotehničkom, 100 na Ekonomskom, 110 na Elektrotehničkom, 7 na Fakultetu dramskih umjetnosti, 70 na Fakultetu političkih nauka, 45 na Pomorskom fakultetu, 60 na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, 125 na Fakultetu za turizam i hotelijersvo, 110 na Filološkom, 80 na Filozofskom, 40 na Građevinskom, 50 na Medicinskom, 33 na Metalurško-tehnološkom, 100 na Pravnom i 90 na Prirodno-matematičkom fakultetu.

KONKURS