aic 2014 korica2016

Studentski standard

Problematika učeničkog i studentskog standarda (smještaj i ishrana učenika i studenata, stipendiranje i kreditiranje učenika i studenata i prevoz) je u nadležnosti su Odjeljenja za učenički i studentski standard u Ministarstvu prosvjete i sporta Crne Gore, a regulisana je Zakonom o visokom obrazovanju i podzakonskim aktima.

Krediti

Krediti se dodjeljuju na osnovu javnog konkursa koji se raspisuje najmanje dva mjeseca prije početka školske godine. Pravo učešća na konkursu imaju svi studenti koji su po prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program, a imaju prebivalište na teritoriji Crne Gore. Osnovni kriterijum utvrđen Zakonom za dodjelu kredita je uspjeh u prethodnom školovanju, što znači da visina kredita zavisi od godine studija (ECTS kredita, indeksa uspješnosti i godine studija), prosječne ocjene na prethodnoj godini studija, tako da kredit zavisi od školskog uspjeha.

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, visina studentskog kredita direktno zavisi od participacije smještaja i ishrane u studentskom domu, odnosno minimalni studentski kredit veći je za 25% od cijene smještaja i ishrane u domu. Broj dodijeljenih kredita u školskoj 2015/16. godini je 3519.

Stipendije

MPS će raspisati konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima. U školskoj 2015/16. dodjeljeno je 300 stipendija.

Domovi

Ministarstvo prosvjete i sporta finansira rad deset domova učenika i studenata u Crnoj Gori. Domovi učenika i studenata su javne ustanove, koordinacija njihovog rada (utvrđivanje cijena smještaja i ishrane po korisniku, imenovanje direktora, imenovanje članova Upravnog odbora, davanje saglasnosti na Statut i sistematizaciju ustanove je u nadležnosti MPS-a.

Dom učenika i studenata u Podgorici ima 1462 korisnika, Dom učenika i studenata u Nikšiću ima 285 korisnika, u Kotoru 260, na Cetinju 96, u Igalu ne postoji dom za učenike i studente, pa Viša fizioterapeutska škola za svoje studente obezbjeđuje smještaj u privatnoj režiji.

U domovima u našoj Republici obezbjeđuje se smještaj i ishrana za ukupno 2103 korisnika, dok je broj subvencioniranih studenata za ishranu 2960.

Visina sredstava koja se dodjeljuju domu zavisi od broja korisnika usluga i utvrđene ekonomske cijene smještaja i ishrane učenika odnosno studenata.

Radi vaše informacije važno je napomenuti da Ministarstvo prosvjete i sporta utvrđuje cijenu smještaja i ishrane u domovima po prethodno pribavljenom mišljenju domova, tj. Odjeljenje za učenički i studentski standard utvrđuje prijedlog cijene, predlaže ministru, vodeći računa o visini cijene usluga smještaja i ishrane u domovima.

Prevoz

Ministarstvo prosvjete i sporta kroz djelatnost Odjeljenja za učenički i studentski standard obezbjeđuje sredstva za studente koji ostvaruju pravo na participaciju za prevoz u međugradskom saobraćaju u visini od 20% od cijene karte. U školskoj 2015/16. godini ovo pravo je ostvario 1100 student.

Broj studenata

Na Univerzitetu Crne Gore, Univerzitetu Mediteran, Univerzitetu Donja Gorica - UDG, Fakultet za poslovnu ekonomiju - Bar, Fakultet za biznis i turizam - Budva, Pomorski fakultet - Bar, Fakultet za mediteranske poslovne studije - Tivat, Fakultet za državne i evropske studije, Fakultet za poslovni menadžment - Bar, Fakultet za menadžment- Herceg Novi, Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama - Berane, Fakultet za crnogorski jezik i književnost - Cetinje, Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu - Miločer, Visoka škola sestrinjstva - „Kraljica Jelena“ u školskoj 2015/16. godini ukupan broj studenata iznosi oko 31.450.

Broj i struktura studenata iz okruženja koji studiraju u Crnoj Gori:

Država Broj studenata
Srbija 257
Hrvatska 23
Slovenija 3
Bosna i Hercegovina 144
Makedonija 4
Kosovo 8
Ukrajina 6
Švajcarska 2
Kazahstan 1
Rusija 7
Albanija 4
Grčka 1
Ukupno 460

 

PROGRAMI MOBILNOSTI STUDENATA

 

Programi web adresa tel.
CEEPUS

www.ceepus.info

www.mps.gov.me

+382 20 410 195
Go Styria program

www.uni-graz.at/en/bibwww_s-in_go:styria.htm

www.mps.gov.me

+382 20 410 189

+43 316 380 1249

Join EU-SEE

www.joineusee.eu

www.ir.ac.me

+382 20 414 248
EUROWEB

www.mrtc.mdh.se/euroweb

+382 20 414 248
ERASMUS +

www.esn.org//Erasmus

http://www.neomontenegro.ac.me/

+382 20 414 248

+382 20 223 087

Višegrad program stipendija www.visegradfund.org

+421 259 203 811

+382 20 410 189

Mummert www.mummertstiftung.de +49 (0)711 46084 976
Stipendije stranih vlada

www.mps.gov.me

www.ir.ac.me

+382 20 410 189

+382 20 414 248