aic 2014 korica2016

Važnije adrese

Ministarstvo prosvjete
ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica

Direkcija za učenički i studentski standard
tel/faks: 020 410 198, 410 138
Načelnica:
Božidarka Malešević - Marković
e-mail: bozidarka.markovic@mps.gov.me


Dom učenika i studenata Podgorica
Svetozara Markovića 89
tel/faks: 020/237-796
dir: Radoslav Jovanović


Dom učenika i studenata Spasić - Mašera Kotor
Dobrota bb
tel/faks: 032/230-258
dir: Branko Ivardić


Dom učenika i studenata Braća Vučinić Nikšić
Danila Bojovića bb
tel/faks: 040/212-182
dir: Momčilo Đukanović


Dom učenika i studenata Cetinje
Njegoševa bb

tel/faks: 041/235-252
dir: Vesna Miranović