aic 2014 korica2016

Univerzitet Crne Gore

UCG logo

Adresa:........... Cetinjska br. 2

                       81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 414 255

Telefaks: ........ 020 414 230

E-mail: ........... rektor@ac.me

                        rektorat@ac.me

Web:............... www.ucg.ac.me

                        www.upisi.me

Rektorka: ...... Prof. Radmila Vojvodić

Prorektori: ..... dr Predrag Stanišić

                        dr Maja Baćović

                        dr Živko Andrijašević

Gen. sekr.:...... mr Jelena Pajković

Telefon: ......... 020 414 298

E-mail:............ jelpaj@ac.me

Univerzitet Mediteran

Adresa:........... Vaka Đurovića bb

                       81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 409 200

Telefaks: ........ 020 409 232

E-mail: ........... rektorat@unimediteran.net

Web:............... www.unimediteran.net

Rektor: .......... dr Nenad Vuković

Izvršna direkt.:..Manolina Bašović

Prorektor: ...... dr Janko Radulović

Gen. sekretarka:..Dušanka Vujisić

Zam. izvršne dir:..dr Anđela Jakšić-Stojanović

Rukovodilac službe za finansije i računovodstvo: Dragica Đekić

Kancelarija za međunarodnu saradnju: Milena Đekić

E-mail: ........... erasmus@unimediteran.net

udgUniverzitet Donja Gorica

Adresa:........... Donja Gorica bb

                        81 000 Podgorica

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

Web:............... www.udg.edu.me

Rektor: .......... dr Veselin Vukotić

Menadžer Univerziteta: mr Sandra Tinaj

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ sandra.tinaj@udg.edu.me