aic 2014 korica2016

Univerziteti u okruženju

2016 04 25 Page 269 Image 0001

UNIVERZITET KIRILA I METODIJA U SKOPLJU

Adresa: Bulevar Krste Misirkov bb

1000 Skopje

Telefon: +389 2 32 93 293

Telefax: +389 2 32 93 202

E-mail: ukim@ukim.edu.mk

URL: www.ukim.mk

UNIVERZITET SV. KLIMENT OHRIDSKI U BITOLI

Adresa: Bulevar „1 Maj” bb

Bitola

Telefon: +389 47 223 788

Telefaks: +389 47 223 594

E-mail: rektorat@uklo.edu.mk

URL: www.uklo.edu.mk

DRŽAVNI UNIVERZITET U TETOVU

Adresa: Ilindenska bb

1200 Tetovo

Telefon: +389 44 356 500

Telefaks: +389 44 334 222

E-mail: international@unite.edu.mk

URL: www.unite.edu.mk

UNIVERZITET JUGOISTOČNA EVROPA U TETOVU

Adresa: Ilindenska bb

1200 Tetovo

Telefon: +389 44 356 000

Telefaks: +389 44 356 001

E-mail: rectorate@seeu.edu.mk

URL: www.seeu.edu.mk

2016 04 25 Page 270 Image 0005

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

Adresa: GR 540 06 Thessaloniki, Greece

Telefon: +3031 99 6751, 99 6726

Telefax: +3031 99 6725

URL: www.auth.gr

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

28 Oktovriou (Patision) 42, 10682 Athens, Greece

Telefon: +30 10 7722017, 7722006

Telefax: +30 10 7722028

URL: www.ntua.gr

PANTEION UNIVERSITY OF ATHENS

Adresa: 136 Sygrou Ave, 176 71 GR Athens, Greece

Telefon: +30 210 92 01 041

Telefax: +30 210 92 18 427

e-mail: des@panteion.gr

URL: www.panteion.gr

2016 04 25 Page 269 Image 0003

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO

Adresa: VVia Festa del Perdono 7

20122 Milano

Telefon: +39 02 503 111

E-mail: ufficio.stranieri@unimi.it

URL: www.unimi.it

POLITECNICO DI MILANO

Adresa: piazza Leonardo da Vinci 32
20133 Milano

Telefon: 800 420 470 (zeleni broj)

Telefon: +39 02 23 991

e-mail: webinternational@polimi.it

URL: www.polimi.it

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA

Adresa: Strada Nuova 65, 27100 Pavia

Telefon: +39 0382 984 018; 0382 984 021

URL: www.unipv.it

2016 04 25 Page 270 Image 0001

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Adresa: Via Zamboni 33, 40126 Bologna

Telefon: +39 051 2099349

URL: www.unibo.it

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

Adresa: Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma

Telefon: +39 06 49911

E-mail: settorestudentistranieri@uniroma1.it

URL: www.uniroma.it

2016 04 25 Page 270 Image 0002

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI

Adresa: P.zza Umberto I, Bari

Telefon: +39 800 883046

URL: www.uniba.it

2016 04 25 Page 270 Image 0003

POLITECNICO DI BARI

Adresa: Palazzo Ateneo Piazza Umberto I 1, 70121 Bari, Italy

Telefon:+39 80 5711111

URL: www.poliba.it

2016 04 25 Page 270 Image 0004

UNIVERSITA DI BOCCONI - MILANO

Adresa: Via Sarfatti, 25, 20136 Milano, Italy

Telefon: +39 02 5836 34 34

URL: www.unibocconi.it

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

Adresa: P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze

Telefon: +39 055 27571

URL: www.unifi.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Adresa: Via Verdi, 8 - 10124 Torino

Telefon: +39 011 6706111

URL: www.unito.it

Korisne adrese:

Institut za Spoljnu Trgovinu Italije

Trgovinsko odjeljenje Italijanske Ambasade

Njegoseva 45, 81000 Podgorica

Telefon: + 381 81 248210

URL: www.ice.it

Pregled svih državnih univerziteta u Italiji: www.dst.unpi.it/universita.htm 

Ministrastvo obrazovanja Republike Italije: www.miur.it 

2016 04 25 Page 269 Image 0002

UNIVERZITET U TIRANI

Adresa: University of Tirana

Square „Nënë Terezat”, Tirana

Telefon: +355 4 222 840

Telefax: +355 4 22 23 981

E-mail: info@unitir.edu.al

URL: www.unitir.edu.al

UNIVERSITETI POLITEKNIK TIRANA

Adresa: Square „Nënë Terezat”, 4 Tirana

Telefon: +355 42 227 996

Telefax: +355 42 227 914

E-mail: enkjaho@yahoo.com

URL: www.upt.al

2016 04 25 Page 268 Image 0002

UNIVERZITET U LJUBLJANI

Adresa: Kongresni trg 12

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 2418 500

Telefax: +386 1 2418 560

E-mail: rektorat@uni-lj.si

URL: www.uni-lj.si

UNIVERZITET U MARIBORU

Adresa: Slomškov trg 15

2000 Maribor

Telefon: +386 2 23 55 280

Telefax: +386 2 23 55 211

E-mail: rektorat@uni-mb.si

URL: www.uni-mb.si

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

Adresa: Titov trg 4

6000 Koper

Telefon: +386 5 611 75 00

Telefax: +386 5 611 75 30

URL: www.upr.si

UNIVERZITET U NOVOJ GORICI

Adresa: Vipavska 13

5000 Nova Gorica

Telefon: +386 5 331 52 23

Telefax: +386 5 331 52 24

E-mail: info@p-ng.si

URL: www.p-ng.si

INSTITUT „JOŽEF STEFAN“ LJUBLJANA

Adresa: Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 477 39 00

Telefax: +386 1 251 93 85

E-mail: info@ijs.si

URL: www.ijs.si

2016 04 25 Page 267 Image 0003

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Adresa: Trg maršala Tita 14
10002 Zagreb

Telefon: +385 1 4564 111

Telefax: +385 1 4830 602

URL: www.unizg.hr

SVEUČILIŠTE U SPLITU

Adresa: Livanjska 5
21000 Split

Telefoni: +385 21 558 222, 558 200

Telefax: +385 21 348 163

E-mail: rektorat.office@unist.hr

URL: www.unist.hr

2016 04 25 Page 268 Image 0001

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Adresa: Trg Sv. Trojstva 3, Osijek

Telefoni: +385 31 224 102, 224 110

Telefax: +385 31 207 015

URL: www.unios.hr

SVEUČILIŠTE U RIJECI

Adresa: Trg braće Mažuranića 10

51000 Rijeka

Telefon: +385 51 406 500

Telefax: +385 51 216 671

E-mail: ured@uniri.hr

URL: www.uniri.hr

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Adresa: Mihovila Pavlinovića bb

23000 Zadar

Telefon: +385 23 200 555

Telefax: +385 23 316 882

URL: www.unizd.hr

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

Adresa: Branitelja Dubrovnika 29,
20000 Dubrovnik

Telefon: +385 20 445 700

Telefax: +385 20 435 590

E-mail: rektorat@unidu.hr

URL: www.unidu.hr

SVEUČILIŠTE „JURJA DOBRILE“ U PULI

Adresa: Zagrebačka 30

52100 Pula

Telefon: +385 52 377 000

Telefax: +385 52 216 416

E-mail: ured@unipu.hr

URL: www.unipu.hr

 

2016 04 25 Page 267 Image 0001

UNIVERZITET U BANJA LUCI

Adresa: Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1A

Telefon: +387 51 321 171

Telefax: +387 51 315 694

E-mail: uni-bl@blic.net

URL: www.unibl.org

2016 04 25 Page 267 Image 0002

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Adresa: Vuka Karadžića 30, Istočno Sarajevo,
Telefon: +387 57 320 330

Telefax: +387 57 340 263

e-mail: univerzitet@ues.rs.ba

URL: www.ues.rs.ba

UNIVERZITET U SARAJEVU

Adresa: Obala Kulina Bana 7 II, 71000 Sarajevo

Telefoni: +387 33 226 378

Telefax: +387 33 226 379

URL: www.unsa.ba

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

Adresa: Trg hrvatskih velikana 1

Telefon: +387 36 310 778

Telefax: +387 36 320 885

E-mail: mail@sve-mo.ba

URL: www.sve-mo.ba

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ MOSTAR

Adresa: Univerzitetski kampus

Telefon: +387 36 570 727

Telefax: +387 36 570 032

E-mail: info@unmo.ba

URL: www.unmo.ba

UNIVERZITET U BUHAĆU

Adresa: Kulina bana 2/II

Telefon: +387 37 222 022

Telefax: +387 37 222 022

E-mail: rektorat@unbi.ba

URL: www.unbi.ba

UNIVERZITET U ZENICI

Adresa: Fakultetska 3

Telefon: +387 32 444 420

Telefax: +387 32 444 431

E-mail: rektorat@unze.ba

URL: www.unze.ba

UNIVERZITET U TRAVNIKU

Adresa: Aleja Konzula 5

Telefon: +387 61 172 158

Telefax: +387 61 172 158

E-mail: rasim.dacic@fmt.ba

URL: www.unt.ba

 

2016 04 25 Page 258 Image 0001

UNIVERZITET U BEOGRADU

pozivni broj za Srbiju je +381, Beograd (0)11

REKTORAT UNIVERZITETA

Studentski trg 1

Telefon: 32 07 400

Telefaks: 32 07 481

E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs

URL: www.bg.ac.rs

ARHITEKTONSKI FAKULTET

Bulevar Kralja Aleksandra 73/II

Telefon: 32 25 254

Telefaks: 33 70 193

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Bulevar Kralja Aleksandra 73/I

Telefon: 33 70 102

Telefaks: 33 70 223

EKONOMSKI FAKULTET

Kamenička 6

Telefon: 30 21 240

Telefaks: 26 39 560

FIZIČKI FAKULTET

Studentski trg 12-16

Telefon: 26 30 152

Telefaks: 32 82 619

GEOGRAFSKI FAKULTET

Studentski trg 3/III

Telefon: 21 83 537; 26 37 421

Telefaks: 21 82 889

FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE

Bulevar Oslobođenja 18

Telefon: 36 15 436

Telefaks: 26 85 936

FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU

Visokog Stevana 2

Telefon: 183 056

Telefaks: 183 081

HEMIJSKI FAKULTET

Studentski trg 12-16

Telefon: 32 82 111

Telefaks: 26 38 785

BIOLOŠKI FAKULTET

Studentski trg 16

Telefon: 2186 635

Telefaks: 2638 500

MATEMATIČKI FAKULTET

Studentski trg 16

Telefon: 20 27 801

Telefaks: 26 30 151

FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU

Studentski trg 12-16

Telefon: 26 36 269

Telefaks: 187 133

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Vojvode Stepe 305

Telefon: 30 96 207

Telefaks: 30 96 704

TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

Karnegijeva 4

Telefon: 33 70 460

Telefaks: 33 70 387

UČITELJSKI FAKULTET

Narodnog fronta 43

Telefon: 36 15 225

Telefaks: 26 41 060

FILOZOFSKI FAKULTET

Čika Ljubina 18-20

Telefon: 26 39 119

Telefaks: 26 39 356

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

Jove Ilića 154

Telefon: 39 50 800

Telefaks: 24 61 221

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

Blagoja Parovića 156

Telefon: 35 31 000

Telefaks: 35 31 100

RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET

Đušina 7

Telefon: 32 19 100

Telefaks: 32 48 681

STOMATOLOŠKI FAKULTET

Dr Subotića 8

Telefon: 26 85 064

Telefaks: 26 85 361

TEHNIČKI FAKULTET - BOR

19210 Bor, Vojske Jugoslavije 12

Telefon: 030 424 555

Telefaks: 030 421 078

FARMACEUTSKI FAKULTET

Vojvode Stepe 450

Telefon: 24 73 224

Telefaks: 39 72 840

FILOLOŠKI FAKULTET

Studentski trg 3

Telefon: 26 38 622

Telefaks: 26 30 039

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Jove Ilića 165

Telefon: 30 92 999

Telefaks: 24 91 501

ŠUMARSKI FAKULTET

Kneza Višeslava 1

Telefon: 30 53 990

Telefaks: 25 45 485

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Bulevar Kralja Aleksandra 73

Telefon: 32 18 321; 32 18 323

Telefaks: 32 48 681

MEDICINSKI FAKULTET

Dr. Subotića 8

Telefon: 36 36 300

Telefaks: 26 84 053

PRAVNI FAKULTET

Bulevar Kralja Aleksandra 67

Telefon: 30 27 600

Telefaks: 32 21 299

MAŠINSKI FAKULTET

27. marta 80

Telefon: 33 70 266; 33 70 350

Telefaks: 33 70 364

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Zemun, Nemanjina 6

Telefon: 26 12 664

Telefaks: 21 93 659

FAKULTET BEZBEDNOSTI

Gospodara Vučića 50

Telefon: 64 51 843

Telefaks: 64 57 685

 

2016 04 25 Page 259 Image 0001

 

 

 

 

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

Kosančićev venac 29

Telefon: 262 51 66

Telefaks: 262 97 85

URL: www.arts.bg.ac.rs

FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

Kralja Milana 50

Telefon: 659 272, 652 887

Telefaks: 2643 598

 

 

 

FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI

Pariska 16

Telefon: 630 635,635 952

Telefaks: 21 81 214

e-mail: stsluzba@flu.bg.ac.rs

URL: www.flu.bg.ac.rs

 

FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI

Kralja Petra 4

Telefon: 182 047

 

 

 

 

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI

Bulevar Umetnosti 20

Telefon: 21 35 684

Telefaks: 21 30 862

 

 

   

 

2016 04 25 Page 260 Image 0001

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Ul. dr Zorana Đinđića 1

Telefon: 021 485 20 00

E-mail: rektorat@uns.ac.rs

URL: www.uns.ac.rs

 

AKADEMIJA UMETNOSTI

Đure Jakšića 7

Telefon: 021 422 177

Telefaks: 021 420 187

GRAĐEVINSKI FAKULTET

24000 Subotica, Kozaračka 2a

Telefon: 024 554 300

Telefaks: 024 554 580

EKONOMSKI FAKULTET

24000 Subotica, Segedinski put 9-11

Telefon: 024 628 000

Telefaks: 024 546 486

MEDICINSKI FAKULTET

Hajduk Veljkova 3

Telefon: 021 420 677

Telefaks: 021 624 153

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Trg Dositeja Obradovića 8

Telefon: 021 485 35 00

Telefaks: 021 459 761

PRAVNI FAKULTET

Trg Dositeja Obradovića 1

Telefon: 021 63 50 377

Telefaks: 021 450 427

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Trg Dositeja Obradovića 3

Telefon: 021 455 630

Telefaks: 021 455 662

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Bulevar Cara Lazara 1

Telefon: 021 485 36 00

Telefaks: 021 450 413

TEHNIČKI FAKULTET „MIHAILO PUPIN”, ZRENJANIN

Đure Đakovića bb, 23000 Zrenjanin

Telefon: 023 550 515

Telefaks: 023 550 520

PEDAGOŠKI FAKULTET, SOMBOR

Podgorička 4, 25000 Sombor

Telefon: 025 460 595

Telefaks: 025 26 461

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

Lovćenska 16

Telefon: 021 450 188

Telefaks: 021 450 199

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

Trg Dositeja Obradovića 6

Telefon: 021 485 20 55

Telefaks: 021 458 133

FILOZOFSKI FAKULTET

Dr Zorana Đinđića 2

Telefon: 021 450 690

Telefaks: 021 450 929

   

 

2016 04 25 Page 260 Image 0002

UNIVERZITET U NIŠU

18000 Niš, Univerzitetski trg 2

Telefon: 018 257 970

Telefaks: 018 257 950

E-mail: uniuni@ni.ac.rs

URL: www.ni.ac.rs

GRAĐEVINSKO- ARHITEKTONSKI FAKULTET

Aleksandra Medvedeva 14

Telefon: 018 588 200

Telefaks: 018 588 202

EKONOMSKI FAKULTET

Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja 11

Telefon: 018 528 601

Telefaks: 018 523 859

ELEKTRONSKI FAKULTET

Aleksandra Medvedeva 14

Telefon: 018 529 105

Telefaks: 018 588 399

MAŠINSKI FAKULTET

Aleksandra Medvedeva 14

Telefon: 018 588 255

Telefaks: 018 588 244

MEDICINSKI FAKULTET

Dr Zorana Đinđića 81

Telefon: 42 26 644

Telefaks: 018 42 38 770

PRAVNI FAKULTET

Trg Trg Kralja Aleksandra 11

Telefon: 018 500 201

Telefaks: 018 45 23 747

PRIRODNO-MATEMATIČKI

Višegradska 33

Telefon: 018 533 015

Telefaks: 018 533 014

FAKULTET ZAŠTITE NA RADU

Čarnojevića 10a

Telefon: 018 529 701

Telefaks: 018 249 962

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

Čarnojevića 10a

Telefon: 018 510 900

Telefaks: 018 242 482

FILOZOFSKI FAKULTET

Ćirila i Metodija 2

Telefon: 018 514 312

Telefaks: 018 514 310

FAKULTET UMETNOSTI U NIŠU

Knjeginje Ljubice 10

Telefon: 018 522 396

Telefaks: 018 513 272

TEHNOLOŠKI FAKULTET U LESKOVCU

Bulevar oslobođenja 124

Telefon: 016 247 203

Telefaks: 016 242 859

UČITELJSKI FAKULTET U VRANJU

Partizanska 14

Telefon: 017 431 960

Telefaks: 017 421 633

   

 

 

 

 

 

 

 

2016 04 25 Page 261 Image 0001

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

Jovana Cvijića bb

Telefon: 034 370 270

Telefaks: 034 370 168

E-mail: unikg@kg.ac.rs

URL: www.kg.ac.rs

AGRONOMSKI FAKULTET - ČAČAK

Cara Dušana 34

Telefon: 032 222 584

Telefaks: 032 349 503

EKONOMSKI FAKULTET

Đure Pucara - Starog 3

Telefon: 034 303 500

Telefaks: 034 303 516

MEDICINSKI FAKULTET

Svetozara Markovića 69

Telefon/faks: 034 306 800

 

MAŠINSKI FAKULTET - KRALJEVO

Dositejeva 19

Telefon: 036 383 378

Telefaks: 036 383 377

MAŠINSKI FAKULTET

Sestre Janjić 6

Telefon: 034 335 990

Telefaks: 034 333 192

PRAVNI FAKULTET

Jovana Cvijića 1

Telefon: 034 306 500

Telefaks: 034 306 540

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Radoja Domanovića 12

Telefon: 034 336 223

Telefaks: 034 335 040

TEHNIČKI FAKULTET - ČAČAK

Svetog Save 65

Telefon: 032 302 700

Telefaks: 032 342 101

PEDAGOŠKI FAKULTET - JAGODINA

Milana Mijalkovića 14

Telefon: 035 223 805

Telefaks: 035 223 805

UČITELJSKI FAKULTET - UŽICE

Trg Svetog Save 36

Telefon: 031 521 952

Telefaks: 031 511 078

FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET

Jovana Cvijića bb

Telefon: 034 304 270

Telefaks: 034 30 42 750

 

 

2016 04 25 Page 262 Image 0001

UNIVERZITET U PRIŠTINI

REKTORAT UNIVERZITETA

K. Mitrovica, Filipa Višnjića bb

Telefon: 028 422 340

Telefaks: 028 422 320

E-mail: rektorat@pr.ac.rs

URL: www.pr.ac.rs

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

K. Mitrovica, Knjaza Miloša 7

Telefon: 028 425 320

Telefaks: 028 425 322

EKONOMSKI FAKULTET

K. Mitrovica, Kolašinska 156

Telefon: 028 497 934

Telefaks: 028 497 934

MEDICINSKI FAKULTET

K. Mitrovica, Anri Dinana bb

Telefon: 028 498 296

Telefaks: 028 498 298

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Lešak, Kopaonička bb

Telefon: 028 88 261

Telefaks: 028 88 261

PRAVNI FAKULTET

Lole Ribara 29

Telefon: 028 425 339

Telefaks: 028 425 336

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Lole Ribara 29

Telefon: 028 425 396

Telefaks: 028 425 399

UČITELJSKI FAKULTET - Leposavić

Nemanjina bb

Telefon: 028 84 164

Telefaks: 028 84 164

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

Leposavić, Dositeja Obradovića bb

Telefon: 028 84 700

Telefaks: 028 84 700

FAKULTET UMETNOSTI

K. Mitrovica, Kralja Petra I br. 117

Telefon: 028 497 924

Telefaks: 028 497 925

FILOZOFSKI FAKULTET

K. Mitrovica, Filipa Višnjića bb

Telefon: 028 425 473

Telefaks: 028 425 474

POLICIJSKA AKADEMIJA

Beograd, Kraljice Ane bb

Telefoni: 011 39 73 357, 011 473 701

 

BOGOSLOVSKI FAKULTET

Beograd, Mije Kovačevića 11b

Telefoni: 011 762 732, 011 762 958

 

 

UNIVERZITET U PRIŠTINI ZA ALBANCE

UNIVERSITETI I PRISHTINËS

UNIVERSITY OF PRISHTINA

Telefon: 00 381 38 244 183

E-mail: rektorati@uni-pr.edu

URL: www.uni-pr.edu

 

Privatni Univerziteti u Srbiji

UNIVERZITET BRAĆA KARIĆ

Beograd, Palmira Toljatija 3

Telefon: 011 26 04 995

Telefaks: 011 26 92 297

FAKULTET ZA MENADŽMENT BRAĆA KARIĆ

Beograd, Palmira Toljatija 3

Telefon: 011 2604 022

 

FAKULTET ZA PREDUZETNI MENADŽMENT

Novi Sad, Modene 5

Telefon: 021 450 893

 

AKADEMIJA UMETNOSTI BRAĆA KARIĆ

Beograd, Nemanjina 28

Telefon: 011 36 18 715

 

FAKULTET ZA MENADŽMENT U SPORTU

Vase Pelagića 23

Telefon: 011 653 474

FAKULTET ZA EKONOMIJU I POLITIČKE NAUKE

Novi Beograd, Palmira Toljatija 3

Telefon: 011 26 92 215 lokal 102

FAKULTET ZA STRANE JEZIKE

Beograd, Palmira Toljatija 5/2

Telefon: 011 26 95 211 lokal 223

 

EVROPSKI UNIVERZITET

Beograd, Carigradska 28

Telefon: 011 33 41 583

E-mail: info@uni-pr.edu

URL: www.eu.ac.rs

FAKULTET ZA INTERNACIONALNI MENADŽMENT BEOGRAD

Carigradska 28,32

Telefon: 011 33 40 685

FAKULTET ZA EVROPSKI BIZNIS

Beograd, Carigradska 26

Telefon: 011 32 30 639

FAKULTET ZA MENADŽMENT MALIH PREDUZEĆA

Beograd, Đure Đakovića 31

Telefon: 011 33 92 456

FAKULTET LEPIH UMETNOSTI

Beograd, 29. novembra 68a

Telefon: 011 763 434

   

 

DZON NEZBIT UNIVERZITET

Beograd, Goce Delčeva 8

Telefon: 011 22 03 029

URL: www.nezbit.edu.rs

FAKULTET ZA MENADŽMENT

Zaječar, Park šuma Kraljevica bb

Telefon: 019 430 800

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE

Novi Beograd, Goce Delčeva 9a

Telefon: 011 220 30 25

FAKULTET ZA MEĐUNARODNU EKONOMIJU

Novi Beograd, Bulevar Umetnosti 29

Telefon: 011 21 47 208

FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE

Novi Beograd, Goce Delčeva 8

Telefon: 011 22 03 029, 22 03 028

FAKULTET ZA DRŽAVNU UPRAVU I ADMINISTRACIJU

Novi Beograd, Bulevar umetnosti 29

Telefon: 011 21 47 208

FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN

Novi Beograd, Bulevar umetnosti 29

Telefon: 011 21 38 396; 21 47 673

FAKULTET ZA BIOFARMING

Bačka Topola, Maršala Tita 39

Telefon: 024 712 209; 024 718 515

   

 

 

DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

Vuka Karadžića bb, Novi Pazar

Telefon: 020 317 754

Telefaks: 020 337 669

E-mail: rektorat@np.ac.rs

URL: www.np.ac.rs

Departman za pravno-ekonomske nauke

Departman za filozofsko-filološke nauke

Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke

Departman za bio-hemijske i medicinske nauke

Departman za tehničko-tehnološke nauke

Departman za umetnost

 

UNIVERZITET „SINGIDUNUM“ BEOGRAD

Danijelova 29, Beograd

Telefon: 011 30 94 094

Telefaks: 011 30 93 294

e-mail: office@singidunum.ac.rs

URL: www.singidunum.ac.rs

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE UNIVERZITETA SINGIDUNUM

Beograd, Danijelova 32

Telefon: 011 30 93 226

FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO

Beograd, Danijelova 32

Telefon: 011 30 94 094

Telefaks: 011 24 62 826

POSLOVNI FAKULTET U BEOGRADU

Beograd, Danijelova 32

Telefon: 011 30 94 094

Telefaks: 011 24 62 826

FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELIJERSKI MENADŽMENT

Beograd, Danijelova 32

Telefon: 011 30 94 094

Telefaks: 011 24 62 826

POSLOVNI FAKULTET U VALJEVU

Valjevo, Železnička 8

Telefon: 014 292 610

FAKULTET ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I ADMINISTRACIJU (FEFA)

Beograd, Vojvode Mišića 43

Telefon: 011 31 22 440; 011 26 00 600

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJU

Beograd, Karađorđeva 65

Telefon: 011 26 26 474

FAKULTET ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU „FUTURA“

Beograd, Požeška 83a

Telefon: 011 35 41 439; 062 87 59 392

FAKULTET ZA EVROPSKO-PRAVNO POLITIČKE STUDIJE

Novi Sad, Narodnog fronta 53

021 417 633; 67 56 200; 67 56 201

 

 

VIŠE ŠKOLE U SRBIJI

VIŠA TEHNIČKA MAŠINSKA ŠKOLA

Beograd-Zemun, Nade Dimić 4

Telefon: 011 619 673

VIŠA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

Beograd, Vojvode Stepe 283

Telefon: 011 24 71 099

POLITEHNIČKA AKADEMIJA

Beograd, Brankova 17

Telefon: 011 26 33 127

Telefaks: 011 26 32 341

Beograd, Katarine Ambrozić 7

Telefon: 011 64 10 990

Telefaks: 011 78 09 731

VIŠA TURISTIČKA ŠKOLA

Beograd, Bulevar AVNOJ-a 152a

Telefon: 011 698 222

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Beograd, Bulevar Zorana Đinđića

Telefon: 011 31 93 641; 011 31 93 638

VIŠA ŽELEZNIČKA ŠKOLA

Beograd, Zdravka Celara 14

Telefon: 011 32 92 517

Telefaks: 011 32 92 517

VIŠA TEHNIČKA PTT ŠKOLA

Beograd, Zdravka Celara 16

Telefon: 011 32 90 828
Telefaks: 011 32 90 650

 

VIŠA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA

GRAĐEVINSKI ODSEK

Beograd, Hajduk Stankova 2

Telefon: 011 422 178

GEODETSKI ODSEK

Beograd, Milana Rakića 42

Telefon: 011 411 885

VIŠA TEHNIČKA TEKSTILNA ŠKOLA

Beograd, Starine Novaka 24

Telefon: 011 3234 002

VIŠA POLITEHNIČKA ŠKOLA

Beograd, Brankova 17 i Krfska 7/I

Telefon: 011 633 127

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Subotica, Marka Oreškovića 16

Telefon: 024 655 201

Telefaks: 024 655 255

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Novi Sad, Školska 1

Telefon: 021 48 92 512

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Zrenjanin, Đorđa Stratimirovića 23

Telefon: 023 565 005

VIŠA TEHNOLOŠKA ŠKOLA ZA NEMETALE

Aranđelovac, Josifa Pančića 11

Telefon: 034 712 264

VIŠA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Šabac, Hajduk Veljkova 10

Telefon: 015 352 728

VIŠA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA ALEKSANDAR-LALA STANKOVIĆ

Šabac, Vojvode Putnika 56

Telefon: 015 344 580, 015 344 581

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Požarevac, Nemanjina 2

Telefon: 012 531 667, 012 531 668

Telefaks: 012 531 667

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Čačak, Svetog Save 65

Telefon: 032 222 321

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Kragujevac, Kosovska 8

Telefon: 034 381 418

VIŠA TEHNICKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Kruševac, Kosančićeva 36

Telefon: 037 27 603

VIŠA TEHNIČKA MAŠINSKA ŠKOLA

Trstenik, Radoja Krstića 19

Telefon: 037 714 121

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Užice, Trg Svetog Save 34

Telefon: 031 513 385

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Niš, Aleksandra Medvedeva 20

Telefon: 018 588 211, 011 588 039

VIŠA TEHNIČKA TEKSTILNA ŠKOLA

Leskovac, Vilema Pušmana 17

Telefon: 016 233 910

VIŠA TEHNIČKA TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Vranje, Filipa Filipovića 20

Telefon: 017 21 859

VIŠA POLJOPRIVREDNO- PREHRAMBENA ŠKOLA

Prokuplje, Ćirila i Metodija 1

Telefon: 027 324 878

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Zvečan, Nušićeva 6

Telefon: 028 664 179

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA U UROŠEVCU SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U ZVEČANU

Zvečan, Nušićeva 6

Telefon: 028 665 446

BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA

Beograd, 27. marta 149

Telefon: 011 24 01 888

VIŠA POSLOVNA ŠKOLA

Novi Sad, Vladimira Perića Valtera br.4

Telefon: 021 48 54 000

Telefaks: 021 350 367

VIŠA POSLOVNA ŠKOLA U KOSOVU POLJU SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U BLACU

Blace, Kralja Petra I br. 70

Telefon: 027 371 377

VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA PROTA MATEJA NENADOVIĆ

Valjevo, Vuka Karadžića 3a

Telefon: 014 224 735

VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA

Leskovac, Durmitorska 19

Telefon: 016 254 961

VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA U PEĆI SA SEDIŠTEM U LEPOSAVICU

Leposavić, 24. novembra bb

Telefon: 028 83 351

VIŠA HOTELIJERSKA ŠKOLA

Beograd, Kneza Višeslava 70

Telefon: 011 543 972

VIŠA ŠKOLA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Beograd-Zemun, Cara Dušana 196

Telefon: 011 3161 444

VIŠA MEDICINSKA ŠKOLA

Beograd-Zemun, Cara Dušana 254

Telefon: 011 105 727

VIŠA MEDICINSKA ŠKOLA

Ćuprija, Lole Ribara 1/II

Telefon: 035 401 140

Telefaks: 035 401 164

VIŠA ŠKOLA LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI

Beograd, Pante Srećkovića 2

Telefon: 011 3291 707

VIŠA MUZIČKA ŠKOLA

Niš, Prvomajska 6

Telefon: 018 524 464

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Beograd, Ljutice Bogdana 46

Telefon: 011 668 226

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Subotica, Banijska 67

Telefon: 024 547 870

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Novi Sad, Petra Drapšina 8

Telefon: 021 451 683

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Sremska Mitrovica, Zmaj Jovina 29

Telefon: 022 221 864

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Vršac, Omladinski trg 1

Telefon: 013 811 628

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Kikinda, Svetosavska 57

Telefon: 0230 439 250, 0230 22 423

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Šabac, Dobropoljska 5

Telefon: 015 342 171

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Aleksinac, Pivarska bb

Telefon: 018 804 323

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Kruševac, Ćirila i Metodija 22

Telefon: 037 439 754

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Pirot, Ćirila i Metodija 29

Telefon: 010 313 710

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA U GNJILANU SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U BUJANOVCU

Bujanovac, Karađorđev trg bb

Telefon: 017 653 692