aic 2014 korica2016

Hrvatska

2016 04 25 Page 267 Image 0003

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Adresa: Trg maršala Tita 14
10002 Zagreb

Telefon: +385 1 4564 111

Telefax: +385 1 4830 602

URL: www.unizg.hr

SVEUČILIŠTE U SPLITU

Adresa: Livanjska 5
21000 Split

Telefoni: +385 21 558 222, 558 200

Telefax: +385 21 348 163

E-mail: rektorat.office@unist.hr

URL: www.unist.hr

2016 04 25 Page 268 Image 0001

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Adresa: Trg Sv. Trojstva 3, Osijek

Telefoni: +385 31 224 102, 224 110

Telefax: +385 31 207 015

URL: www.unios.hr

SVEUČILIŠTE U RIJECI

Adresa: Trg braće Mažuranića 10

51000 Rijeka

Telefon: +385 51 406 500

Telefax: +385 51 216 671

E-mail: ured@uniri.hr

URL: www.uniri.hr

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Adresa: Mihovila Pavlinovića bb

23000 Zadar

Telefon: +385 23 200 555

Telefax: +385 23 316 882

URL: www.unizd.hr

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

Adresa: Branitelja Dubrovnika 29,
20000 Dubrovnik

Telefon: +385 20 445 700

Telefax: +385 20 435 590

E-mail: rektorat@unidu.hr

URL: www.unidu.hr

SVEUČILIŠTE „JURJA DOBRILE“ U PULI

Adresa: Zagrebačka 30

52100 Pula

Telefon: +385 52 377 000

Telefax: +385 52 216 416

E-mail: ured@unipu.hr

URL: www.unipu.hr