aic 2014 korica2016

2016 04 25 Page 269 Image 0001

UNIVERZITET KIRILA I METODIJA U SKOPLJU

Adresa: Bulevar Krste Misirkov bb

1000 Skopje

Telefon: +389 2 32 93 293

Telefax: +389 2 32 93 202

E-mail: ukim@ukim.edu.mk

URL: www.ukim.mk

UNIVERZITET SV. KLIMENT OHRIDSKI U BITOLI

Adresa: Bulevar „1 Maj” bb

Bitola

Telefon: +389 47 223 788

Telefaks: +389 47 223 594

E-mail: rektorat@uklo.edu.mk

URL: www.uklo.edu.mk

DRŽAVNI UNIVERZITET U TETOVU

Adresa: Ilindenska bb

1200 Tetovo

Telefon: +389 44 356 500

Telefaks: +389 44 334 222

E-mail: international@unite.edu.mk

URL: www.unite.edu.mk

UNIVERZITET JUGOISTOČNA EVROPA U TETOVU

Adresa: Ilindenska bb

1200 Tetovo

Telefon: +389 44 356 000

Telefaks: +389 44 356 001

E-mail: rectorate@seeu.edu.mk

URL: www.seeu.edu.mk