aic 2014 korica2016
 • Arhitektonski fakultet

PA-a

Adresa: .......... Džordža Vašingtona bb

                        81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 269 262

Telefaks: ........ 020 269 317

E-mail: ........... arhitektura@ac.me

Web site: ....... www.arhitektura.ucg.ac.me

Žiro račun: ..... 510-12820-89

Dekan: ........... dr Svetislav Popović

Prodekani: ..... dr Veljko Radulović

                      dr Ilija Lalošević

Sekretarka: .... Sonja Popović, dipl. pravnik

Telefon: ......... 020 269 134

Telefaks: ........ 020 269 317

E-mail: ........... sonjap@ac.me

Studentska služba:

Šefica službe: Radmila Kovačević

Telefon: ......... 020 269 262

Telefaks: ........ 020 269 317

E-mail: ........... assluzba@ac.me

 

 Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

 • ARHITEKTURA

postdiplomske specijalističke studije

ARHITEKTURA (smjerovi):

 • Projektantski
 • Urbanistički

postdiplomske magistarske studije

 • ARHITEKTONSKA ORGANIZACIJA PROSTORA
 • URBANISTIČKA ORGANIZACIJA PROSTORA
 • ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA
 • ZAŠTITA I REVITALIZACIJA GRADITELJSKOG NASLJEĐA
 • BIOKLIMATSKA I ENERGETSKI EFIKASNA ARHITEKTURA
 • UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJAMA U GRADITELJSTVU
 • KONSTRUKTIVNI SISTEMI.

Arhitektura