aic 2014 korica2016
 • Ekonomski fakultet

2016 04 25 Page 077 Image 0001

Ekonomski fakultet

Adresa:........... Jovana Tomaševića 37

                       81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 241 138

Telefaks: ........ 020 244 588

E-mail: ........... ekonomija@ac.me

Web:............... www.ekonomija.ac.me

Žiro-račun:..... 510-131-35

Dekanka: ....... dr Ana Lalević-Filipović

Prodekani: ..... dr Saša Vujošević

                      dr Nikola Milović

                      dr Milijana Novović-Burić

Sekretar: ........ Ivo Đoković, dipl. pravnik

Telefon: ......... 020 241 138 lok. 117

Telefaks: ........ 020 244 588

Studentska služba:

Šefica službe: Tatjana Vukotić, dipl. ecc.

Telefon: ......... 020 241 138 lok. 108

Telefaks: ........ 020 244 588

E-mail: ........... tatjanav@ac.me

 

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

EKONOMIJA (smjerovi, trajanje 8 semestara)

 • Preduzetništvo i biznis
 • Finansije
 • Međunarodni biznis
 • Marketing
 • Menadžment
 • Kvantitativna ekonomija
 • Informacioni sistem
 • Ekonomija javnog sektora
 • Računovodstvo i revizija
 • Evropske ekonomske integracije

postdiplomske magistarske studije

EKONOMIJA (smjerovi)

 • Aktuarstvo
 • Ekonomija javnog sektora
 • Evropske ekonomske integracije
 • Kvantitativna ekonomija
 • Marketing i biznis
 • Menadžment biznisa
 • Međunarodni marketing
 • Međunarodna ekonomija
 • Menadžment informacionih sistema
 • Organizacijski menadžment
 • Preduzetništvo
 • Računovodstvo i revizija
 • Finansije i bankarstvo
 • Ekonomika preduzetništva
 • Finansijska tržišta i investiciona analiza
 • Bankarstvo
 • Ekonomika biznisa
 • Međunarodni menadžment
 • Menadžment u sportu
 • Menadžment u zdravstvu
 • Menadžment u obrazovanju
 • Menadžment u kulturi
 • Makroekonomija

osnovne primijenjene studije

MENADŽMENT (smjerovi)

 • Menadžment
 • Marketing
 • Finansije i računovodstvo
 • Informacioni sistemi
 • Trgovina

(Studijski program se realizuje i u Bijelom Polju)

postdiplomske primijenjene specijalističke studije

MENADŽMENT (smjerovi)

 • Menadžment biznisom
 • Organizacija
 • Osiguranje i aktuarstvo
 • Menadžment investicijama
 • Marketing menadžment
 • Menadžment trgovine
 • Menadžment organizacije
 • Elektronsko poslovanje
 • Psihološka ekonomija
 • Sistemi poslovne inteligencije
 • Menadžment međunarodnog poslovanja
 • Informatički menadžment
 • Menadžment javnog sektora
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Matematičke metode u biznisu
 • Analiza biznisa
 • Menadžment u sportu
 • Menadžment u zdravstvu
 • Menadžment u kulturi
 • Menadžment javne uprave
 • Međunarodne finansije
 • Poslovna logistika

postdiplomske primijenjene magistarske studije

MENADŽMENT (smjerovi)

 • Menadžment biznisom
 • Organizacija
 • Osiguranje i aktuarstvo
 • Menadžment investicijama
 • Marketing menadžment
 • Menadžment trgovine
 • Menadžment organizacije
 • Elektronsko poslovanje
 • Psihološka ekonomija
 • Sistemi poslovne inteligencije
 • Menadžment međunarodnog poslovanja
 • Informatički menadžment
 • Menadžment javnog sektora
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Matematičke metode u biznisu
 • Analiza biznisa
 • Menadžment u sportu
 • Menadžment u zdravstvu
 • Menadžment u kulturi
 • Menadžment javne uprave
 • Međunarodne finansije
 • Poslovna logistika.

Ekonomija