aic 2014 korica2016
 • Elektrotehnički fakultet

i2015 04 21 red page282 image27Elektrotehnički fakultet

Adresa: .......... Džordža Vašingtona bb

                       81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 245 839

Telefaks: ........ 020 245 873

E-mail: ........... etf@ac.me

Web site:........ www.etf.ac.me

Žiro račun: ..... 510-255-51

Dekan: ........... dr Zoran Veljović

Prodekani: ..... dr Ana Jovanović

                      dr Saša Mujović

                      dr Milutin Radonjić

Sekretar: ........ Ranko Lazović, dipl. pravnik

Telefon: ......... 020 245 839

Telefaks: ........ 020 245 873

Studentska služba:

Šefica službe:. Slavka Petrović

Telefon: ......... 067 257 137

Telefaks: ........ 020 245 873

E-mail: ........... oliverav@ac.me

 

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

 • ENERGETIKA I AUTOMATIKA
 • ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

postdiplomske specijalističke studije

ENERGETIKA I AUTOMATIKA (smjerovi)

 • Automatika
 • Industrijska elektrotehnika
 • Elektroenergetski sistemi

ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI (smjerovi)

 • Elektronika
 • Elektronika, Medicinska elektronika
 • Telekomunikacije
 • Računari
 • Mikrotalasna tehnika
 • postdiplomske magistarske studije

ENERGETIKA I AUTOMATIKA (smjerovi)

 • Automatika
 • Industrijska elektrotehnika
 • Elektroenergetski sistemi

ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI (smjerovi)

 • Elektronika
 • Telekomunikacije
 • Računari
 • Mikrotalasna tehnika

osnovne primijenjene studije

PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO

postdiplomske primijenjene specijalističke studije

PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO

postdiplomske primijenjene magistarske studije

PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO.

Elektotehnika