aic 2014 korica2016
 • Fakultet dramskih umjetnosti

i2015 04 21 red page282 image25Fakultet dramskih umjetnosti

Adresa: .......... Bajova br. 5

                       81 250 Cetinje

Telefon: ......... 041 231 460

Telefaks: ........ 041 233 623

E-mail: ........... fdu@ac.me

Web-site: ....... www.fdu.ucg.ac.me

Žiro račun: ..... 510-2212-97

Dekan: ........... mr Sehad Čekić

Prodekan: ...... Edin Jašarović

Sekretarka: .... Branka Bogdanović, dipl. pravnik

Telefon: ......... 041 235 092

Telefaks: ........ 041 233 623

E-mail: ........... brankab@ac.me

Studentska služba:

Šefica službe: Dijana Pešić

Telefon: ......... 041 235 092

E-mail: ........... dijanap@ac.me

 

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

 • GLUMA
 • FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA
 • POZORIŠNA REŽIJA
 • PRODUKCIJA
 • DRAMATURGIJA

postdiplomske specijalističke studije

 • GLUMA
 • FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA
 • POZORIŠNA REŽIJA
 • PRODUKCIJA
 • DRAMATURGIJA

postdiplomske magistarske studije

 • REŽIJA (podgrupe)
 • FTV režija,
 • Pozorišna režija
 • GLUMA
 • PRODUKCIJA
 • DRAMATURGIJA
 • FILMOLOGIJA.

 

Dramska umjetnost