aic 2014 korica2016
 • Fakultet likovnih umjetnosti

i2015 04 21 red page282 image33Fakultet likovnih umjetnosti

Adresa: .......... Bajova 150

                       81 250 Cetinje

Telefon: ......... 041 231 506

Telefaks: ........ 041 231 506

E-mail: ........... flu@ac.me

Web-site: ....... www.flu.ucg.ac.me

Žiro račun: ..... 510-2171-26

Dekanka: ....... dr Milena Jovićević

Prodekan: ...... mr Željko Reljić

                       mr Marko Marković

Sekretarka: .... Irena Poček, dipl. pravnik

Telefon: ......... 041 232 322

Telefaks: ........ 041 231 506

E-mail: ........... dpocek@t-com.me

Studentska služba:

Šefica službe: Zorka Popović

Telefon: ......... 041 241 184

Telefaks: ........ 041 231 506

E-mail: ........... zorka.p@ac.me

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

 • SLIKARSTVO
 • VAJARSTVO
 • GRAFIKA
 • GRAFIČKI DIZAJN

postdiplomske specijalističke studije

 • SLIKARSTVO
 • VAJARSTVO
 • GRAFIKA
 • GRAFIČKI DIZAJN

postdiplomske magistarske studije

 • SLIKARSTVO
 • VAJARSTVO
 • GRAFIKA
 • GRAFIČKI DIZAJN.

Likovna umjetnost