aic 2014 korica2016
 • Fakultet političkih nauka

i2015 04 21 red page282 image38Fakultet političkih nauka

Adresa: .......... 13. jul br. 2

                        81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 481 169

Telefaks: ........ 020 239 074

E-mail:............ fpn@ac.me

Web-site: ....... www.fpn.ucg.ac.me

Žiro-račun:..... 510-12046-83

Dekan: ........... dr Saša Knežević

Prodekani: ..... dr Nataša Ružić

Sekretar: ........ Novak Vukadinović

Telefon: ......... 020 481 157

Telefaks: ........ 020 239 074

Studentska služba:

Šef službe: ..... Sekule Raičević

Telefon: ......... 020 481 174

Telefaks: ........ 020 239 074

E-mail:............ politickenauke@t-com.me

                         fpn@ac.me

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

 • MEĐUNARODNI ODNOSI
 • POLITIKOLOGIJA
 • NOVINARSTVO
 • SOCIJALNI POLITIKA I SOCIJALNI RAD
 • EVROPSKE STUDIJE

postdiplomske specijalističke studije

 • MEĐUNARODNI ODNOSI
 • POLITIKOLOGIJA
 • NOVINARSTVO
 • SOCIJALNI POLITIKA I SOCIJALNI RAD
 • EVROPSKE STUDIJE

postdiplomske magistarske studije

 • MEĐUNARODNI ODNOSI
 • POLITIKOLOGIJA
 • NOVINARSTVO
 • SOCIJALNI POLITIKA I SOCIJALNI RAD
 • EVROPSKE STUDIJE.

Političke nauke