aic 2014 korica2016
 • Fakultet za pomorstvo

i2015 04 21 red page282 image40Fakultet za pomorstvo

Adresa: .......... Dobrota 36

                        85 330 Kotor

Telefon: ......... 032 303 188

Telefaks: ........ 032 303 184

E-mail: ........... fzp@ac.me

Web-site: ....... www.fzpkotor.com

Žiro račun: ..... 510-227-38

Dekan: ........... dr Danilo Nikolić

Prodekani: ..... dr Tatjana Glabač

                         dr Špiro Ivošević

                         dr Jelena Nikčević-Grdinić

Sekretarka: .... Vera Popović

Telefon: ......... 032 303 188

Telefaks: ........ 032 303 184

E-mail: ........... verapo@ac.me

Studentska služba:

Telefon: ......... 032 303 185

                        067 619 111

Telefaks: ........ 032 303 184

E-mail: ........... tnada@ac.me ; jtarle@ac.me

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

MENADŽMENT U POMORSTVU (smjerovi)

 • Carine, špedicija i osiguranje
 • Pomorski transport

MENADŽMENT U POMORSTVU, CETINJE (smjerovi)

 • Carine, špedicija i osiguranje
 • Pomorski transport

POMORSKE NAUKE

postdiplomske specijalističke studije

 • MENADŽMENT U POMORSTVU
 • POMORSKE NAUKE

postdiplomske magistarske studije

 • MENADŽMENT U POMORSTVU
 • POMORSKE NAUKE

osnovne primijenjene studije

 • NAUTIKA
 • NAUTIKA, BAR
 • BRODOMAŠINSTVO
 • BRODOMAŠINSTVO, BAR
 • POMORSKA ELEKTROTEHNIKA III DIFERENCIJALNA GODINA

postdiplomske primijenjene specijalističke studije

POLITEHNIKA U POMORSTVU.

Fakultet za pomorstvo