aic 2014 korica2016
  • Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Adresa: .......... Stari grad br. 320

                        85 330 Kotor

Telefon: ......... 032 322 686

Telefaks: ........ 032 325 049

E-mail: ........... fth@ac.me

Web-site: ....... www.fth.kotor.me

Žiro račun: ..... 510-2163-50

Dekanka: ....... dr Đurđica Perović

Prodekan: ...... dr Aleksa Vučetić

Sekretarka: .... Anita Gvozdenović

Telefon: ......... 032 322 686

Telefaks: ........ 032 325 049

E-mail: ........... anitag@ac.me

Studentska služba:

Šefica službe: Viktorija Latković

Telefon: ......... 032 322 237

Telefaks: ........ 032 325 049

E-mail: ........... viktory@ac.me

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

TURIZAM

postdiplomske specijalističke studije

TURIZAM

postdiplomske magistarske studije

TURIZAM

osnovne primijenjene studije

HOTELIJERSTVO

postdiplomske primijenjene specijalističke studije

HOTELIJERSTVO

postdiplomske primijenjene magistarske studije

HOTELIJERSTVO.

Turizam i hotelijerstvo