aic 2014 korica2016
 • Filološki fakulet

i2015 04 21 red page282 image29Filološki fakulet

Adresa: .......... Danila Bojovića bb

                       83 400 Nikšić

Telefon: ......... 040 224 008

Telefaks: ........ 040 224 008

E-mail: ........... filoloski@ac.me

Web-site: ....... www.filoloski.ucg.ac.me

Žiro-račun:..... 510-92403-57

Dekan: ........... dr Dragan Bogojević

Prodekani: ..... dr Sonja Nenezić

                      dr Jelena Knežević

                      dr Aleksandra Banjević

Sekretar: ........ Slavica Višnjić

Telefon: ......... 040 224 008

Telefaks: ........ 040 224 008

E-mail: ........... ff@ac.me

Studentska služba:

Šefica službe: Sonja Roćenović

Telefon: ......... 040 224 008

E-mail: ........... dolivera@ac.me

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

 • CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI
 • SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI
 • ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 • RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 • ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 • FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 • NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 • PREVODILAŠTVO - ENGLESKI I FRANCUSKI JEZIK
 • PREVODILAŠTVO - ENGLESKI I RUSKI JEZIK

postdiplomske specijalističke studije

 • PREVODILAŠTVO
 • CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI
 • SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI
 • ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (smjerovi)
 • Prosvjetno-pedagoški
 • Književno prevođenje
 • RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 • ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 • FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 • NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

postdiplomske magistarske studije

PREVODILAŠTVO

CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI (smjerovi)

 • Nauka o književnosti
 • Nauka o jeziku

SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI (smjerovi)

 • Nauka o književnosti
 • Nauka o jeziku

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (smjerovi)

 • Nauka o književnosti
 • Nauka o jeziku

RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (smjerovi)

 • Nauka o književnosti
 • Nauka o jeziku

ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (smjerovi)

 • Nauka o književnosti
 • Nauka o jeziku

FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (smjerovi)

 • Nauka o književnosti
 • Nauka o jeziku

NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (smjerovi)

 • Nauka o književnosti
 • Nauka o jeziku.

Filološki