aic 2014 korica2016
 • Filozofski fakultet

i2015 04 21 red page282 image29Filozofski fakultet

Adresa: .......... Danila Bojovića bb

                       83 400 Nikšić

Telefon: ......... 040 243 921

Telefaks: ........ 040 247 109

E-mail: ........... ff@ac.me

Web-site: ....... www.ff.ucg.ac.me

Žiro-račun:..... 510-188-58

Dekan: ........... dr Goran Barović

Prodekani: ..... dr Rade Šarović

                      dr Biljana Maslovarić

                      dr Nenad Perošević

Sekretar: ........ Pavle Simanić

Telefon: ......... 040 243 921

Telefaks: ........ 040 247 109

E-mail: ........... ff@ac.me

Studentska služba:

Šefica službe: Olivera Dubljević

Telefon: ......... 040 243 912

E-mail: ........... dolivera@ac.me

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

 • FILOSOFIJA (trajanje 8 semestara)
 • SOCIOLOGIJA
 • ISTORIJA
 • GEOGRAFIJA
 • PEDAGOGIJA
 • PSIHOLOGIJA
 • OBRAZOVANJE UČITELJA (trajanje 8 semestara)
 • UČITELJSKI STUDIJ NA ALBANSKOM JEZIKU.

postdiplomske specijalističke studije

 • SOCIOLOGIJA
 • ISTORIJA
 • GEOGRAFIJA
 • PEDAGOGIJA
 • PSIHOLOGIJA
 • UČITELJSKI STUDIJ NA ALBANSKOM JEZIKU.

postdiplomske magistarske studije

 • FILOSOFIJA
 • SOCIOLOGIJA
 • ISTORIJA
 • GEOGRAFIJA
 • OBRAZOVANJE UČITELJA
 • PEDAGOGIJA
 • PSIHOLOGIJA
 • ROD I RODNI ODNOSI
 • OBRAZOVNA POLITIKA
 • OMLADINSKI RAD U ZAJEDNICI
 • INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

osnovne primijenjene studije

PREDŠKOLSKO VASPITANJE

postdiplomske primijenjene specijalističke studije

PREDŠKOLSKO VASPITANJE

postdiplomske primijenjene magistarske studije

PREDŠKOLSKO VASPITANJE.