aic 2014 korica2016
 • Građevinski fakultet

P-aGrađevinski fakultet

Adresa: .......... Džordža Vašingtona bb

                       81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 244 905

Telefaks: ........ 020 241 903

E-mail: ........... gf@ac.me

Web: .............. www.gf.ucg.ac.me

Žiro-račun: .... 530-13649-97

Dekan: ........... dr Miloš Knežević

Prodekani: ..... dr Srđa Aleksić

                      dr Biljana Šćepanović

Sekretar: ........ Miro Božović

Tel/fax: .......... 020 241 908

Telefaks: ........ 020 241 903

E-mail: ........... gf@ac.me

Šefica st. službe:...Branka Radusinović

Telefon: ......... 020 246 560

Telefaks: ........ 020 241 903

E-mail: ........... gf@ac.me

 

 Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

GRAĐEVINARSTVO

postdiplomske specijalističke studije

 • KONSTRUKTIVNI
 • HIDROTEHNIČKI
 • SAOBRAĆAJNI
 • GEOTEHNIČKI
 • MENADŽMENT I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

postdiplomske magistarske studije

 • KONSTRUKTIVNI
 • HIDROTEHNIČKI
 • SAOBRAĆAJNI
 • GEOTEHNIČKI
 • MENADŽMENT I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA
 • ENERGETSKA EFIKASNOST, OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I UTICAJ NAŽIVOTNU SREDINU (ENERESE)

osnovne primijenjene studije

MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU

postdiplomske primijenjene specijalističke studije

MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU.

Građevina