aic 2014 korica2016
 • Mašinski fakultet

i2015 04 21 red page282 image34Mašinski fakultet

Adresa: .......... Džordža Vašingtona bb

                       81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 245 003

Telefaks: ........ 020 245 116

E-mail: ........... mf@ac.me

Web-site: ....... www.mf.ucg.ac.me

Žiro račun: ..... 510-154-63

Dekan: ........... dr Igor Vušanović

Prodekani: ..... dr Uroš Karadžić

                      dr Radoslav Tomović

                      dr Radoje Vujadinović

Sekretar: ........ Velimir Mrdak

Tel/faks: ........ 020 245 116

E-mail: ........... velimirm@ac.me

Studentska služba:

Šefica službe: Danica Mirović

Telefon: ......... 020 245 003

Telefaks: ........ 020 245 116

E-mail: ........... danicam@ac.me

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

MAŠINSTVO (smjerovi)

 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehanizacija
 • Primijenjena mehanika i konstruisanje
 • Energetika
 • Mehanička prerada drveta

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

MEHATRONIKA

postdiplomske specijalističke studije

MAŠINSTVO (smjerovi)

 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehanizacija
 • Primijenjena mehanika i konstruisanje
 • Energetika
 • Mehanička prerada drveta

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

postdiplomske magistarske studije

MAŠINSTVO (smjerovi)

 • Primijenjena mehanika i konstruisanje
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehanizacija
 • Energetika
 • Mehanička prerada drveta
 • Energetska efikasnost
 • Kvalitet

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

MEHATRONIKA.

Mašinstvo