aic 2014 korica2016
  • Medicinski fakultet

i2015 04 21 red page282 image35Medicinski fakultet

Adresa: .......... Kruševac bb

                        81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 246 651

Telefaks: ........ 020 243 842

E-mail: ........... infomedf@ac.me

Web-site: ....... www.medf.ucg.ac.me

Žiro-račun: .... 510-2353-62

Dekan: ........... dr Goran Nikolić

Prodekani: ..... dr Olivera Miljanović

                        dr Bogdan Pajović

                        dr Miroslav Radunović

Sekretarka: .... Sonja Vukićević, dipl. pravnik

Telefon: ......... 020 246 625

Telefaks: ........ 020 243 842

E-mail: ........... sekretarmedf@ac.me

Studentska služba:

Telefon: ......... 020 245 157

Telefaks: ........ 020 243 842

E-mail: ........... stsluzbamedf@ac.me

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

  • MEDICINA
  • STOMATOLOGIJA
  • FARMACIJA

osnovne primijenjene studije

  • FIZIOTERAPIJA
  • DIFERENCIJALNE STUDIJE PRIMJENJENE FIZIOTERAPIJE
  • VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA (studijski programse realizuje u Beranama).

postdiplomske primijenjene specijalističke studije

  • FIZIOTERAPIJA
  • ZDRAVSTVENA NJEGA.

Studijski program za osnovne akademske studije FARMACIJA, realizuje se na sljedećoj lokaciji:

Adresa:..............Kruševac bb

                         81 000 Podgorica

Telefon:..............020 225 006

Telefaks:............020 225 006

Studijski program za osnovne primijenjene studije FIZIOTERAPIJA i DIFERENCIJALNE STUDIJE PRIMJENJENE FIZIOTERAPIJE kao i postdiplomske specijalističke studije FIZIOTERAPIJA realizuju se na sljedećoj lokaciji:

Adresa:............ Sava Ilića 5

                        85 347 Igalo

Telefon:............031 658 876

Telefaks: .........031 332 729

Medicina