aic 2014 korica2016
 • Metalurško-tehnološki fakultet

i2015 04 21 red page282 image36Metalurško-tehnološki fakultet

Adresa: .......... Džordža Vašingtona bb

                       81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 245 406

Telefaks: ........ 020 245 406

E-mail: ........... mtf@ac.me

Web: .............. www.mtf.ucg.ac.me

Žiro račun: ..... 510-2435-10

Dekan: ........... dr Mira Vukčević

Prodekani: .. dr Nada Blagojević

                     Žarko Radović

Sekretarka: .... Seka Šekularac-Petrović

Telefon/faks: . 020 243 806

E-mail: ........... seka@ac.me

Studentska služba:

Šefica službe: Radmila Dašić

Mobilni: ......... 069 317 982

Telefaks: ........ 020 245 406

E-mail: ........... mtf@ac.me

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

 • METALURGIJA
 • HEMIJSKA TEHNOLOGIJA

postdiplomske specijalističke studije

METALURGIJA (smjerovi)

 • Metalurgija aluminijuma
 • Metalurgija čelika
 • Metalurško inžinjerstvo

HEMIJSKA TEHNOLOGIJA (smjerovi)

 • Neorganski
 • Organski
 • Ekološki
 • Elektrohemijski procesi i proizvodi

postdiplomske magistarske studije

METALURGIJA

HEMIJSKA TEHNOLOGIJA (smjerovi)

 • Neorganski
 • Ekološki

osnovne primijenjene studije

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

postdiplomske primijenjene specijalističke studije

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.

 

 • Metalurško-tehnološki fakultet

i2015 04 21 red page282 image36Metalurško-tehnološki fakultet

Adresa: .......... Džordža Vašingtona bb

                       81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 245 406

Telefaks: ........ 020 245 406

E-mail: ........... mtf@ac.me

Web: .............. www.mtf.ucg.ac.me

Žiro račun: ..... 510-2435-10

Dekan: ........... dr Mira Vukčević

Prodekani: .. dr Nada Blagojević

                     Žarko Radović

Sekretarka: .... Seka Šekularac-Petrović

Telefon/faks: . 020 243 806

E-mail: ........... seka@ac.me

Studentska služba:

Šefica službe: Radmila Dašić

Mobilni: ......... 069 317 982

Telefaks: ........ 020 245 406

E-mail: ........... mtf@ac.me

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

 • METALURGIJA
 • HEMIJSKA TEHNOLOGIJA

postdiplomske specijalističke studije

METALURGIJA (smjerovi)

 • Metalurgija aluminijuma
 • Metalurgija čelika
 • Metalurško inžinjerstvo

HEMIJSKA TEHNOLOGIJA (smjerovi)

 • Neorganski
 • Organski
 • Ekološki
 • Elektrohemijski procesi i proizvodi

postdiplomske magistarske studije

METALURGIJA

HEMIJSKA TEHNOLOGIJA (smjerovi)

 • Neorganski
 • Ekološki

osnovne primijenjene studije

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

postdiplomske primijenjene specijalističke studije

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.

 

Metalurgija