aic 2014 korica2016
 • Muzička akademija

i2015 04 21 red page282 image37Muzička akademija

Adresa: .......... Njegoševa bb

                       81 250 Cetinje

Telefon: ......... 041 232 104

Telefaks: ........ 041 232 104

E-mail: ........... ma@ac.me

Web: .............. www.ma.ucg.ac.me

Žiro račun: ..... 510-376-76

Dekan: ........... mr Miran Begić

Prodekani: ..... mr Predrag Janković

                      mr Bojan Martinović

Sekretar: ........ Dragan Martinović, dipl. prav.

Telefon: ......... 041 232-104 lok. 108

E-mail:............ draganma@ac.me

Studentska služba:

Šefica službe: Nataša Marković

Telefon: ......... 041 232 104 lok. 104

E-mail:............ natasam@ac.me


Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

 • KOMPOZICIJA
 • DIRIGOVANJE
 • OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA
 • KLAVIR
 • GUDAČKI INSTRUMENTI
 • DUVAČKI INSTRUMENTI
 • GITARA
 • HARMONIKA

postdiplomske specijalističke studije

 • KOMPOZICIJA
 • DIRIGOVANJE
 • OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA
 • KLAVIR
 • GUDAČKI INSTRUMENTI
 • DUVAČKI INSTRUMENTI
 • GITARA
 • HARMONIKA

postdiplomske magistarske studije

 • KOMPOZICIJA
 • DIRIGOVANJE
 • OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA
 • KLAVIR
 • GUDAČKI INSTRUMENTI
 • DUVAČKI INSTRUMENTI
 • GITARA
 • HARMONIKA.

Muzička akademija