aic 2014 korica2016
  • Biotehnički fakultet

U-aBiotehnički fakultet

Adresa: .......... Mihaila Lalića 1

                       81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 268 435

Telefaks: ........ 020 268 432

E-mail: ........... btf@ac.me

Web site:........ www.btf.ucg.ac.me

Žiro račun: ..... 510-8133-85

Dekan: ........... dr Miomir Jovanović

Prodekanke: .. dr Aleksandra Despotović

                         dr Jelena Latinović

Sekretar: ........ Slavko Pešović, dipl. pravnik

Telefon: ......... 020 268 436

Telefaks: ........ 020 268 432

E-mail: ........... pesovics@t-com.me

Stud. služba:.. Milica Vučković

Telefon: ......... 020 268 433

Telefaks: ........ 020 268 432

E-mail:............ btf@ac.me

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

  • BILJNA PROIZVODNJA
  • STOČARSTVO

postdiplomske specijalističke studije

BILJNA PROIZVODNJA (smjerovi)

  • Voćarstvo i Vinogradarstvo
  • Ratarstvo i Povrtarstvo
  • Zaštita bilja

STOČARSTVO

postdiplomske magistarske studije

  • VOĆARSTVO - VINOGRADARSTVO - VINARSTVO
  • RATARSTVO I POVRTARSTVO
  • STOČARSTVO
  • ZAŠTITA BILJA

osnovne primijenjene studije

KONTINENTALNO VOĆARSTVO (studijski program se realizuje u BIJELOM Polju)

MEDITERANSKO VOĆARSTVO (studijski program se realizuje u Baru)

postdiplomske primijenjene specijalističke studije

KONTINENTALNO VOĆARSTVO, LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE (studijski program se realizuje u BIJELOM Polju)

RASADNIČARSTVO (studijski program se realizuje u Baru).

Biotehnički fakultet