aic 2014 korica2016
 • Pravni fakultet

i2015 04 21 red page282 image41Pravni fakultet

Adresa: .......... 13. jul br. 2

                       81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 481 144

Telefaks: ........ 020 481 140

E-mail: ........... pravnifakultet@t-com.me

Web-site: ....... www.pravni.ugc.ac.me

Žiro-račun: .... 510-140-08

Dekan: ........... dr Dragan Radonjić

Prodekani: ..... dr Vladimir Savković

                        dr Ivana Jelić

Sekretarka: .... Muljka Košuta

Telefon: ......... 020 481 147

Telefaks: ........ 020 245 531

E-mail: ........... muljkakosuta@gmail.com

Studentska služba:

Šef službe: ..... Branko Rogić

Telefon:.......... 020 481 131

Telefaks:......... 020 481 131

E-mail: ........... brankor@ac.me

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

 • PRAVNE NAUKE
 • PRAVNE NAUKE, BIJELO POLJE
 • PRAVNE NAUKE, BUDVA
 • BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA

postdiplomske specijalističke studije

PRAVNE NAUKE (smjerovi)

 • Poslovno-pravni
 • Međunarodno-pravni
 • Krivično-pravni
 • Građansko-pravni
 • Pravosudni
 • Ustavno pravno–politički
 • Istorijsko pravni

BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA

postdiplomske magistarske studije

PRAVNE NAUKE (smjerovi)

 • Krivično-pravni
 • Građansko-pravni (materijalno pravo)
 • Građansko-pravni (procesno pravo)
 • Ustavno pravni
 • Poslovno-pravni
 • Međunarodno-pravni
 • Pravno-istorijski

EVROPSKO POSLOVNO PRAVO.

Pravo