aic 2014 korica2016
 • Prirodno-matematički fakultet

i2015 04 21 red page282 image42Prirodno-matematički fakultet

Adresa: .......... Džordža Vašingtona bb

                       81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 245 204

Telefaks: ........ 020 244 608

E-mail: ........... dekanat@rc.pmf.ac.me

Web-site: ....... www.pmf.ucg.ac.me

Žiro račun: ..... 510-335-05 (osnovni studij)

                       510-20017-32 (samofin. st.)

Dekanka: ....... dr Žana Kovijanić-Vukićević

Prodekani: ..... dr Stevan Šćepanović

                      dr Danilo Mrdak

                      dr Srđan Kadić

Sekretarka: .... Nina Rubežić, dipl. pravnik

Telefon: ......... 020 245 204

Studentska služba:

Šefica službe: Slavica Despotović

Telefon: ......... 069 305 032

Telefaks: ........ 020 244 608

E-mail: ........... dslavica@ac.me

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

 • MATEMATIKA
 • MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE
 • RAČUNARSKE NAUKE
 • FIZIKA
 • BIOLOGIJA

postdiplomske specijalističke studije

MATEMATIKA (smjerovi)

 • Teorijska matematika
 • Nastava matematike
 • Matematička fizika

MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE (smjerovi)

 • Finansijska matematika
 • Matematičko modeliranje
 • Računarstvo

RAČUNARSKE NAUKE

FIZIKA

BIOLOGIJA - EKOLOGIJA

NASTAVA BIOLOGIJE

EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

postdiplomske magistarske studije

NASTAVA BIOLOGIJE

EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA

MATEMATIKA (smjerovi)

 • Teorijska matematika
 • Nastava matematike
 • Matematička fizika

MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE (smjerovi)

 • Finansijska matematika
 • Matematičko modeliranje
 • Računarstvo

RAČUNARSKE NAUKE

FIZIKA

BIOLOGIJA - EKOLOGIJA

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

osnovne primijenjene studije

RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

postdiplomske primijenjene specijalističke studije

RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE.

Prirodnomatematički