aic 2014 korica2016

Studentske organizacije

NAJZNAČAJNIJE STUDENTSKE ORGANIZACIJE

Savez studenata Crne Gore - SSCG

(www.sscg.ac.me)

Savez studenata Univerziteta Crne Gore je samostalna interesna organizacija studenata Univerziteta. Osnovni principi rada ove organizacije su javnost i demokratičnost uz saradnju sa srodnim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu. Savez studenata broji 19 članica i zastupljen je na svim Univerzitetskim jedinicama i studentskim domovima.. Osnovna djelatnost rada Saveza studenata je zaštita studentskog standarda, odnosno interesa i prava studenata, bavljenje studentskom problematikom i rad na što intezivnijem uključivanju ove populacije u društvene tokove. Pored toga, ovaj Savez ima značajno mjesto u naučno-stručnom, kulturnom, sportskom, informativnom i zabavnom životu studenata.

Učlanjenjem u ovaj savez, svaki student stiče pravo na aktivno ušešće u projektima Saveza Studenata, kao i pravo na korišćenje pogodnosti koje omogućava studentska kartica. Projekat studentska kartica predstavlja novu pogodnost studentima, članovima SSCG-a, i za sada obuhvata opštine Podgoricu i Nikšić, sa tendencijom proširenja na sve opštine u Crnoj Gori. Korisnicima studentske kartice pruža se mogućnost značajnog popusta na robe i usluge.

IAESTE (www.iaeste.ac.me)

IAESTE je međunarodna organizacija za razmjenu studenata iz oblasti tehničkih nauka za obavljanje stručne prakse. Osnovan je 1948.godine na Imperial College u Londonu, a danas u razmjeni učestvuje preko 90 zemalja svijeta. Ova asocijacija je punopravni član UNESCO-a i u svom radu tijesno sarađuje sa mnogim asocijacijama i agencijama Ujedinjenih nacija i Evropske Unije. Od osnivanja do danas više od 850.000 studenata bilo je uključeno u program razmjene.

Osnovni ciljevi IAESTE-a su:

  • da omogući studentima upoznavanje sa industrijom, naukom i tehnikom drugih zemalja;
  • da omogući usavršavanje stranih jezika boravkom u inostranstvu;
  • da omogući obavljanje stručne prakse u odgovarajućim kompanijama.

Jugoslavija je postala punopravni član 1952.godine a Kancelarija u Crnoj Gori je počela sa otvaranjem Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici. Iz neobjašnjivih razloga, 1990. godine dolazi do prekida u radu. Prošle godine je Kancelarija ponovo počela sa radom. Poštujući osnovne principe ove međunarodne organizacije realizovano je 12 stručnih praksi crnogorskih studenata u zemljama Zapadne Evrope. U isto vrijeme 26 stranih studenata obavljalo je stručnu praksu u Crnoj Gori.

2016 04 25 Page 072 Image 0001

Studentski Radio Krš

Nevladina organizacija SAFRA je osnovana od strane studenata sa Fakulteta Političkih Nauka, Univerziteta Crne Gore, sa ciljem osnivanja prvog Studentskog Radija Krš. Inicijativa stvaranja studentskog radija je potekla iz svjesnosti o nepostojanju adekvatnog glasila ili bilo kakvog zvaničnog studentskog medija. Budući da je ovakav pristup doveo do marginalizacije potencijala cjelokupne studentske populacije, ideja o osnivanju radio stanice je pratila potreba za adekvatnim informisanjem, promovisanjem studentske subkulture i stvaranjem platforme za rješavanje studentskih problema.

Radio Krš je zvanično krenuo sa emitovanjem 21. marta 2014. i u perspektivi će realizovati različite kategorije programa, koji će obuhvatati emisije informativnog, kulturnog, dokumentarnog, sportskog i zabavnog karaktera. Dobijena frekvencija 99.00Mhz pokriva područje Podgorice i Danilovgrada, a od nedavno je omogućen internet prenos preko zvaničnog sajta. Radio će promovisati urbanu kulturu i kvalitetne muzičke žanrove, kao što su jazz, blues, soul, rock, alternativu, hip-hop, elektroniku i sl. Krš je zamišljen i kao kreativni kulturni centar, u kojem će studenti imati priliku da pokažu svoje potencijale i na taj način doprinesu razvoju visokog obrazovanja i kvalitetnijeg radnog angažmana.

Za veoma kratko vrijeme, Studentski Radio Krš je zahvaljujući svom drugačijem identitetu postao prepoznatljiv i prihvaćen od strane velikog broja mladih ljudi.

2016 04 25 Page 072 Image 0002