aic 2014 korica2016

Univerzitet Donja Gorica

udg

Adresa:........... Donja Gorica bb

                        81 000 Podgorica

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

Web:............... www.udg.edu.me

Rektor: .......... dr Veselin Vukotić

Menadžer Univerziteta: mr Sandra Tinaj

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ sandra.tinaj@udg.edu.me

 

 

UDG je izbor više od 2000 studenata iz svih krajeva Crne Gore i iz regiona, koji su veoma zadovoljni svojim studijama. Naš cilj nijesu masovne studije, već kvalitetne studije, kvalitetno znanje studenata i njihova buduća karijera.

Diplomirani studenti UDG su već prepoznatljivi i traženi na tržištu. Skoro svaki peti diplomirani student nastavlja postdiplomske studije u inostranstvu i postiže zapažene rezultate na prestižnim evropskim i američkim univerzitetima, što potvrđuje kvalitet naših studija.

Preko Studentskog biznis centra naši studenti preko ljeta rade u Crnoj Gori i inostranstvu; pažnja se poklanja osnivanju studentskih firmi; pripremi za otvaranje advokatskih kancelarija, konsalting kuća, dizajnerskih kuća; na Međunarodnoj berzi studentskih preduzetničkih ideja UDG možete da prezentirate svoje biznis ideje u prisustvu ljudi iz banaka, kompanija, investicionih fondova; da učestvujete na Danu istraživanja studenata UDG; da budete učesnik UDG škole prava koja se organizuje u Baru; EdIT školi za biznis analitičare koju organizujemo sa najvećom softverskom kompanijom u regionu ComTrade; manifestaciji Fabrika znanja, koju takođe organizujemo sa ComTrade. Posebna pažnja se poklanja opštem obrazovanju studenata, komunikacionim sposobnostima i vještinama, kulturi ponašanja. Studenti rade na grupnim projektima što povećava njihovu sklonost ka timskom radu. Riječju, posebno se ulaže u razvoj karaktera i ličnosti studenta, njegovog načina razmišljanja koje traži današnje evropsko društvo.

Posebna pažnja se posvećuje sportu i za sportiste postoji poseban režim studija. Sportski tereni koje imamo su izazov sportskim takmičarima. Studentski klub UDG je mjesto druženja i zabave. Upravo činjenica da su svi fakulteti u jednoj zgradi (17.000 m2) omogućuje druženje studenata različitih struka, što je važno za razvijanje multidisciplinarnog pristupa, koji je potreban za razvoj novih ideja... A ideja je danas najtraženija roba...

Međunarodna saradnja UDG je sve intenzivnija. Trenutno na UDG predaju profesori sa svih kontinenata. Naši studenti semestar ili dva završavaju na evropskim ili američkim univerzitetima.

Želimo istaći da na našem Univerzitetu funkcionišu najsavremenije 3D laboratorije:

PRODE – Prva laboratorija za dizajn proizvoda, uključujući grafički, modni i dizajn enterijera na UDG. Ideje, kreativnost i stvaranja preko najsavremenijih tehnologija 3d skeniranja, 3d modelovanja, 3d printinga će biti pretočene u prototip dizajn. Projekat ima izraženu akademsku komponentu sa stanovišta edukativnosti i istraživanja.

iDEA Lab – “Laboratorija ideja” – kreativni prostor opremljen neophodnim resursima (hardverom I softverom) nudiće studentima i mladim istraživačima programe obuke za preduzetništvo, mogućnost umrežavanja i povezivanja sa kolegama komplementarnih znanja i interesovanja, mentorsko vođenje od strane iskusnih preduzetnika i predstavljanje ideja potencijalnim investitorima.

Na UDG je pokrenut i studijski program Fakultet za kulturu i turizam koji utiče na razvoj svijesti studenta o značaju upravljanja područjem kulture i turizma na zajedničkim razvojnim projektima, upravljanju institucijama u kulturi i turizmu, integraciji kulturne i turističke politike na nivou pojedinih destinacija, osmišljavanju, vođenju i realizaciji međunarodnih projekata u kulturnom turizmu.

Pored tradicionalne Lovćenske trke (04. jul - pobjednici dobijaju stipendije za školarinu) i prvog predavanja na Lovćenu, od ove godine biće organizovano i planinarenje, kursevi ronjenja, jahanja, tenisa i skijanja.

INOVATIVNI MODEL STUDIRANJA NA UDG!

Univerzitet Donja Gorica razvija novi, inovativni model studiranja a od ove godine nudi i mogućnost dobijanja prvih EU diploma!

Model studija na UDG!

Kako znanje konvertovati u sposobnost?

(Holistički pristup životu studenta na UDG)

“Profesorova jednačina”

S = z ∙ i2

S – sposobnost studenta UDG;

z – znanje studenta UDG (učenje od tuđeg iskustva);

i – intenzitet života studenta na UDG (traganje za ličnim iskustvom i učenje od svog života).

Predlažem Vam da prije odluke o izboru studija i fakulteta, što je jedna od najvažnijih odluka u Vašem životu, posjetite UDG ili se raspitajte o UDG, prije svega, kod naših studenata. Vjerujte činjenicama, slušajte sebe, slijedite svoju intuiciju - siguran sam donijećete pravu odluku! A to je da upišete jedan od naših fakulteta, uz napomenu da je moguće dobiti dvojnu diplomu:

Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis - FMEFB:

Međunarodna ekonomija, finansije i biznis,

PMB - Preduzetništvo, menadžment i biznis - primijenjene studije.

Fakultet pravnih nauka - FPN.

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije - FIST.

Humanističke studije - HS:

Bezbjednost;

Međunarodni odnosi i diplomatija.

Fakultet umjetnosti i komunikacije - FUK:

Studije moderne i savremene umjetnosti;

Komunikologija i mediji (novinarstvo, reklama i PR).

Politehnika

Građevinarstvo i savremene tehnologije;

Arhitektura i dizajn;

Ekologija, urbanizam i prostorno planiranje;

Upravljanje nekretninama.

Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju - FPTBHE.

Fakultet za sportski menadžment - FSM.

Fakultet za dizajn i multimediju - FDM:

Grafičko-multimedijalni dizajn;

Modni dizajn.

Fakultet za kulturu i turizam - FKT:

Kultura i turizam;

Međunarodno hotelijerstvo i menadžment (u procesu akreditacije).

Fakultet primijenjene nauke (u procesu akreditacije):

Matematika;

Psihologija.

Filološki fakultet (u procesu akreditacije):

Engleski jezik i književnost.

 

U procesu akreditacije je novi akademski studijski program na Fakultetu Međunarodno hotelijerstvo i menadžment – VATEL.

Ove studije su usklađene sa EU standardima uključujući same uslove upisa, trajanja studija, načina studiranja, kao i dobijanja prvih EU diploma, u saradnji sa francuskim fakultetom VATEL – International Business School, Hotel and Tourism Management! Studenti dobijaju Diplomu VATEL-a i UDG-a!

Studije Međunarodno hotelijerstvo i menadžment su osnovane u okviru Fakulteta za kulturu i turizam, Univerziteta Donja Gorica u saradnji sa francuskim fakultetom Vatel International Business School, Hotel and Tourism Management a koji je podržan od strane kompanije Azmont Investments iz Kumbora. Vatel International Business School – Hotel and Tourism Management je jedan od 5 prvorangiranih fakulteta u svijetu u oblasti međunarodnog hotelijerstva i turističkog menadžmenta.

Ključna ideja osnivanja osnovnih akademskih studija “Međunardno hotelijerstvo i menadžment” je: priprema budućih generacija da izgrade sopstvenu profesionalnu karijeru u međunarodnom turizmu i hotelskoj industriji, u saradnji sa Vatelom. Takođe, ideja osnivanja ovih studija je: Kako im pomoći da se oslobode mnogih predra¬suda i stereotipnih vrijednosti sredine koje ih ometaju na global¬nom trendu? Kako im razviti hrabrost da donose odluke, traže nova rešenja i budu inovativni, i kako im razviti moralne norme koje se traže za poslovni uspjeh?

U pripremi su i specijalističke i postdiplomske magistarske studije, za studijske programe:

  • Culture and Cross-cultural Management in Tourism
  • Hospitality and Culture
  • Archeology and Tourism.

NOVI STUDIJSKI PROGRAMI NA UDG I PRVE EU DIPLOME!

Od školske 2016/2017 godine UDG uvodi nove studijske programe koji se nalaze u procesu akreditacije:

Na Fakultetu primijenjenih nauka:

  • Matematika
  • Psihologija;

Na Filološkom fakultetu:

  • Engleski jezik i književnost;

Na Fakultetu za kulturu i turizam:

  • Međunarodno hotelijerstvo i menadžment – VATEL.

Fakultet primijenjene nauke

Fakultet primijenjene nauke, sa svoja dva studijska programa, Matematika i Psihologija je najmlađa jedinica UDG. Fakultet primijenjene nauke je potpuno jedinstven i na njemu se napušta klasični pristup izučavanju samo i isključivo jedne nauke. Takav pristup je zastupljen na gotovo svim fakultetima i univerzitetima u zemlji i inostranstvu na kojima se studira neka oblast nauke. Rezultat ovakvog pristupa su uskospecijalizovana znanja svršenog studenta u određenoj oblasti – tzv. “specijalističko sljepilo” i nemogućnost da se ta znanja primijene u praksi.

Nastavni plan oba studijska programa na Fakultetu primijenjene nauke kreiran je na način da pored disciplina koje su vezane za oblast nauke za koju se student opredijeli (Matematika ili Psihologija), postoji određeni broj zajedničkih disciplina koje su fundamentalnog karaktera i studentu daju širi pogled na stvarnost oko sebe. Ove zajedničke discipline omogućavaju studentu da u realnom životu prepoznaje prilike za primjenu znanja i vještina koja su vezana za oblast njegovih studija. Poznavanje matematičkih metoda i tehnika nije važno samo po sebi, već ako ih student može iskoristiti da riješi praktičan problem u životu ili poslu. Za to će biti spreman ukoliko oko sebe prepoznaje prilike da primijeni svoja znanja. Isto tako, poznavanje teorijskih principa vezanih za psihologiju i odnose među ljudima postaje značajno tek kada se ti principi primijene za rješavanje problema, unapređenje procesa, ili poboljšanje kvaliteta odnosa među ljudima.

Filološki fakultet - Engleski jezik i književnost

Budući studenti su svi mladi ljudi zainteresovani za lingvističke discipline, prevođenje i tumačenje, te za komunikacije i raznorodne angažmane u internacionalnom kontekstu. Oni će biti u mogućnosti da svoj talenat i sklonost ka izučavanju engleskog jezika i književnosti razviju tako da dobiju priliku za rad u domaćim i međunarodnim institucijama. Dakle, Studijski program za engleski jezik i književnost je prvenstveno interesantan za aktuelne maturante, buduće svršene srednjoškolce, koji imaju afinitete za učenje stranih jezika i želju da rade u internacionalnom kontekstu; ali, isto tako, i za potencijalne studente različite starosne dobi koji su prethodno takođe kompletirali četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i koji bi željeli da se usavrše u ovim oblastima.

Studirajući na Filološkom fakultetu Univerziteta Donja Gorica dobijate priliku za studijski boravak na prestižnim Univerzitetima u Evropi i svijetu. Univerzitet Donja Gorica je, između ostalog, i član konzorcijuma u okviru projekta Green-Tech-WB, što omogućava našim studentima da dobiju šansu da borave i završe jednu studijsku godinu na nekom od prestižnih univerziteta širom Evrope.