aic 2014 korica2016
 • Ekonomija finansije
 • Dekan
 • Osnovni akademski studiji
 • Postdiplomski

YB aFakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis

Adresa:........... Donja Gorica bb

                        81 000 Podgorica

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ fmefb@udg.edu.me

Žiro-račun:..... 510-17672-83

                        520-5124-29

Dekan: ........... dr Maja Drakić-Grgur

Prodekan: ...... dr Biljana Stamatović

Menadžer Fakulteta: mr Sandra Tinaj

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ sandra.tinaj@udg.edu.me

Studentska služba:

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

                        fmefb@udg.edu.me

 

Veća praktičnost znanja podrazumijeva stavljanje akcenta na razvijanje sposobnosti studenta za brzo uočavanje i efikasno rješavanje praktičnih problema („Teorija je najbolja praksa.”). Studijski programi FMEFB studentu daju fleksibilna znanja kroz razvoj sposobnosti studenta i njegov interes za praćenje promjena („Promjena je jedina konstanta u ekonomiji i biznisu”). U praksi se ovo postiže kroz razvoj fundamentalnih disciplina (književnost, umjetnost, vjera, filozofija, mitologija, matematika, fizika, antropologija, nacionalna istorija) na jednoj i stavljanje naglaska na razvoj vještina studenata (jezici, informatika, komunikologija, pisanje, ponašanje), na drugoj strani.

Programe svih nastavnih disciplina na studijskim programima Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis karakteriše jaka preduzetničko-inovativna komponenta. U tom cilju se jača značaj prakse studenata, pa gotovo svaki student FMEFB u toku studija radi ili obavlja praksu u zemlji i inostranstvu. Na FMEFB se realizuje Berza preduzetničkih ideja koja se u čast dana Evrope održava svakog 09.maja.

Bitna karakteristika studija na UDG i FMEFB je i jačanje osjećaja individualne odgovornosti - razvijanje sposobnosti studenta da upravlja svojom slobodom i sposobnost da preuzme odgovornost za sebe. To se praktično realizuje kroz dosljednu primjenu unaprijed poznatih pravila definisanih u Ugovoru o studiranju i aktima UDG i FMEFB.

O FAKULTETU:

Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (FMEFB) je osnovan je 2007. godine u okviru ideje osnivanja privatnog univerziteta UDG. Nosioci ideje Privatnog univerziteta u Podgorici su prof. dr Veselin Vukotić i prof. dr Dragan Vukčević. Radi se o poznatim univerzitetskim profesorima koji imaju iskustvo ne samo u nastavi, već i kao organizatori nastave i reformatori u ovoj oblasti.

Veselin Vukotić je osnivač i rukovodilac prestižnih međunarodnih postdiplomskih studija “Preduzetnička ekonomija”; autor je koncepta PMB studija na Ekonomskom fakultetu; Rukovodilac smjera “Preduzetništvo i preduzetničke finansije” i utemeljivač Ekonomske reformske mreže (ISSP, CEED, CARA).

Akademik Dragan Vukčević je bio dekan Pravnog fakulteta; Rukovodilac postdiplomskih studija na Pravnom fakultetu. Osnivač je i Rukovodilac poznate izdavačke kuće “CID”.U realizaciji ideje učestvuju i privatna firma “Univerzitats” čiji su osnivači pored Veselina Vukotića i Dragana Vukčevića, Milo Đukanović i Tomislav Čelebić; kao i profesori Stiv Pejovich i Enrico Colombatto.

Misija FMEFB je razvoj duha slobode, individualizma preduzetništva i liberalne ekonomske misli, razvoj istraživanja i metodologije istraživanja ekonomskih pojava, priprema studenata za rad na globalnom svjetskom tržištu, širenje i jačanje mreže studenata ovih studija u zemlji i svijetu.

Sve aktivnosti na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i Univerzitetu UDG su usmjerene na osamostaljivanje studenata, njihovu individualizaciju i vjeru u sebe! Riječju, naglasak je na izgradnji ličnosti, a ne samo stručnjaka!

Strateški cilj obrazovanja studenta je bio i ostao povećanje kvaliteta znanja i podizanje međunarodnog imidža. Ključni principi postizanja tog strateškog cilja su:

 1. Savremenost: znanja koja proizilaze iz megatrendova razvoja („Misli globalno radi globalno.”)
 2. Praktičnost: znanja koja razvijaju sposobnost za brzo uočavanje i efikasno rješavanje praktičnih problema („Teorija je najbolja praksa.”).
 3. Fleksibilnost: razviti sposobnosti za interes za praćenje promjena („Promjena je jedina konstanta u ekonomiji i biznisu”).
 4. Interdisciplinarnost: sticanje znanja i stvaranje vještina koje su u funkciji razumjevanja oblasti koja se studira.
 5. Individualizam: razvijanje sposobnosti studenta da upravlja svojom slobodom i sposobnost da preuzme odgovornost za sebe.
 • Operativna pravila i operativni principi za postizanje strateškog znanja su:
 • Sloboda izbora studenata svih nastavnih programa na Univerzitetu. Student će više studirati na Univerzitetu, a manje samo na jednom fakultetu.
 • Motivisanje studenata - popularisanje nastave i aktivno učešće studenata u njoj.
 • Mentorski rad - individualizacija nastave kroz davanje mogućnosti studentu da bira mentora tokom studija.
 • Jačanje psiho-fizioloških sposobnosti studenata Dakle, u pitanju je potpuno nova ideja studija! Ona se zasniva na odgovoru na pitanje: Kako razviti karakter i ličnost studenta koji će moći da iskoristi prilike vremena u kojem će živjeti i raditi.

Studije su okrenute ka razvijanju psihologije uspjeha; vjere studenta u sebe i znanje i vještine koje stiču. Studije su okrenute ka pripremanju studenata da u žviotu budu zadovoljni i bogati, a ne mrzovoljni i siromašni. Iako postoji samo osam godina studijski programi FMEFB su prepoznatljivi i traženi među svršenim srednjoškolcima i studentima, a diplomirani studenti, specijalisti i magistri traženi od strane uspješnih kompanija iz zemlje i inostranstva, i jako uspješni na postdiplomskim i doktorskim studijama na prestižnim evropskim i američkim, ali i drugim univerzitetima širom svijeta.

Predavači na FMEFB su renomirani profesori iz zemlje i inostranstva, a kao literatura se koriste uglavnom prevodi međunarodnih udžbenika. Sve to doprinosi povećanju mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Raste broj studenata koji kroz programe razmjene provode jedan ili dva semestra na nekom inostranom univerzitetu. FMEFB i UDG imaju potpisan jako veliki broj bilateralnih sporazuma o saradnji, a članice smo nekoliko međunarodnih asocijacija univerziteta, prije svega: Association for Private Enterprise Education (APEE), sa sjedištem u SAD; World University Council, koji je osnovan u Turskoj i Alliance of Central and East European Universities (ACEU).

Nastava na FMEFB, kao i na drugim Fakultetima UDG počinje svakog 4. jula Lovćenskom trkom. Pobjednici trke od Ivanovih korita do vrha Lovćena dobijaju nagradu - besplatnu školarinu za prvu godinu studija. Prvi čas se održava u Mauzoleju ispred statue slavnog Njegoša. Početak nastave je simboličan i sa više aspekata odražava koncept na kojima se zasnivaju studije na FMEFB. Nastava počinje 4. jula na dan slobode.

Ovaj početak razbija inerciju početka nastave u septembru i istovremeno upućuje nekoliko poruka studentima FMEFB:

 • Uspješni moraju imati ambiciju - osvajati vrhove!
 • Uspješni se oslanjaju na sebe i svoju snagu - ne očekuju da im drugi rješavaju probleme. Svaki student je sam došao do vrha - svojim radom i naporima.
 • Iako se teško popeti na vrh, još je teže ostati na njemu, jer na vrhu nema puno mjesta. Da bi ostali na vrhu morate stalno raditi, ulagati u sebe, svoje znanje i osvajanje neznanja.

Ove poruke simbolično odražavaju sastavnice nastavnog plana i programa svih studijskih programa osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis.

Polazeći od shvatanja da se ekonomija ne može niti razumjeti niti obijasniti samo ekonomijom, studijski programi, kako osnovnih, tako i postdiplomskih i doktorskih studija Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis prepoznatljivi su po interdisciplinarnosti. Studenti su slobodni da kao izborni predmet uzmu discipline koje se izučavaju u okviru nastave na drugim Fakultetima UDG.

U nastavnom procesu akcenat se stavlja na motivisanje studenta kroz individualni mentorski rad, rad sa studentima u manjim grupama i podsticanje učešća u vannastavnim aktivnostima. Takođe, u okviru nastave razvija se istraživačka komponenta kroz podsticanje studenata da učestvuju u istraživačkim projektima u toku nastave.

Kontinuirano se radi na unapređenju nastavnih planova i programa pojedinih disciplina. Na FMFEB student stiče primjenjiva i praktična znanja koja traži globalno tržište. Veća praktičnost znanja podrazumijeva stavljanje akcenta na razvijanje sposobnosti studenta za brzo uočavanje i efikasno rješavanje praktičnih problema („Teorija je najbolja praksa.”). Studijski programi FMEFB studentu daju fleksibilna znanja kroz razvoj sposobnosti studenta i njegov interes za praćenje promjena („Promjena je jedina konstanta u ekonomiji i biznisu”). U praksi se ovo postiže kroz razvoj fundamentalnih disciplina (književnost, umjetnost, vjera, filozofija, mitologija, matematika, fizika, antropologija, nacionalna istorija) na jednoj i stavljanje naglaska na razvoj vještina studenata (jezici, informatika, komunikologija, pisanje, ponašanje), na drugoj strani

Programe svih nastavnih disciplina na studijskim programima Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis karakteriše jaka preduzetničko-inovativna komponenta. U tom cilju se jača značaj prakse studenata, pa gotovo svaki student FMEFB u toku studija radi ili obavlja praksu u zemlji i inostranstvu. Na FMEFB se realizuje Berza preduzetničkih ideja koja se u čast dana Evrope održava svakog 09.maja.

Bitna karakteristika studija na UDG i FMEFB je i jačanje osjećaja individualne odgovornosti - razvijanje sposobnosti studenta da upravlja svojom slobodom i sposobnost da preuzme odgovornost za sebe. To se praktično realizuje kroz dosljednu primjenu unaprijed poznatih pravila definisanih u Ugovoru o studiranju i aktima UDG i FMEFB.

Sve je ovo prepoznalo tržište, tako da je više od 80% naših studenata našlo zaposlenje u roku od 3 mjeseca nakon diplomiranja. Gotovo svi studenti su nastavili postdiplomske studije, a među njima je značajan broj - oko 20% - onih koji su nastavili full-time postdiplomske studije na prestižnim inostranim univerzitetima.

 

 

YB-2  2016 04 25 Page 177 Image 0001

 

Poštovane kolege,

Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, za samo pet godina od osnivanja, postao je prepoznatljiv u zemlji i regionu. Jedinstvenost studijskih programa FMEFB ogleda se u njihovoj interdisciplinarnosti i uspješnosti u motivisanju studenta.

Svršeni studenti FMEFB prepoznatljivi su po svojoj preduzetnosti i energičnosti, po svom načinu razmišljanja, spremnosti da uče, rade i ulažu u sebe. O tome svjedoči podatak da su gotovo svi diplomirani studenti upisali postdiplomske studije, a oko 20% je upisalo full-time postdiplomske studije na prestižnim inostranim univerzitetima.

Sve ovo je prepoznalo tržište, tako da je više od 80% naših studenata našlo zaposlenje u roku od tri mjeseca nakon diplomiranja.

Ukoliko želite da tokom studija razvijete karakter i način razmišljanja ekonomiste sa interdisciplinarnim znanjima i vještinama koje traži globalno tržište upišite Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis UDG.

dekan,

dr Maja Drakić-Grgur

Predmet .......... ECTS

Osnovni akademski studij

I semestar

Ekonomija i razvoj ................................................................ 8

Mikroekonomija I.................................................................. 8

Biznis matematika.................................................................. 8

Izborni predmeti:

Tržište kapitala....................................................................... 4

Biznis u regionu .................................................................... 2

Svjetska ekonomija................................................................ 2

II semestar

Makroekonomija I.................................................................. 8

Biznis statistika...................................................................... 8

Poslovna informatika............................................................. 6

Izborni predmeti:

Preduzetništvo i inovacije...................................................... 4

Wall street.............................................................................. 4

Informatička ekonomija......................................................... 4

III semestar

Računovodstvo I................................................................... 8

Mikroekonomija II................................................................. 8

Izborni predmeti:

Institucije Evropske unije...................................................... 4

Matematika............................................................................ 8

Konstitucionalna ekonomija.................................................. 6

Umjetnost.............................................................................. 4

IV semestar

Kompanijsko pravo................................................................ 6

Međunarodni marketing......................................................... 8

Makroekoomija II.................................................................. 8

Izborni predmeti:

Statistika................................................................................ 4

Ekonomska psihologija.......................................................... 4

Informacioni sistemi ............................................................. 4

Uvod u ekonomiju i menadžment
novih medija.......................................................................... 4

Vino – biznis i kultura............................................................ 2

Ekonomska diplomatija......................................................... 2

Strani jezik............................................................................. 4

V semestar

Međunarodna ekonomija....................................................... 8

Monetarna ekonomija i bankarsvo I....................................... 8

Ekonomske ideje: istorija i razvoj.......................................... 6

Strateški menadžment............................................................ 4

Izborni predmeti:

Javne finansije i razvoj........................................................... 4

Ekonometrija.......................................................................... 4

Računovodstvo II.................................................................. 4

Ekonomija vazduhoplovstva.................................................. 2

VI semestar

Sistemska analiza................................................................... 8

Monetarna ekonomija i bankarstvo II.................................... 8

Akademsko pisanje................................................................ 1

Diplomski rad........................................................................ 10

Izborni predmeti:

Komunikologija..................................................................... 2

Austrijska i čikaška škola....................................................... 2

Vino – biznis i kultura............................................................ 2

Ekonomska diplomatija......................................................... 2

 

Osnovni primijenjeni studij

Studijski program: PREDUZETNIŠTVO, MENADŽMENT I BIZNIS

I semestar

Ekonomija i razvoj

Preduzetništvo i inovacije

Psihofilozifija biznisa

Umjetnost

Grupni/individualni projekat

II semestar

Preduzetništvo i inovacije

Wall Street

Poslovna informatika

Ekonomija porodičnog biznisa

Ideje porodičnog biznisa

Grupni/individualni projekat

III semestar

Biznis matematika, logika i račun

Ekonomija porodičnog biznisa II

Marketing istraživanje I

Porodični biznis: ideje i opasnosti

Grupni/individualni projekat

IV semestar

Računovodstvo i analiza finansijskih izvještaja

Kvantitativni metodi za porodični biznis

Marketing istraživanje II

Poslovna informatika i informacioni sistemi

Komunikologija i komuniciranje u organizaciji porodičnog biznisa

Grupni/individualni projekat

V semestar

Finansiranje porodičnog biznisa

Porodični biznis i evropske finansijske institucije

Biznis etika i moralnost tržišta

Porodični biznis i tržište kapitala (izborni)

Porodični biznis i evropski statistički sistem (izborni)

Vino - biznis i menadžment vinarijama (izborni)

Grupni/individualni projekat

VI semestar

Strateško preduzetništvo i menadžment porodičnog biznisa

Biznis plan: Logistika

Porodični biznis i ekonomska politika države

Ekoturizam (izborni)

Biznis zaštićenih područja (izborni)

Menadžment usluga (izborni)

Napomena: Da bi upisao III semestar student je dužan da posjeduje i priloži potvrdu o znanju engleskog jezika - niži srednji nivo od Centra za strane jezike.

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: PREDUZETNIČKA EKONOMIJA

Usmjerenje: MEĐUNARODNA EKONOMIJA I FINANSIJE

I semestar

Akademsko pisanje I............................................................. 2

Ekonomija i razvoj ideja........................................................ 8

Finansijska ekonomija ........................................................... 8

Ekonometrija.......................................................................... 8

Istraživački projekat I............................................................ 4

II semestar

Međunarodna ekonomija (International Economics) ............ 8

Makroekonomija.................................................................... 8

Mikroekonomija..................................................................... 8

Istraživački projekat II.......................................................... 6

Usmjerenje: FINANSIJSKA TRŽIŠTA I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

I semestar

Akademsko pisanje I............................................................. 2

Ekonomija i razvoj ideja........................................................ 8

Finansijska ekonomija ........................................................... 8

Korporativno upravljanje....................................................... 6

Kompanijsko pravo................................................................ 6

II semestar

Međunarodna ekonomija (International Economics) ............ 8

Finansijsko pravo................................................................... 8

Opcije i finansijsko tržište...................................................... 8

Korporativne finansije........................................................... 6

Usmjerenje: RAČUNOVODSTVO, FINANSIJE I OSIGURANJE

I semestar

Akademsko pisanje I............................................................. 2

Ekonomija i razvoj ideja........................................................ 8

Finansijska ekonomija ........................................................... 8

Teorija računovodstva............................................................ 6

Osiguranje.............................................................................. 6

II semestar

Bankarstvo ............................................................................ 8

Analiza bilansa....................................................................... 8

Risk Management.................................................................. 8

Statistika................................................................................ 6

Usmjerenje: MEĐUNARODNI MENADŽMENT I BIZNIS

I semestar

Akademsko pisanje I............................................................. 2

Makroekonomija za mendžere............................................... 6

Mikroekonomija za mendžere................................................ 6

Kompanijsko pravo ............................................................... 6

Korporativno upravljanje....................................................... 6

Poslovni informacioni sistemi ............................................... 4

II semestar

Finansijsko pravo................................................................... 8

Država i biznis....................................................................... 8

Međunarodni marketing......................................................... 8

E-biznis.................................................................................. 6

Usmjerenje: MEDIJSKA EKONOMIJA

I semestar

Akademsko pisanje I............................................................. 2

Ekonomija i razvoj ideja........................................................ 8

Finansijska ekonomija ........................................................... 8

Korporativno upravljanje....................................................... 6

Informacioni sistemi u medijima............................................ 6

II semestar

Medijski menadžment............................................................ 8

Ekonomija informacija........................................................... 8

Međunarodni marketing......................................................... 8

E-biznis.................................................................................. 6

Usmjerenje: SPORTSKI MENADŽMENT

I semestar

Akademsko pisanje I............................................................. 2

Makroekonomija za mendžere............................................... 6

Mikroekonomija za mendžere................................................ 6

Korporativno upravljanje....................................................... 6

Menadžment u sportu ........................................................... 10

II semestar

Sport i biznis.......................................................................... 10

Međunarodni marketing i sport.............................................. 8

Statistika................................................................................ 6

Case study (studija slučaja – analiza poslovanja sportskog kluba)     6

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: OSIGURANJE

I semestar

Ekonomska logika.................................................................. 6

Osnovni principi osiguranja................................................... 8

Statistika................................................................................ 8

Upravljanje rizicima u osiguranju........................................... 8

II semestar

Aktuarska matematika........................................................... 8

Case Study – mentorski rad................................................... 6

Izborni predmeti:

Pravo osiguranja i menadžment životnih osiguranja.............. 8

Preventiva u osiguranju, uslovi i tarife neživotnih osiguranja8

Računovodstvo i revizija u osiguranju................................... 8

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: EKOLOŠKI MENADŽMENT - ekonomsko-pravni i tehničko tehnološki aspekti

I semestar

Ekonomska logika.................................................................. 8

Preduzetnički menadžment i finansije................................... 6

Osnovi ekološkog inženjeringa.............................................. 8

Tehnološki procesi u ekologiji................................................ 8

II semestar

Održivi razvoj i ekologija....................................................... 8

Case Study............................................................................. 6

Izborni predmeti:

Inženjerska ekonomija........................................................... 6

Upravljanje zaštitom vazduha................................................ 8

Upravljanje zaštitom zemljišta i voda.................................... 8

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: EKONOMIJA I EKONOMSKE POLITIKE EVROPSKE UNIJE

I semestar

Razvoj ekonomskih ideja u Evropi........................................ 10

Politička ekonomija Evropske unije....................................... 10

Izborni predmeti:

Institucije Evropske unije...................................................... 10

Globalizacija i Evropska unija................................................ 10

II semestar

Ekonomske politike Evropske unije (I).................................. 8

Case Study............................................................................. 6

Izborni predmeti:

Pravo Evropske unije............................................................. 8

Evropska monetarna ekonomija............................................. 8

Evropska statistika................................................................. 8

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

I semestar

Ekonomska logika.................................................................. 8

Baze podataka u građevinarstvu i geodeziji (katastar nepokretnosti, …)       8

Izborni predmeti:

Finansije i Real Estate............................................................ 8

Pravna pitanja i Real Estate................................................... 6

Upravljanje ugovoranjem/pregovaranjem.............................. 6

II semestar

Procjena nekretnina................................................................ 10

Case Study............................................................................. 10

Izborni predmeti:

Inženjerska ekonomija........................................................... 10

Tržište kapitala i Real Estate.................................................. 10

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I RURALNI RAZVOJ

I semestar

Metodologija naučno-istraživačkog rada............................... 6

Osnove biodiverziteta............................................................ 8

Ekološko pravo u EU i Crnoj Gori........................................ 8

Izborni predmeti:

Ekološki inženjering............................................................... 8

Prirodni resursi Crne Gore..................................................... 8

II semestar

Zaštićena područja i održivi ruralni razvoj............................. 8

Osnove menadžmenta i poslovne administracije .................   8

Procjena uticaja na životnu sredinu....................................... 8

Izborni predmeti:

Preduzetnički menadžment i finansije................................... 6

Tehnološki procesi u ekologiji................................................ 6

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: POSLOVNA PSIHOLOGIJA I MENADŽMENT

I semestar

Psihologija menadžmenta i organizacionog ponašanja.......... 8

Komunikologija – psihol. komunikacije................................. 8

Psihologija biznisa.................................................................. 8

Izborni predmeti:

Ekonomska logika.................................................................. 6

Ekonomska sociologija.......................................................... 6

II semestar

Načela izrade i primjene psih. testova.................................... 10

Psiholog. propagande i promjene stavova.............................. 10

Naučno istraživački rad – case study .................................... 10

Na fakultetu su organizovane i Postdiplomske magistarske akademske studije sa sljedećim studijskim programima:

PREDUZETNIČKA EKONOMIJA sa usmjerenjima:

Međunarodna ekonomija i finansije,

Finansijska tržišta i korporativno upravljanje,

Računovodstvo, finansije i osiguranje,

Međunarodni menadžment i biznis;

Medijska ekonomija;

Sportski menadžment

OSIGURANJE

EKOLOŠKI MENADŽMENT - ekonomsko-pravni i tehničko tehnološki aspekti

EKONOMIJA I EKONOMSKE POLITIKE EVROPSKE UNIJE

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I RURALNI RAZVOJ

POSLOVNA PSIHOLOGIJA I MENADŽMENT sa usmjerenjima:

Biznis psihologija i menadžment

Politička psihologija i menadžment

Sportska psihologija i menadžment

Ekološka psihologija i menadžment.

U okviru Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis organizuju se i nove primijenjene studije: PMB – Preduzetništo, menadžment i biznis, prilagođene prije svega mladim ljudima iz porodičnog biznisa i onima koji se bave malim i srednjim preduzećima. PMB studije su koncipirane drugačije u odnosu na standardne programe menadžmenta, sa mnogo više fundamentalnih znanja ne samo iz ekonomije, finansija, osiguranja, informatike, već i iz oblasti koje na prvi pogled nemaju direktne veze sa biznisom, kao što su npr. književnost, umjetnost, filozofija, religija, mitologija, sport, film, priroda, pregovaračke i komunikacione vještine, jezici, znanja iz istorije ideja i stvaralaštva, tehnologije. Naravno i praktična nastava, posebno kako koristiti međunarodne fondove za razvoj biznisa, kako poslovati sa nekim ekonomijama, posebno Kine i Turske, a zavisno od interesovanja studenata!

Diplomski rad na PMB studijama je odbrana biznis ideje koju je kandidat tokom studija sam iznjedrio i razvijao i kojom po pravilu želi da realizuje odnosno unaprijedi postojeći biznis.

Ekonomija finansije