aic 2014 korica2016
 • Falkutet pravnih nauka
 • Dekan
 • Osnovni akademski studiji
 • Postdiplomski

YC aFakultet pravnih nauka

Adresa:........... Donja Gorica bb

                        81 000 Podgorica

Telefon:.......... 020 410 708

Telefaks:......... 020 410 667

E-mail:............ fpn@udg.edu.me

Žiro-račun:..... 510-15056-74

                        520-5119-44

Dekan: ........... dr Dragan K. Vukčević

Menadžer Fakulteta: mr Sandra Tinaj

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ sandra.tinaj@udg.edu.me

Studentska služba:

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

                        fpn@udg.edu.me

 

 

OPŠTI PODACI O FAKULTETU

Fakultet pravnih nauka predstavlja ustanovu visokog obrazovanja, čiji je cilj da:

 • omogući studentima da steknu temeljna znanja iz oblasti prava;
 • razvije kod studenata svijest o neophodnosti etičkog postupanja u budućem radu;
 • obrazuje pravnike u pravcu logičkog i sistematskog analiziranja pojava i odnosa između tih pojava, kako bi im objektivnost i istinitost kasnije bile osnovna mjerila postupanja;
 • razvije kod studenata duh tolerancije;
 • omogući studentima uslove za usavršavanje retorskih vještina.

Nivoi studija na Fakultetu:

 • osnovne akademske studije (u trajanju od 6 semestara; 180 ECTS);
 • postdiplomske specijalističke akademske studije (u trajanju od 2 semestara; 60 ECTS);
 • postdiplomske magistarske akademske studije (u trajanju od 2 semestara; 60 ECTS);
 • doktorske akademske studije (u trajanju od 6 semestara; 180 ECTS).

 

Na Fakultetu se ne izvode primijenjeni studijski programi.

Poštovane kolege,

Upisom Fakulteta pravnih nauka dobijate mogućnost da na svom znanju zasnujete svoju uspješnu budućnost. Naš Fakultet vas uvodi u velike prostore prava ispunjene težnjom ka ostvarenju vrijednosti slobode, pravde i dostojanstva. U tim prostorima niko ne smije biti iznad donesenih pravila, jer se samo tako može sačuvati sigurnost građanina i legitimitet države.

Dobrodošli na naš Fakultet!

dekan,

dr Dragan K. Vukčević

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – zvanje Bachelor pravne nauke

Osnovni akademski studij

I semestar

Jurisprudencija....................................................................... 8

Sociologija............................................................................. 6

Pravna istorija........................................................................ 6

Rimsko privatno pravo........................................................... 6

Izborni predmet .................................................................... 4

Veliki pravni sistemi

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Ruski jezik...)

II semestar

Ustavno pravo........................................................................ 8

Uvod u građansko pravo........................................................ 8

Porodično pravo..................................................................... 6

Osnovi ekonomije.................................................................. 4

Izborni predmet..................................................................... 4

Akademsko pisanje

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Ruski jezik...)

III semestar

Krivično pravo I..................................................................... 8

Radno pravo.......................................................................... 6

Stvarno pravo......................................................................... 6

Nasljedno pravo .................................................................... 6

Izborni predmet..................................................................... 4

Bogišićeva kodifikacija

Uvod u odnose s javnošću

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Ruski jezik...)

IV semestar

Krivično pravo II .................................................................. 6

Ljudska prava........................................................................ 6

Obligaciono pravo I............................................................... 6

Upravno pravo....................................................................... 8

Izborni predmet .................................................................... 4

Poslovna informatika

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Ruski jezik...)

V semestar

Međunarodno javno pravo .................................................... 8

Kompanijsko pravo ............................................................... 8

Međunarodno privatno pravo .............................................. 8

Obligaciono pravo II.............................................................. 6

VI semestar

Građansko procesno pravo ................................................... 8

Krivično procesno pravo........................................................ 8

Trgovinsko pravo ................................................................. 8

Finansijsko pravo ................................................................. 6

Predmet .......... ECTS

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: JAVNOPRAVNI

I semestar

Osnovi prava EU................................................................... 6

Evropsko radno i socijalno pravo........................................... 6

Pravni i politički sistem Crne Gore........................................ 6

Nomotehnika......................................................................... 6

Akademsko pisanje i retorika................................................. 6

II semestar

Evropsko upravno pravo........................................................ 8

Organizacija javne uprave u Crnoj Gori................................. 6

Parlamentarno pravo.............................................................. 6

Specijalistički rad................................................................... 10

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: MEĐUNARODNO I EVROPSKO PRAVO

I semestar

Osnovi prava EU................................................................... 6

Evropsko radno i socijalno pravo........................................... 6

Pravni i politički sistem Crne Gore........................................ 6

Nomotehnika......................................................................... 6

Akademsko pisanje i retorika................................................. 6

II semestar

Međunarodno humanitarno pravo.......................................... 8

Diplomatsko i konzularno pravo............................................ 6

Politika proširenja Evropske unije.......................................... 6

Specijalistički rad................................................................... 10

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: PRAVOSUDNI

I semestar

Osnovi prava EU................................................................... 6

Notarsko pravo...................................................................... 6

Pravni i politički sistem Crne Gore........................................ 6

Nomotehnika......................................................................... 6

Akademsko pisanje i retorika................................................. 6

II semestar

Vanparnični i izvršni postupak............................................... 8

Prekršajno pravo.................................................................... 6

Odgovornost pravnih lica za krivična djela........................... 6

Specijalistički rad................................................................... 10

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: PRIVREDNOPRAVNI

I semestar

Osnovi prava EU................................................................... 6

Pravo konkurencije EU.......................................................... 6

Pravni i politički sistem Crne Gore........................................ 6

Nomotehnika......................................................................... 6

Akademsko pisanje i retorika................................................. 6

II semestar

Međunarodno arbitražno pravo.............................................. 8

Pravo intelektualne svojine.................................................... 6

Berzansko pravo.................................................................... 6

Specijalistički rad................................................................... 10

Na Fakultetu su organizovane i postdiplomske magistarske akademske studije sljedećih smjerova:

Privrednopravni

Građanskopravni

Krivičnopravni.

Pravo Evropske unije


Pravne nauke