aic 2014 korica2016
  • Fakultet umjetnosti i komunikacija
  • Dekan
  • Osnovni akademski studiji
  • Postdiplomski

YF aFakultet umjetnosti i komunikacija

Adresa:........... Donja Gorica bb

.                        81 000 Podgorica

Telefon:.......... 020 410 716

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ smsu@udg.edu.me

Žiro-račun:..... 510-29607-71

Dekan: ........... dr Nenad Vujadinović

Sekretar: ........ Aleksandra Vuković

Menadžer Fakulteta: mr Sandra Tinaj

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ sandra.tinaj@udg.edu.me

Studentska služba:

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

                         smsu@udg.edu.me

 

Peti po redu akreditovani fakultet Univerziteta Donja Gorica Studije moderne i savremene umjetnosti, svojim originalnim konceptom, prvim takvim u Crnoj Gori, sa ostalim, ranije pokrenutim fakultetima, čini vijenac znanja naše univerzitetske cjeline, još izazovnijim i prestižnijim.

Studije moderne i savremene umjetnosti edukativna su i kreativna kruna u svijetu obrazovanja visoko rangiranog, privatnog Univerziteta Donja Gorica.

Idejni tvorci UDG-a, priznati su i po argumentovanom vizionarstvu, potvrđeni u obrazovanju i nauci, univerzitetski profesori prof. dr Veselin Vukotić i prof. dr Dragan K. Vukčević.

Univerzitet Donja Gorica, koji je na crnogorskom tržištu nauke i obrazovanja već prepoznat po autentičnom sadržaju i kvalitetu, a u ime otpora prema nekorisnom, unaprijed osuđenom na lokalne domete, duhovnoj i naučnoj zapuštenosti, ukratko, svemu onom što pokazuje nemoć pred izazovima savremenog svijeta, pokretanjem fakulteta Studije moderne i savremene umjetnosti, stvara prostor studentima lucidnog i radoznalog duha da uz pomoć ne samo uglednih profesora iz zemlje i inostranstva, već i uz prisustvo svjetskih imena, nosioca novih velikih ideja savremenog stvaralaštva, dešifruju zodijak vremena u kojem živimo.

Prvi dekan Studija moderne i savremene umjetnosti, g-din Veljko Radović, priznati dramski pisac i intelektualac, na jednom mjestu kaže: „Crna Gora pripada Mediteranu i kao takva ne može i ne smije biti zatvorena za druge kulture. Ono što je uticalo da se ovaj prostor dugo osjeća inferiornim je crnogorska centralistička ideologija jer je trebalo od ovog prostora stvoriti kulturnu provinciju, što je donekle, i uspjelo. No, treba imati vjere u one koji dolaze.” Upravo zbog te takve „vjere u one koji dolaze“ Studije moderne I savremene umjetnosti su koncipirane kao sloboda po sebi, kategorija duha, tumača, koji u kompleksu civilizacije i kulture ima prvorazrednu ulogu. Učinak kulture i projektovanog znanja je dalekosežan, vizionarski posao. Studije moderne i savremene umjetnosti je ustanova visokog obrazovanja, osnovana sa primarnim cilljem da realizuje osnovne i postdiplomske studije iz oblasti teorije i istorije umjetnosti, ali i da organizuje druge oblike edukacije iz onih oblasti za kojima se pojavi potreba u procesu permanentnog obrazovanja. Da bismo imali kritički stav o umjetnosti mora se, prije svega, prvo definisati njen pojam.

Cilj ovog studijskog programa je da se studenti osposobe da koriste teorijska znanja stečena na Studijama moderne i savremene umjetnosti, da iznose ideje, probleme i rješenja, sakupljaju i integrišu relevantne podatke radi rješavanja problema sa kojima se susrijeću u svom profesionalnom radu. Osim toga, studenti će biti podstaknuti da razviju osjećaj za život, oslobode se predrasuda i vrijednosti sredine kako bi naučili da sami izvode zaključke, traže nova rješenja, budu inovativni i teže uspjehu. S ciljem savladavanja izuzetnih izazova, na Studijama moderne i savremene umjetnosti nastavu će izvoditi eminentni profesori iz zemlje i inostranstva kao i potvrđeni umjetnici iz svih oblasti stvaralaštva. Osim kvalitetnog nastavnog kadra, budući studenti će imati priliku da studiraju u najsavremenijim uslovima, koristeći najnoviju opremu koja će im omogućiti najviši mogući nivo obrazovanja. Studenti će imati priliku da neposredno rade sa asistentima i profesorima i da kroz svakodnevne kontakte stiču nova iskustva koja će im otvarati vrata za dalje napredovanje.

Organizovanje putovanja, seminara, učestvovanje na međunarodnim konkursima i događajima koji u sebi sažimaju reflekse velikih ideja, neke su od vannastavnih aktivnosti koje se organizuju na Studijama moderne i savremene umjetnosti koje omogućavaju studentima dodatno napredovanje i sticanje vještina neophodnih za dalji napredak u karijeri i životu.

2016 04 25 Page 198 Image 0001   2016 04 25 Page 200 Image 0001

YF bPoštovani studenti,

Fakultet umjetnosti UDG po mnogo čemu predstavlja jedinstvenu visokoobrazovnu instituciju ove vrste u Crnoj Gori i nudi brojne, i u našoj sredini nove i unikatne, komparativne prednosti u odnosu na sve druge institucije sličnog tipa. Osnovna karakteristika ovih studija je interdisciplinirano proučavanje umjetnosti u istorijskom i teorijskom kontekstu, koje omogućava sticanje širokog poznavanja različitih umjetničkih oblasti iz jedne specifične i sveobuhvatne perspektive. Riječ je ovdje o akademskim studijama koje budućim diplomcima omogućavaju da, uz odgovarajuće specijalizacije, steknu adekvatna znanja i vještine da se uspješno bave atraktivnim profesijama poput: istraživačâ, kritičarâ u oblastima različitih umjetničkih disciplina, istoričarâ i teoretičarâ umjetnosti, kustosâ, saradnikâ i rukovodilaca u kulturnim institucijama, profesorâ umjetnosti u osnovnim i srednjim školama, te da svoje karijere vežu i za mnoge druge srodne i izazovne aktivnosti. Sigurno najvažnija karakteristika naših studija leži u činjenici da profesorski kadar predvode neki od najvećih autoriteta u svojim oblastima u Regionu i u Evropi. Dovoljno je je samo spomenuti imena profesora poput: Milivoja Solara, Đura Šušnjića, Ratka Božovića ili Tonka Maroevića kako bi se moglo zaključiti da slušati njihova predavanja, ali i sarađivati s njima, ne predstavlja samo ogromno zadovoljsto, već i istinsku čast i privilegiju za sve nas.

dekan

dr Nenad Vujadinović

Predmet .......... ECTS

Osnovni akademski studij

Studijski program: STUDIJE MODERNE I SAVREMENE UMJETNOSTI

I semestar

Istorija umjetnosti Antike...................................................... 6

Osnove kreativnosti............................................................... 5

Teorija književnosti................................................................ 5

Sociologija umjetnosti............................................................ 5

Uvod u umjetnost.................................................................. 5

Izborni predmet..................................................................... 4

II semestar

Istorija umjetnosti srednjeg vijeka......................................... 6

Teorija umjetnosti.................................................................. 5

Teorija muzike........................................................................ 5

Moderna književnost............................................................. 5

Metode istraživanja vizuelnih umjetnosti.............................. 5

Izborni predmet..................................................................... 4

III semestar

Istorija umjetnosti renesanse.................................................. 6

Savremena književnost.......................................................... 5

Teorija arhitekture I............................................................... 5

Pisanje o umjetnosti............................................................... 5

Mediji, oglašavanje i umjetnost............................................. 5

Izborni predmet..................................................................... 4

IV semestar

Istorija umjetnosti baroka i rokokoa...................................... 6

Teorija filma........................................................................... 5

Moderna drama...................................................................... 5

Velike književne epohe.......................................................... 5

Istorija Evrope....................................................................... 5

Izborni predmet..................................................................... 4

V semestar

Istorija moderne umjetnosti................................................... 6

Umjetnost fotografije............................................................ 5

Teorija arhitekture II.............................................................. 5

Teorije kulture........................................................................ 5

Popularna muzika................................................................... 5

Izborni predmet..................................................................... 4

VI semestar

Istorija savremene umjetnosti................................................ 6

Velike umjetničke epohe........................................................ 5

Postdramsko pozorište........................................................... 5

Savremena teorija filma......................................................... 5

Medijska etika........................................................................ 5

Izborni predmet..................................................................... 4

Izborni predmeti

Komunikologija

Ekonomika kulture

Informatika i vizuelizacija

Istorija civilizacije

Teorija forme i boje

Kulturna antropologija

Vizuelne komunikacije

Kreativne industrije

Savremene tehn. u građevin. i arhitekturi

Arhitektura, urbanizam i razvoj

Istorija dizajna

Kulturno-istorijska baština Crne Gore

Socijalna psihologija

Online novinarstvo i novi mediji

Gramatika standardnog jezika (1-2)

Strani jezici (1-6)

Osnovni akademski studij

Studijski program: KOMUNIKOLOGIJA I MEDIJI (Novinarstvo, Reklama i PR)

I semestar

Uvod u politiku ..................................................................... 8

Sociologija............................................................................. 6

Istorija Evrope ...................................................................... 6

Savremeni politički sistemi.................................................... 6

Izborni predmet .................................................................... 4

II semestar

Moderne političke ideologije ................................................ 5

Politička istorija Crne Gore ................................................... 6

Politička sociologija ............................................................. 5

Istorija civilizacije.................................................................. 5

Politički sistem i unutrašnja politika Crne Gore..................... 5

Izborni predmet..................................................................... 4

III semestar

Uvod u međunarodne odnose................................................ 6

Uvod u odnose s javnošću..................................................... 5

Uvod u geopolitiku................................................................ 5

Međunarodno javno pravo..................................................... 5

Mediji i kultura govora 1....................................................... 5

Izborni predmet .................................................................... 4

Poslovna informatika

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

IV semestar

Komunikologija ................................................................... 6

Ljudska prava ....................................................................... 5

Medijska etika........................................................................ 5

Mediji i kultura govora 2....................................................... 5

Uvod u ekonomiju i menadž. novih medija........................... 5

Izborni predmet .................................................................... 4

Osnovi diplomatije i međunarodno pregovaranje

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

V semestar

Politički marketing................................................................. 6

Retorika................................................................................. 5

Komunikacija i reklama......................................................... 5

Socijalna psihologija.............................................................. 5

Mediji, jezik i stil................................................................... 5

Izborni predmet .................................................................... 4

Savremeni međunarodni odnosi

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

VI semestar

Tehnike odnosa s javnošću.................................................... 6

Globalizacija.......................................................................... 5

Statistika................................................................................ 5

Korporativno komuniciranje.................................................. 5

Mediji, oglašavanje i umjetnost............................................. 5

Izborni predmet..................................................................... 4

Teorije kulture

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: STUDIJE MODERNE I SAVREMENE TEORIJE UMJETNOSTI

I semestar

Književni model Istoka i Zapada........................................... 8

Izvanevr. kulture i moderna umjetnost.................................. 8

Filmska i TV kritika............................................................... 8

Istorija civilizacije.................................................................. 6

II semestar

Intelektualna istorija Evrope.................................................. 8

Muzika Mediterana................................................................ 8

Akademsko istraž. i akademsko pisanje................................ 6

Završni rad............................................................................. 8

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: KOMUNIKOLOGIJA I MEDIJI (Novinarstvo, Reklama i PR)

I semestar

Mediji i javnost...................................................................... 8

Mediji i rodne uloge............................................................... 8

Globalni mediji i komunikacija.............................................. 8

Teorije masovnih komunikacija.............................................. 6

II semestar

Politička filozofija ................................................................ 8

Akademsko pisanje i retorika ................................................ 6

Upravljanje medijskim brendiranjem i imidžom.................... 6

Specijalistički rad ................................................................. 10

Na Fakultetu su organizovane i postdiplomske magistarske akademske studije za studijske programe:

Teorija savremene umjetnosti

Komunikologija i mediji.

Umjetnost