aic 2014 korica2016
 • Fakultet za dizajn i multimediju
 • Dekan
 • Osnovni akademski studij

2016 04 25 Page 221 Image 0001Fakultet za dizajn i multimediju

Adresa:........... Donja Gorica bb

                      81 000 Podgorica

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

                        fdm@udg.edu.me

V.d. dekana: . dr Veselin Vukotić

Menadžer Fakulteta: mr Sandra Tinaj

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ sandra.tinaj@udg.edu.me

Studentska služba:

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

                        fdm@udg.edu.me

 

 

Tri godina osnovnih akademskih studija dizajna predstavlja simbiozu umjetnosti, nauke, tehnike, tehnologije i drugih stručno-umjetničkih i naučnih disciplina usmjerenih ka istraživanju i razvoju novih dostignuća dizajna ka primijenjenoj umjetnosti. Struktura studijskog programa je dizajnirana po konceptu metode od opštih prema specijaliziranim sadržajima. Student koji završi osnovne akademske studije stiče zvanje Bachelora- dizajn i multimedija. Znanje, osnova i zvanje kojem se stiče student na Fakultetu za dizajn i multimediju daju programu unikatnost budući da sličan studiski program ne postoji u Crnoj Gori. Program Fakulteta je koncipiran i da pruži šira znanja neophodna budućem dizajneru u svakodnevnom profesionalnom radu. Preciznije, program pruža širok dijapazon neophodnih znanja za upravljanje svim segmentima dizajna. Ključna ciljna grupa su pojedinci sa željom da u okviru dizajna i multimedije realizuju svoju ideju i kreaciju bez obzira na njenu formu i njome uspješno upravljaju. Upravo navedeni program pruža holistički spektar znanja kako bi se na efikasan način upravljalo dizajnom i kako bi se odgovorilo na kompleksne izazove.

Opšti cilj postojanja fakulteta jeste podizanje nivoa znanja, stručnosti i osposobljenosti prvenstveno mladih ljudi (ali ne samo njih već i ljudi koji su već dio svog radnog vijeka proveli u dizajnu – tzv. doškolovavanje) za rešavanje konkretnih praktičnih problema u pojedinim oblastima i životu.

Na početku se izučavaju predmeti koji omogućavaju studentima da prošire i razviju opšta znajna koji daju osnovu za eksperimentalno istraživanje u kasnijim godinama studija. Ovaj studijski program koji je konstruiran na bazu najpoznatijih akademija i fakulteta u svijetu omogućuje razvoj talenta, vještina i kereativne imaginacije, što predtavlja osnovne preduslove za razvoj uspješnog i aplikativnog dizajnerskog koncepta.

Student u toku studija kroz izborne predmete određuje oblast u kojoj se obrazuje. Na osnovnim studijama postoje dva usmjerenja - grafičko-multimedijalni dizajn i modni dizajn, i student u njima stiče kompetencije. Shodno izabranim izbornim programima i usmjerenjima student se profiliše ka oblasti dizajna kojom želim da se bavi u naknadnom profesionalnom angažmanu.

Grafičko-multimedijalni dizajn je jedan od najtraženijih i najuticajnijih segmenta dizajna koji direktno utiče na svijest potrošače na lokalnom i globalnom nivou, te i na razvoj naconalnog identiteta jedne države. Cilj ovog programa je da osposobi studente za stvaranje sve vrsta graficko-komunikacijskih i multimedijalnih proizvoda , pri tom razvijajući svoj lični umjetničko dizajnerski identitet. Sve to se otvaruje pomoću istraživačkih metoda observacije, taktilnosti, brainstorminga mindmapinga i anketnu analizu. Imperativ u ovom procesu je sticanje vještina i znanja u oblasti savremene tehnike i tehnologije i najnovije računarske programe kao što su Photoshop, Illustrator, Indesign, Maya i dr. U tom smislu grafički dizajneri tokom studija savladavaju sve tehnike grafike i pripreme, kao i digitalno izdavaštvo što omogućuje njihovo brzo inkorporiranje u profesionalnoj okolini te i brz individualno profesionalni anagažman na tržištu, posebno u oblasti marketinga i advertisinga. Prisustvo multimedijalnog dizajna ovaj program čini inovativnijim i omogućava studentima da stvaraju sistem vizuelnih i audio komunikacija. To predstavlja osnovu za razvoj glavnih savremenih komunikacijskih sadržaja kao što su webdizajn, interface i game dizajn, digitalni video iaudio, animacije itd. Grafičko multimedijalni dizajn je jedna od najatraktivnijih profesija u svjeti i predstavlja dobru perspektivu za zaposlenje dizajnera u raznim profilima globalnog komunikaciskog tržišta i to kao: grafički dizajner u marketing agencijama, advertajsingu, novinama, izdavaštvu, kao komunikacijski dizajner u oblasti medija, interfejsa, časopisa i velikih organizacija u kojima radi na brendiranju i izradi svih njihovih korporativnih reklama i kampanje; umjetnički direktor, dizajner pakovanja i proizvoda, fotograf, web dizajner, stage dizajner, director fotografije, animator, game dizajner, strip dizajner, illustrator, produkcijski koordinator itd.

Modni dizajn je jedna od najatraktivnijih profesija savremenog svijeta, koji u principu predstavlja veliki biznis. Studenti koji se upisuju na ove vrste dizajna izučavaju sve oblasti modnog dizajna i odjevne kulture. Cilj ovod programa je da studenti dostignu profesionalno samopouzdanje preko striktno određene istraživačke metode i tehnike. Individualnost i kreativnost svakog studenta je u prvom planu ovog programa koji ide od opšte metodologije prema specijaliziranju individualne kreativnosti u svim segmentima odjevne kulture. Po završetku ovog studijskog programa dizajneri modnog dizajna imaju velike opcije za zaposlenje i to kao:

 1. Modni dizajneri, dječje, muške i ženske mode, visoka moda;
 2. Dizajner tekstila;
 3. Modni fotograf;
 4. Stilista;
 5. Kostimograf;
 6. Produkcijski menadžer;
 7. Dizajner lanžerija i akcesoara;
 8. Visual merchendajzer;
 9. Bajer;
 10. Modni urednik ili novinar;

Imajući u vidu zahtjeve tržišta, kako u pogledu ponude, tako i u pogledu tražnje Fakultet za dizajn i multimediju UDG obrazuje studenta koji će da bude osposobljen da svoje raznovrsne operativne aktivnosti uspešno ostvaruje u raznovrsnim procesima upravljanja u dizajnu.

U toku prve tri godine studija student se upoznaje sa nekoliko grupa predmeta i to:

Bazični umjetnički i teoretsko humanistički predmeti koji omogućavaju studentima da razviju crtačke i slikarske tehnike koji su osnova svake vrste dizajna, te i teoriju umjetnosti koja je itekako neophodna za postavljanje i razvijanje dizajnerskog koncepta.

Osnovni stručni predmeti koji otrkrivaju način izrade dizajnerskog koncepta pritom izučavajući osnove i principe svakog vrsta dizajna i metodologije istrazivanja i postavljanje dizajnerskog koncepta.

Uži stručni predmeti koji pomažu studentima da se usmjere prema raznim oblastima grafičko-multimedijalnog i modnog dizajna, a koji su neohodni za realizaciju i ostvarivanje dizajnerske ideje. Ovaj prstup je i praktični i teoretski i omogućava studentima da se oforme kao pravi profesionalci.

Preduzetništvo i marketing kao glavni cilj i baza svakog dizajna, koja omogućava studentima da sebe postave na tržištu kao pravi profesionalci i da po završetku ovog programa učvrste na lokalnom i globalnom tržištu dizajna.

Osnovne akademskih studija daju široku osnovu koja omogućuje uključivanje u praktični posao. Široka osnova i zvanje Bachelora koja se stiče na Fakultetu za dizajn i multimediju UDG, daje programu potpunu jedinstvenost budući da sličan studijski program ne postoji na prostoru Crne Gore.

 

YJ-1

Poštovani budući studenti,

2016 04 25 Page 222 Image 0001Mi smo tu – Univerzitet, fakultet i profesori da bismo vas pokrenuli, uputili i osposobili da sami igrate glavnu ulogu u svom životu. Da se vaša energija i duh ispolje na najbolji način po vas, ovu ali i svaku drugu sredinu. Oni koji su spremni na beskonačnu borbu sa samim sobom, oni koje goni aktivizam i žeđ za kreacijom, odabraće Fakultet za dizajn i multimediju kako bi se dokazali.

Svaki, pa i najduži put počinje prvim korakom. Krenite ka sebi!

Budite kreativni!

v.d. dekana

dr Veselin Vukotić

Osnovni akademski studij

Usmjerenje: GRAFIČKO-MULTIMEDIJALNI DIZAJN

I semestar

Тehnike crtanja i slikanja 1..................................................... 8

Vizuelne komunikacije........................................................... 6

Akademsko pisanje................................................................ 2

Teorija i osnove grafičkog dizajna 1...................................... 10

Izborni predmeti (bira se 1 predmet)

Istorija umjetnosti 1............................................................... 4

Istorija civilizacije ................................................................. 4

II semestar

Tehnike crtanja i slikanja 2..................................................... 8

Teorija i osnove grafičkog dizajna 2...................................... 10

Izborni predmeti (biraju se 2 predmeta)

Istorija umjetnosti 2............................................................... 4

Osnove fotografije................................................................. 8

Osnove tipografije ................................................................ 8

Osnove multimedijalnog dizajna........................................... 8

III semestar

Grafički dizajn 1.................................................................... 16

Izborni predmeti (biraju se 2 predmeta)

CAD 1................................................................................... 8

Tipografija.............................................................................. 8

Savremena umjetnost............................................................. 6

Strani jezik 1.......................................................................... 6

Multimedijalni dizajn 1.......................................................... 8

IV semestar

Grafički dizajn 2.................................................................... 16

Izborni predmeti (biraju se 2 predmeta)

CAD 2.................................................................................. 8

Istorija dizajna....................................................................... 6

Strani jezik 2 ......................................................................... 6

Multimedijalni dizajn 2.......................................................... 8

Layout dizajn ........................................................................ 8

V semestar

Grafički dizajn 3.................................................................... 16

Izborni predmeti (biraju se 2 predmeta)

CAD 3................................................................................... 8

Digitalna fotografija.............................................................. 6

Portfolio dizajn...................................................................... 6

Multimedijalni dizajn 3.......................................................... 8

Publishing dizajn.................................................................... 8

VI semestar

Diplomski rad........................................................................ 20

Izborni predmeti (biraju se 2 predmeta)

Marketing u dizajnu............................................................... 6

Tehnike prezentacije.............................................................. 6

Preduzetništvo....................................................................... 4

Osnovni akademski studij

Usmjerenje: MODNI DIZAJN

I semestar

Тehnike crtanja i slikanja 1..................................................... 8

Vizuelne komunikacije........................................................... 6

Akademsko pisanje................................................................ 2

Teorija i osnove modnog dizajna 1........................................ 10

Izborni predmeti (bira se 1 predmet)

Istorija umjetnosti 1............................................................... 4

Istorija civilizacije ................................................................. 4

II semestar

Tehnike crtanja i slikanja 2..................................................... 8

Teorija i osnove modnog dizajna 2........................................ 10

Izborni predmeti (biraju se 2 predmeta)

Istorija umjetnosti 2............................................................... 4

Osnove fotografije................................................................. 8

Osnove tipografije ................................................................ 8

Istorija kostima i mode 1....................................................... 8

III semestar

Моdni dizajn 1....................................................................... 16

Izborni predmeti (biraju se 2 predmeta)

CAD 1................................................................................... 8

Tipografija.............................................................................. 8

Savremena umjetnost............................................................. 6

Strani jezik 1.......................................................................... 6

Istorija kostima i mode 2....................................................... 8

IV semestar

Modni dizajn 2....................................................................... 16

Izborni predmeti (biraju se 2 predmeta)

CAD 2.................................................................................. 8

Istorija dizajna....................................................................... 6

Strani jezik 2 ......................................................................... 6

Savremeni modni trendovi i tendencije................................. 8

Tehnologija i dizajn tekstila................................................... 8

V semestar

Modni dizajn 3....................................................................... 16

Izborni predmeti (biraju se 2 predmeta)

CAD 3................................................................................... 8

Digitalna fotografija.............................................................. 6

Portfolio dizajn...................................................................... 6

Styling i scenski kostim......................................................... 8

Dizajn aksesoara.................................................................... 8

VI semestar

Diplomski rad........................................................................ 20

Izborni predmeti (biraju se 2 predmeta)

Marketing u dizajnu............................................................... 6

Tehnike prezentacije.............................................................. 6

Preduzetništvo....................................................................... 4