aic 2014 korica2016
  • Fakultet za kulturu i turizam
  • Dekan
  • Osnovni akademski studij

YK aFakultet za kulturu i turizam

 

Adresa:........... Donja Gorica bb

                        81 000 Podgorica

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

                        fkt@udg.edu.me

Dekanka:........ dr Ljubica Knežević Cvelbar

Menadžer Fakulteta: mr Sandra Tinaj

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ sandra.tinaj@udg.edu.me

Studentska služba:

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

                        fkt@udg.edu.me

 


 

UDG 1

Polazište osnivanja Fakulteta za kulturu i turizam je shvatanje turizma i turističkih aktivnosti kao načina i mehanizma valorizacije kulturnog i istorijskog nasljeđa jednog prostora. Pitanje je kako da se kultura, prije svega shvaćena i kao nacionalna, iznese na tržište? U maloj zemlji, kao što je Crna Gora, to tržište je zapravo turizam, odnosno turisti. Kako kulturni proizvod naše nacionalne kulture ponuditi turističkom tržištu?

Studije “Kultura i turizam” počivaju na novom konceptu razvoja Crne Gore. Ako kulturu shvatamo kao cjelokupni način života, onda je kulturni identitet u globalnom svijetu presudan za očuvanje i prepoznavanje nekih nacija ili etničkih grupa. Pitanje koje se nameće je da li će u skorijoj budućnosti identitet Crne Gore održavati državne granice - koje će biti sve mekše; industrijski proizvodi (koji?) ili političke institucije. Ovo je studij koji ima za cilj i očuvanje i razvoj identiteta Crne Gore u EU i globalnom svijetu. Ove studije ne posmatraju turizam samo kao granu ekonomije - turizam je svaki pojedinac - turista koji je odlučio da jedan dio dohotka potroši u Crnoj Gori! Da li tog turistu u Crnu Goru dovode dobri hoteli, ili je to naša kultura i prirodne ljepote? Ovo je studij koji turizam posmatra sa stanovišta nacionalnog kulturnog i održivog ekonomskog razvoja.

Fakultet za kulturu i turizam nije samo još jedan “fakultet turizma”. Ovaj Fakultet je potpuno različit od postojećih akademskih studija turizma i turističkog menadžmenta u Crnoj Gori, koje su su, manje više, specifične studije ekonomije. Postojeći studijski programi se unekoliko razlikuju od studija ekonomija - to je ekonomija preduzeća u oblasti turizma. Studije “Kultura i turizam” su na posve drugačijoj platformi. Na platformi kako prodati kulturni proizvod Crne Gore? Kako valorizovati našu istoriju? Kako našu arhitekturu? Kako našu književnost? Kako našu poeziju? Kako našu arhitekturu? Kako naše istorijske događaje? Kako naš folklor? Kako naše gusle?... Cilj ovih studija je traženje odgovora na pitanje kako organizovati turiste koji su došli u Crnu Goru da bi nešto DOŽIVJELI. Kako turisti prodati proizvode naše kreativne industrije? Ovo je fakultet koji više potencira privatni biznis i zapošljavanje ljudi nego shvatanje turizma kao područja režima države koji omogućuje rast državne birokratije. Ovo su studije na platformi budućnosti!

 

 

 

Medun 1      Medun 2     Duklja     Izlozba 1     Izlozba 3

Poštovani studenti,

Ljubica Knezevic Cvelbar„U 2014 godini je na UDG-ju bila upisana prva generacija studenata na Fakultetu za Kulturu i Turizam. Koncept ovog studija je drugačiji od ostalih studija turizma u okruženju jer temelji na intredisciplinarnom pristupu povezivanja kreativnih industrija, kulture biznisa, komunokologije i turizma. Upisivanjem na studije Kulture i Turizma otvarate sebi vrata do kreativnog, modernog i poslovnog razmišljanja.“ 

Dobrodošli!

dr Ljubica Knežević Cvelbar

 

Predmet .......... ECTS

Osnovni akademski studij

I semestar

Ekonomija i razvoj u turizmu................................................. 5

Istorija civilizacija.................................................................. 5

Tehnike snimanja I................................................................. 5

Istorija i geografija Crne Gore .............................................. 4

Engleski jezik - CFL UDG.................................................... 4

Strani jezik I - CFL UDG...................................................... 4

Projekat: Ideje i karakter - mentorski..................................... 2

Praktikum: Uloga običaja i folklora
u turizmu Crne Gore.............................................................. 1

II semestar

Kulturna antropologija .......................................................... 5

Književnost i poezija ............................................................. 5

Informatika ........................................................................... 5

Engleski jezik ........................................................................ 4

Strani jezik II ........................................................................ 4

Projekat: Ideje i karakter - mentorski..................................... 2

Praktikum: Crnogorski katuni i ekosela................................. 1

Izborni predmet .................................................................... 4

Turistička geografija CG i svijeta

Tehnike snimanja II

III semestar

Ekonomika kulture................................................................. 5

Istorija umjetnosti ................................................................. 5

Tehnike montaže I................................................................. 5

Metodologija istraživanja ...................................................... 4

Engleski jezik - CFL UDG.................................................... 4

Strani jezik III- CFL UDG.................................................... 4

Projekat: Ideje i karakter - mentorski..................................... 2

Praktikum: Vinski turizam u Crnoj Gori................................ 1

IV semestar

Ekonomika i menadžment turizma ....................................... 5

Psihologija marketinga kulture .............................................. 5

Preduzetništvo i inovacije u turizmu...................................... 5

Engleski jezik u turizmu - CFL UDG.................................... 4

Strani jezik IV - CFL UDG .................................................. 4

Projekat: Ideje i karakter - mentorski..................................... 2

Praktikum: Crnogorska poljoprivreda.................................... 1

Izborni predmet .................................................................... 4

Metodologija istraživanja tržišta u kulturi i turizmu

Tehnike montaže II

V semestar

Estetika komunikacije ........................................................... 5

Računovodstvo i finan. u turizmu i kulturi............................ 5

Kulturno istorijska baština Crne Gore................................... 5

Strani jezik I - CFL UDG...................................................... 4

Strani jezik V - CFL UDG.................................................... 4

Projekat: Ideje i karakter - mentorski rad.............................. 2

Praktikum: Turistička valorizacija narodnih muzeja u Crnoj Gori      1

Izborni predmet .................................................................... 4

Sportski turizam

Upravljanje događajima

VI semestar

Kreativne industrije............................................................... 4

Ekološki turizam.................................................................... 4

Strani jezik II - CFL UDG.................................................... 4

Strani jezik VI - CFL UDG................................................... 4

Projekat: Ideje i karakter........................................................ 2

Diplomski rad: Ideja za sopstveni biznis............................... 8

Izborni predmet .................................................................... 4

Religija i religijski turizam

Gastronomija i kultura.