aic 2014 korica2016
  • Humanističke studije
  • Dekan
  • Osnovni akademski studiji
  • Postdiplomski

YD aHumanističke studije

Adresa:........... Donja Gorica bb

                        81 000 Podgorica

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ hs@udg.edu.me

Žiro-račun:..... 510-21866-14

                        520-5122-35

Dekan: ........... dr Milan Podunavac

Menadžer Fakulteta: mr Sandra Tinaj

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ sandra.tinaj@udg.edu.me

Studentska služba:

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

                         hs@udg.edu.me

 

 Humanističke studije su ustanova visokog obrazovanja, osnovana sa primarnim cilljem da realizuje osnovne i postdiplomske studije iz oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije i bezbjednosti, ali i da organizju druge oblike edukacije iz ove oblasti za kojima se pojavi potreba u procesu permanentnog obrazovanja.

Nakon završenih Humanističkih studija dobijate diplomu osnovnih studija, Humanističkih nauka, Bachelor: smjer Međunarodni odnosi i diplomatija, Bachelor – smjer Bezbjednost.

Studenti koriste teorijska i praktična znanja iz različitih grana političkih nauka. Pokazuju sposobnost definisanja problema, njegovog sagledavanja sa različitih aspekata i predlaganja rješenja, na osnovu povezivanja teorijskih znanja. Studenti stiču teorijska i stručna znanja iz datog usmjerenja, pri čemu se posebna pažnja posvjećuje osposobljavanju studenata da koriste teorijska znanja u praksi, kako bi ih na adekvatan način iskoristili u procesu sticanja praktičnog iskustva.

Kroz individualni i mentorski rad sa studentima, u okviru istraživačkih projekata, studenti stiču praktična i stručna znanja iz oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije, odnosno bezbjednosti, stečenih na Humanistčkim studijama.

Istraživanjem i korišćenjem novih metoda studenti su edukovani da prezentuju, kritikuju, i objave dobijene podatke iz oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije, odnosno bezbjednosti, kao i da izvode zaključke pri tumačenju savremenih dešavanja i pojava iz navedenih oblastii.

2016 04 25 Page 186 Image 0001   2016 04 25 Page 188 Image 0001

 

2016 04 25 Page 184 Image 0001

Poštovane i drage koleginice i kolege, budući studenti Humanistickih studija UDG,

U trenutku kada donosite jednu od najvažnijih odluka u vašem životu, vjerujemo da će to biti naša škola. Šta ćete dobiti u našoj školi? Dobićete jedno široko humanističko obrazovanje oslonjeno na univerzalne vrednosti humanizma koje su oblikovale i utemeljile evropski obrazovni sistem. Humanističke studije evropska su škola koja će vas naoruižati znanjima i alatima koji će vam omogučiti da ravnopravno učestvujete s vašim kolegama s drugih evropskih škola u složenim debatama o nacionalnim, regionalnim i evropskim temama koja potresaju savremena društva i demokraratske sisteme. Učešće našeg fakulteta u velikim istraživačkim i akademskim mrežama, medjunarodnim školama, časopisima, razmeni studenata i profesora, omogućiće vam da stičete znanja , iskustvo i akademsku kulturu drugih društava, ali da istovremeno u tom dijalogu podarite i one kulturalne I humanističke darove koje je iznedrila Crna Gora.

Dolazite u školu koja će vas pripremiti za zahtevne profesije u sferi države, politike, bezbednosti, diplomatije i kulture. Studiraćete političke i pravne ustanove, pravne i političke procedure, javne politike, učićete se javnim veštinama, preduzimljivosti i kompetitivnosti. Sve to omogućie vam da budete sigurni u sebe i spremni da udjete u utakmicu na tržištu znanja, profesija i veština.

Gradićemo školu demokratije. Negovaćemo i oblikovati crnogorski ustavni patriotizam tragajaući sa skladom u kome se harmozuju vrednosti privrženosti svojoj političkoj zajednici i njezinim javnim slobodama i političkim ustanovama. Vi ste nova akademska i politička elita ove zemlje koja njezine ustanove i javne slobode treba da osaži i oplemeni humanističkim snezibilitetom i temperamentom vaše generacije.

Rodonačelik humanističke škole u Atini, Sokrat, svoje je učenike nazivao lijepim imenom „prijatelji“, a školu je zasnivao na javnoj vrlini prijateljstva. To ćemo i mi zajedno negovati kada prekoračite prag vaše buduće škole, Humanističkih studija UDG.

dekan

dr Milan Podunavac

Predmet .......... ECTS

Osnovni akademski studij

Studijski program: MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA

I semestar

Uvod u politiku...................................................................... 6

Akademsko pismo................................................................. 5

Sociologija............................................................................. 5

Istorija civilizacije.................................................................. 5

Savremeni politički sistemi.................................................... 5

Izborni predmet .................................................................... 4

Veliki pravni sistemi

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

II semestar

Politička istorija Crne Gore.................................................... 6

Politički sistem Crne Gore..................................................... 5

Politička sociologija............................................................... 5

Istorija Evrope....................................................................... 5

Istorija političkih ideja........................................................... 5

Izborni predmet .................................................................... 4

Veliki pravni sistemi

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

III semestar

Uvod u međunarodne odnose................................................ 6

Uvod u spoljnu politiku......................................................... 5

Uvod u geopolitiku................................................................ 5

Međunarodno javno pravo..................................................... 5

Međunarodna bezbjednost..................................................... 5

Izborni predmet .................................................................... 4

Poslovna informatika

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

IV semestar

Istorija diplomatije................................................................. 6

Ljudska prava ....................................................................... 5

Osnovi diplomatije i međun. pregovaranje............................ 5

Moderne političke ideologije................................................. 5

Evroatlantizam....................................................................... 5

Izborni predmet .................................................................... 4

Komunikologija

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

V semestar

Osnovi prava Evropske Unije................................................ 6

Istorija diplomatije Crne Gore............................................... 5

Istorija balkanskih odnosa..................................................... 5

Savremeni međunarodni odnosi............................................. 5

Međunarodne organizacije..................................................... 5

Izborni predmet .................................................................... 4

Uvod u odnose s javnošću

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

VI semestar

Savremene političke teorije.................................................... 6

Globalizacija.......................................................................... 5

Diplomatsko pravo i diplomatska profesija........................... 5

Politika proširenja EU............................................................ 5

Globalna ekon. i međun. ekonom. odnosi.............................. 5

Izborni predmet..................................................................... 4

Teorije kulture

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

Osnovni akademski studij

Studijski program: BEZBJEDNOST

I semestar

Uvod u politiku ..................................................................... 6

Akademsko pismo I............................................................... 5

Sociologija............................................................................. 5

Istorija civilizacije.................................................................. 5

Savremeni politički sistemi.................................................... 5

Izborni predmet .................................................................... 4

Veliki pravni sistemi

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

II semestar

Politička istorija Crne Gore ................................................... 6

Politički sistem Crne Gore..................................................... 5

Politička sociologija............................................................... 5

Istorija Evrope....................................................................... 5

Istorija političkih ideja........................................................... 5

Izborni predmet .................................................................... 4

Veliki pravni sistemi

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

III semestar

Uvod u međunarodne odnose................................................ 6

Uvod u spoljnu politiku......................................................... 5

Uvod u geopolitiku................................................................ 5

Međunarodno javno pravo..................................................... 5

Međunarodna bezbjednost..................................................... 5

Izborni predmet .................................................................... 4

Poslovna informatika

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

IV semestar

Istorija diplomatije................................................................. 6

Ljudska prava ....................................................................... 5

Moderne političke ideologije................................................. 5

Nacionalna bezbjednost......................................................... 5

Međunarodni terorizam.......................................................... 5

Izborni predmet .................................................................... 4

Komunikologija

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

V semestar

Osnovi prava Evropske Unije................................................ 6

Međunarodne organizacije..................................................... 5

Strategije bezbjednosti........................................................... 5

Upravljanje krizama .............................................................. 5

Odbrambene politike............................................................. 5

Izborni predmet..................................................................... 4

Uvod u odnose s javnošću

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

VI semestar

Savremene političke teorije.................................................... 6

Globalizacija.......................................................................... 5

Globalna bezbjednost............................................................ 5

Organizovani kriminalitet...................................................... 5

Sajber kriminal....................................................................... 5

Izborni predmet..................................................................... 4

Teorije kulture

Strani jezici (Engleski, Njemački, Portugalski, Arapski, Francuski jezik...)

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: SPOLJNA POLITIKA I DIPLOMATIJA

I semestar

Teorije medjunarodnih odnosa i spoljne politike................... 6

SAD – država i društvo......................................................... 6

Analiza spoljne politike i diplomatije EU i SAD................... 6

Diplomatsko i medijsko komuniciranje ................................. 6

Savremeni bezbjednosni i obavještajni sistemi...................... 6

II semestar

Strateško mišljenje u međunarodnim odnosima   .................. 6

Akademsko pisanje i retorika ................................................ 6

Politika pristupanja međunarodnim organizacijama............... 6

Specijalistički rad ................................................................. 12

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: EVROPSKE INSTITUCIJE I POLITIKE

I semestar

Teorije medjunarodnih odnosa i spoljne politike................... 6

SAD – država i društvo......................................................... 6

Analiza spoljne politike i diplomatije EU i SAD................... 6

Diplomatsko i medijsko komuniciranje ................................. 6

Savremeni bezbjednosni i obavještajni sistemi...................... 6

II semestar

Strateško mišljenje u međunarodnim odnosima   .................. 6

Akademsko pisanje i retorika ................................................ 6

Politika pristupanja međunarodnim organizacijama............... 6

Specijalistički rad ................................................................. 12

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: EVROPSKE INSTITUCIJE I POLITIKE

I semestar

Evropski identitet ................................................................. 6

Teorije medjunarodnih odnosa i spoljne politike................... 6

Institucije i politike EU.......................................................... 6

Analiza spoljne politike i diplomatije EU i SAD................... 6

Antidiskriminaciono pravo EU.............................................. 6

II semestar

Strateško mišljenje u međunarodnim odnosima   .................. 6

Akademsko pisanje i retorika ................................................ 6

Politika pristupanja međunarodnim organizacijama............... 6

Specijalistički rad ................................................................. 12

Na Fakultetu su organizovane i postdiplomske magistarske akademske studije sa smjerovima:

Politička teorija

Međunarodni odnosi

Studije roda

Američke studije

Mediteranske i balkanske studije

Bezbjednost i politika

Magistarske studije traju jednu studijsku godinu (dva semestra) i obima su 60 ECTS kredita.

Humanističke studije