aic 2014 korica2016
  • Fakultet za prehrambenu tehnologiju
  • Dekan
  • Osnovni akademski studiji

YH aFakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju

Adresa:........... Donja Gorica bb

                       81 000 Podgorica

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ udg@udg.edu.me

Dekan: ........... dr Vesna Maraš

Menadžer Fakulteta: mr Sandra Tinaj

Telefon:.......... 020 410 777

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............ sandra.tinaj@udg.edu.me

Studentska služba:

Telefon:.......... 020 410 771

Telefaks:......... 020 410 766

E-mail:............udg@udg.edu.me

 

 Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju je u procesu akreditacije studijskog programa osnovnih studija. Fakultet je nastao kao rezultat činjenice da je globalni problem u pogledu raspoloživosti hrane u svijetu (prema podacima FAO i WHO oko 1,2 milijarda stanovnika zemlje pati od gladi i/ili nedovoljne uhranjenosti). Istovremeno, svjedoci smo dinamičnog razvoja prehrambene industrije u Crnoj Gori tokom posljednjih desetak godina. Sve ovo ukazuje na nedostatak kadrova i potrebu unapređenja znanja u svim oblastima koje su neposredno ili posredno vezani za cjelokupan ”lanac hrane/ishrane”. Ovdje se, prije svega, misli na procese proizvodnje različitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, hotelsko-ugostiteljski i ketering kompleks (posebno u okviru snažnog razvoja turističke ponude), higijensko-sanitarne uslove rada, kao i ekologiju (posebno sa gledišta Crne Gore kao ekološke države). Aktuelni globalni tokovi i megatrendovi razvoja na drugoj strani ukazuju na potrebu posmatranja svih navedenih oblasti sa aspekta očuvanja prirode i životne sredine, uz optimalan razvoj i unapređenje enegretske efikasnosti. Drugim riječima, savremeni stručnjaci - inženjeri - moraju veoma odgovorno da vode računa i o ekološkim standardima (zahtjevima) i standardima (zahtjevima) u pogledu energetske efikasnosti. Savremeni inženjer, da bi bio uspješan i osposobljen da obavlja sve vrste aktivnosti u oblasti tako složenog sistema kao što je ”lanac hrane/ishrane”, mora da posjeduje znanja iz oblasti ekonomije, finansija, upravljanja različitim projektima, posebno menadžmenta bezbjednošću i kvalitetom hrane i menadžmenta zaštitom okoline. Istovremeno, inženjeri koji se bave različitim aspektima i dimenzijama “lanca hrane/ishrane” moraju da raspolažu znanjem, ali i da posjeduju sposobnosti i vještine koje će im omogućiti stalno praćenje i neposrednu primjenu aktuelnih zakonskih normi i drugih pratećih propisa (standardi, pravilnici i sl.) kojima se reguliše ova oblast.

Kompanija “Goranović” iz Nikšića pomaže u osnivanju ovih studija. Najavljen je i određeni broj stipenija kao i praksa za studente u toj kompaniji. U najavi je podrška još nekoliko kompanija iz zemlje i regiona.

Posebna vrijednost i kvalitet nastavnih planova i programa Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, kao i ostalih jedinica UDG ogleda se u razvijanju kapaciteta za rješavanje problema, zasnovanih na suštinskom razumijevanju i dostizanju pune kompetencije inženjera u oblasti tehnologije proizvodnje hrane, upravljanja njenom bezbjednošću i kvalitetom, i u ekologiji u cijelom ”lancu hrane/ishrane”. Cilj je da se u najvećoj mogućoj mjeri postojeće obrazovanje razvije do nivoa koji optimalno usaglašava sve aktuelne zahtjeve kompetencije, a koji dolaze do izražaja u svakodnevnom životu.

Nakon završenih osnovnih studija na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju student stiče zvanje BACHELOR - PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA, BEZBJEDNOST HRANE I EKOLOGIJA.

Student u toku studija kroz izborne predmete određuje oblast u kojoj se obrazuje. Na osnovnim studijama postoje četiri usmjerenja i student u zavisnosti od izbornih predmeta stiče kompetencije u jednoj od sljedećih oblasti:

  • Tehnološki inženjering;
  • Sanitarni inženjering;
  • Inženjering u sistemu HoReCa;
  • Ekološki inženjering.

Sistem studiranja na Fakultetu za prehrambnu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju - UDG, kroz interdisciplinarni pristup, stručnu praksu i izradu završnog, omogućava obrazovanje različitih nivoa, pa i rukovodećih kadrova specifičnih inženjerskih studija u oblasti važnih, vrlo složenih i međusobno povezanih aktivnosti i procesa u okviru cjelokupnog „lanca hrane/ishrane”. Takav kadar je u mogućnosti da direktno utiče na procese planiranja, projektovanja, realizacije, nadzora i unapređenja procesa u ”lancu hrane/ishrane”, na obezbjeđenje optimalnih higijensko-sanitarnih i tehničko-tehnoloških uslova rada, definisanje mogućih opasnosti, procjene rizika, definisanje optimalnih mera nadzora, validacije, verifikacije, kao i sistematskog unapređenja efikasnosti i efektivnosti sistema za upravljanje bezbjednošću i kvalitetom hrane. Sve ovo treba da se ostvari uz postizanje maksimalnih ekonomskih efekata i ostvarenje što većeg profita, kao integralni dio globalnog sistema poslovanja.

Imajući u vidu zahtjeve tržišta, kako u pogledu ponude, tako i u pogledu tražnje, Fakultet za prehrambnu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju UDG obrazuje studenta koji će da bude osposobljen da svoje raznovrsne operativne aktivnosti uspešno ostvaruje u raznovrsnim procesima obrade, prerade, pripreme, skladištenja, manipulaciji i izlaganja prodaji hrane - sve do neposrednog konzumiranja (npr. u uslovima ugostiteljskih objekata, stacionarnih medicinskih i specijalizovaniih dječijih ustanova, domova i dr.), kao i u oblastima higijensko-sanitarnih mjera, ekologije i sistema upravljanja bezbjednošću i kvalitetom hrane.

Tri godine osnovnih akademskih studija daju široku osnovu koja omogućuje uključivanje u praktični posao. Student koji završi osnovne akademske studije stiče zvanje Bachelora (inženjera). Široka osnova i zvanje Bachelora koja se stiče na Fakultetu za prehrambnu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju UDG, daje programu potpunu jedinstvenost budući da sličan studijski program ne postoji na prostoru Crne Gore.

Na osnovu potpisanih Ugovora o saradnji sa kompanijama koje se bave poslovima u oblasti prehrambene industrije, odnosno cjelokupnog „lanca hrane/ishrane” u Crnoj Gori, studenti osnovnih akademskih studija Fakultetu za prehrambnu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju UDG moći će da u toku studija obavljaju stručnu praksu tokom zimske i ljetnje pauze, a tokom školske godine u okviru nekih predmeta i disciplina (što se detaljno može vidjeti iz programa odgovarajućih nastavnih disciplina datih u info listama) neke obavezne aktivnosti realizuju se u praktičnom radu u ovim kompanijama. Stručna praksa i obavezne praktične aktivnosti u okviru realizacije programa, prije svega uže stručnih nastavnih disciplina, obezbjeđuje studentima mogućnost da u potpunosti ovladaju praktičnim vještinama i steknu iskustvo koje će im biti potrebno u budućoj profesionalnoj karijeri. Ova dimenzija studija daje Fakultetu za prehrambnu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju UDG još jednu dimenziju prepoznatljivosti i jedinstvenosti, a time doprinosi povećanju kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti studija.

 

YH 1   YH 2   2016 04 25 Page 214 Image 0001

 

Poštovani studentu, budući kolega

Da bi nam život bio ljepši, zdraviji, kvalitetniji i da ga u tom pravcu zajedno gradimo - hajde sa nama.

Ako želis da sačuvaš našu prirodu, da iskoristiš njene potencijale, da misliš na sebe i buduće generacije - budi sa nama.

Postujući tradiciju, čuvajući  naše genetičke resurse, proizvodimo zdravu, bezbjednu i kontrolisanu hranu uz očuvanje životne sredine. Bićeš osposobljen za inovativne, preduzetničke i upravljačke vještine kojima ćeš pokrenuti vlastiti biznis, biti dio uspješnih kompanija i imati važnu ulogu u društvu.

Zdrava hrana i zdrav zivot- zdrav i dobar biznis!

Pridruži nam se!

dekan

dr Vesna Maraš

Predmet .......... ECTS

Osnovni akademski studij

Studijski program: TEHNOLOŠKI INŽENJERING

I semestar

Matematika............................................................................ 8

Hemija (neorganska i organska)............................................. 8

Biologija................................................................................. 6

Ekonomska logika.................................................................. 6

Izborni predmeti

Biznis u regionu..................................................................... 2

Svjetska ekonomija................................................................ 2

Strani jezik (UDG Centar za strane jezike)............................ 4

II semestar

Opšta mikrobiologija.............................................................. 6

Fizika..................................................................................... 8

Biohemija .............................................................................. 8

Preduzetništvo i inovacije ..................................................... 4

Analitička hemija................................................................... 4

III semestar

Analiza hrane i vode.............................................................. 8

Tržište i promet prehrambenih (agroindustrijski) proizvoda)             4

Tehnološka mikrobiologija..................................................... 4

Izborni predmeti

Mikrobiologija hrane.............................................................. 8

Osnove nauke o hrani i ishrani............................................... 6

Tehnološka mikrobiologija..................................................... 4

Osnove računovodstva.......................................................... 4

IV semestar

Tehnologija cuvanja namirnica............................................... 8

Biohemijsko inženjerstvo....................................................... 8

Termodinamika...................................................................... 4

Principi konzervisanja namirnica............................................ 6

Izborni predmeti

Prehrambeni aditivi i začini.................................................... 8

Strani jezik (UDG Centar za strane jezike)............................ 4

V semestar

Nutritivna i senzorna svojstva hrane...................................... 8

Stručna praksa........................................................................ 8

Tehnološke operacije I........................................................... 6

Kontrola kvaliteta i bezbjednosti u procesu proizvodnje hrane          4

Izborni predmeti

Strani jezik (UDG Centar za strane jezike)............................ 4

VI semestar

Ambalaža i pakovanje hrane.................................................. 6

Tehnološke operacije II.......................................................... 6

Završni (diplomski) rad.......................................................... 6

Izborni predmeti

Upravljanje zaštitom životne sredine..................................... 6

Tehn. obrade i prerade mesa/mlijeka...................................... 6

Osnove hotelijerstva.............................................................. 6

Gastronomija.......................................................................... 6

Sanitarno-ekološko zakonodavstvo....................................... 6

Toksikologija hrane i predmeta opšte.................................... 6

Osnovni akademski studij

Studijski program: SANITARNI INŽENJERING

I semestar

Matematika............................................................................ 8

Hemija (neorganska i organska)............................................. 8

Biologija................................................................................. 6

Ekonomska logika.................................................................. 6

Izborni predmeti

Biznis u regionu..................................................................... 2

Svjetska ekonomija................................................................ 2

Strani jezik (UDG Centar za strane jezike)............................ 4

II semestar

Opšta mikrobiologija.............................................................. 6

Fizika..................................................................................... 8

Biohemija .............................................................................. 8

Preduzetništvo i inovacije ..................................................... 4

Analitička hemija................................................................... 4

III semestar

Analiza hrane i vode.............................................................. 8

Tržište i promet prehrambenih (agroindustrijski) proizvoda)             4

Osnove nauke o hrani i ishrani............................................... 6

Tehnološka mikrobiologija..................................................... 4

Izborni predmeti

Mikrobiologija hrane.............................................................. 8

Osnove računovodstva.......................................................... 4

IV semestar

Tehnologija cuvanja namirnica............................................... 8

Prehrambeni aditivi i začini.................................................... 8

Principi konzervisanja namirnica............................................ 6

Izborni predmeti

Biohemijsko inženjerstvo....................................................... 8

Termodinamika...................................................................... 4

Strani jezik (UDG Centar za strane jezike)............................ 4

V semestar

Nutritivna i senzorna svojstva hrane...................................... 8

Stručna praksa........................................................................ 8

Sanitarna hemija..................................................................... 6

Izborni predmeti

Kontrola kvaliteta i bezbjednosti u procesu proizvodnje hrane          4

Sanitarna mikrobiologija........................................................ 4

Strani jezik (UDG Centar za strane jezike)............................ 4

Toksikologija hrane i predmeta opšte upotrebe..................... 6

VI semestar

Ambalaža i pakovanje hrane.................................................. 6

Sanitarno-ekološko zakonodavstvo....................................... 6

Završni (diplomski) rad.......................................................... 6

Izborni predmeti

Upravljanje zaštitom životne sredine..................................... 6

Osnove hotelijerstva.............................................................. 6

Gastronomija.......................................................................... 6

Osnovni akademski studij

Studijski program: INŽENJERING U SISTEMU HoReCa

I semestar

Matematika............................................................................ 8

Hemija (neorganska i organska)............................................. 8

Biologija................................................................................. 6

Ekonomska logika.................................................................. 6

Izborni predmeti

Biznis u regionu..................................................................... 2

Svjetska ekonomija................................................................ 2

Strani jezik (UDG Centar za strane jezike)............................ 4

II semestar

Opšta mikrobiologija.............................................................. 6

Fizika..................................................................................... 8

Biohemija .............................................................................. 8

Preduzetništvo i inovacije ..................................................... 4

Izborni predmeti

Analitička hemija................................................................... 4

Poslovna informatika............................................................. 4

Osnove statistike.................................................................... 4

III semestar

Analiza hrane i vode.............................................................. 8

Tržište i promet prehrambenih (agroindustrijski) proizvoda)             4

Mikrobiologija hrane.............................................................. 8

Osnove nauke o hrani i ishrani............................................... 6

Izborni predmeti

Tehnološka mikrobiologija..................................................... 4

Osnove računovodstva.......................................................... 4

IV semestar

Tehnologija cuvanja namirnica............................................... 8

Prehrambeni aditivi i začini.................................................... 8

Izborni predmeti

Biohemijsko inženjerstvo....................................................... 8

Termodinamika...................................................................... 4

Principi konzervisanja namirnica............................................ 6

Strani jezik (UDG Centar za strane jezike)............................ 4

V semestar

Nutritivna i senzorna svojstva hrane...................................... 8

Stručna praksa........................................................................ 8

Tehnologija pripreme hrane.................................................... 6

Izborni predmeti

Planiranje i organizacija ishrane............................................. 4

Strani jezik (UDG Centar za strane jezike)............................ 4

VI semestar

Gastronomija.......................................................................... 6

Osnove hotelijerstva.............................................................. 6

Završni (diplomski) rad.......................................................... 6

Izborni predmeti

Sanitarno-ekološko zakonodavstvo....................................... 6

Ambalaža i pakovanje hrane.................................................. 6

Toksikologija hrane i predmeta opšte upotrebe..................... 6

Osnove restoraterstva............................................................ 6

Osnovni akademski studij

Studijski program: EKOLOŠKI INŽENJERING

I semestar

Matematika............................................................................ 8

Hemija (neorganska i organska)............................................. 8

Biologija................................................................................. 6

Ekonomska logika.................................................................. 6

Izborni predmeti

Biznis u regionu..................................................................... 2

Svjetska ekonomija................................................................ 2

Strani jezik (UDG Centar za strane jezike)............................ 4

II semestar

Opšta mikrobiologija.............................................................. 6

Fizika..................................................................................... 8

Biohemija .............................................................................. 8

Preduzetništvo i inovacije ..................................................... 4

Izborni predmeti

Analitička hemija................................................................... 4

Poslovna informatika............................................................. 4

Osnove statistike.................................................................... 4

III semestar

Analiza hrane i vode.............................................................. 8

Tržište i promet prehrambenih (agroindustrijski) proizvoda)             4

Mikrobiologija hrane.............................................................. 8

Osnove nauke o hrani i ishrani............................................... 6

Izborni predmeti

Tehnološka mikrobiologija..................................................... 4

Osnove računovodstva.......................................................... 4

IV semestar

Tehnologija cuvanja namirnica............................................... 8

Prehrambeni aditivi i začini.................................................... 8

Izborni predmeti

Biohemijsko inženjerstvo....................................................... 8

Termodinamika...................................................................... 4

Principi konzervisanja namirnica............................................ 6

Strani jezik (UDG Centar za strane jezike)............................ 4

V semestar

Nutritivna i senzorna svojstva hrane...................................... 8

Stručna praksa........................................................................ 8

Osnove zaštite životne sredine.............................................. 6

Upravljanje i zaštita voda...................................................... 4

Izborni predmeti

Strani jezik (UDG Centar za strane jezike)............................ 4

VI semestar

Toksikologija hrane i predmeta opšte upotrebe..................... 6

Sanitarno-ekološko zakonodavstvo....................................... 6

Završni (diplomski) rad.......................................................... 6

Izborni predmeti

Ambalaža i pakovanje hrane.................................................. 6

Gastronomija.......................................................................... 6

Osnove hotelijerstva.............................................................. 6

Upravljanje zaštitom životne sredine..................................... 6

Prehrambena tehnologija bezbjednost hrane i ekologija