aic 2014 korica2016

Rektor

Poštovane učenice i učenici,

Dobro došli na UDG - najmlađi univerzitet u Crnoj Gori.

Dolazite na Univerzitet istraživačko-preduzetničkog karaktera, univerzitet okrenut budućnosti i na kojem se uči od budućnosti.

Dolazite na Univerzitet sa razvijenom međunarodnom saradnjom, na Univerzitet bogatog i razvijenog studentskog života. Studiraćete u uslovima koji su iznad evropskih standarda i u prijatnoj i kreativnoj atmosferi!

Budite dio istorije budućnosti!!!

rektor

dr Veselin Vukotić