aic 2014 korica2016

Univerzitet Mediteran

Adresa:........... Vaka Đurovića bb

                       81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 409 200

Telefaks: ........ 020 409 232

E-mail: ........... rektorat@unimediteran.net

Web:............... www.unimediteran.net

Rektor: .......... dr Nenad Vuković

Izvršna direkt.:..Manolina Bašović

Prorektor: ...... dr Janko Radulović

Gen. sekretarka:..Dušanka Vujisić

Zam. izvršne dir:..dr Anđela Jakšić-Stojanović

Rukovodilac službe za finansije i računovodstvo: Dragica Đekić

Kancelarija za međunarodnu saradnju: Milena Đekić

E-mail: ........... erasmus@unimediteran.net

 

atlas

Univerzitet „Mediteran” Podgorica je dio Atlas grupe koja je, od momenta osnivanja do danas, izrasla u jednu od najznačajnijih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Protekle godine rasta, razvoja, hrabrih ideja i ostvarenih ciljeva samo su dokaz da vizija, odlučnost, saradnja i dobra poslovna etika vode do uspjeha i osiguravaju dobar potencijal za budućnost. Vrsno poslovanje, kao osnova konkurentnosti, rezultat je poslovne filozofije Atlas Grupe „Uvijek uz najbolje”. Ovaj poslovni kredo se sprovodi u svim članicama Atlas Grupe, jer su dobra partnerstva i objedinjen nastup bitan preduslov za sticanje poslovne prednosti u odnosu na konkurenciju.

Atlas Grupu čini preko 25 članica u Crnoj Gori, Srbiji, Rusiji i Kipru. Članice Atlas Grupe djeluju u veoma razgranatom spektru poslovnih djelatnosti: investiciono bankarstvo, brokerske usluge, proizvodnja, farmacija, trgovina, konsalting, građevinarstvo, inženjering, hotelijerstvo, turizam, radio i televizija, umjetnost, obrazovanje i sport. Atlas Grupa je organizovana kao moderna menadžment grupa koja ima za cilj unapređenje postojećih aktivnosti, investiranje u nove projekte i stvaranje sinergije između članica grupe.

U Crnoj Gori i Srbiji, Atlas Grupa aktivno doprinosi razvoju društva u domenima edukacije, kulture i sporta. U uvjerenju da prosperitet crnogorskog društva počiva na afirmaciji mladih i obrazovanih ljudi, Atlas fondacija je 2000. godine počela sa dodjeljivanjem Atlas stipendija najboljim studentima svih crnogorskih fakulteta. Ovim projektom potvrđuje se posvećenost Atlas Grupe društveno odgovornom djelovanju kroz stalnu podršku obrazovanju koje konačno pomaže društvenom i ekonomskom osnaživanju društva.

Atlas Grupa je prepoznala obrazovanje kao ključ uspjeha vjerujući da budućnost i napredak ekonomije i čitavog društva u velikoj mjeri zavise od obrazovanih ljudi. Nakon jedanaest godina, projekat Atlas stipendije obezbijedio je reputaciju motivisanjem mladih ljudi tokom njihovih studija, a mnogi od njih dobijaju podršku Atlas Grupe i kasnije. Od osnivanja Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, mnogi naši studenti dobitnici su Atlas stipendije. Neki od njih su nakon sticanja diploma postali dio profesionalnog tima neke od članica Atlas Grupe i na taj način dali svoj doprinos daljem razvoju i prosperitetu cijele Grupe.

UNIVERZITET  „MEDITERAN“ PODGORICA

Univerzitet „Mediteran” Podgorica osnovan je 30. maja 2006. godine u Podgorici, kao prvi privatni univerzitet u Crnoj Gori. Tokom protekle decenije rada stasali smo u eminentnu visoko obrazovnu ustanovu koja svoju nastavno-naučnu djelatnost realizuje kroz devet studijskih programa na osnovnim studijama, deset studijskih programa na specijalističkim, jedanaest na magistarskim i dva studijska programa na doktorskim studijama. Univerzitet je akreditovana i licencirana institucija koju čini šest fakulteta:

 • FAKULTET ZA TURIZAM BAR - MTS –“MONTENEGRO TOURISM SCHOOL”
 • FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE “MONTENEGRO BUSINESS SCHOOL” –MBS
 • FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – FIT
 • FAKULTET VIZUELNIH UMJETNOSTI – FVU
 • FAKULTET ZA STRANE JEZIKE – FSJ
 • PRAVNI FAKULTET – PF

Univerzitet je jasno i osmišljeno opredijeljen da sistematski i organizovano unapređuje kvalitet studija kako bi bio savremen, fleksibilan, uporediv, konkurentan i efikasan. U tom smislu, a u skladu sa Bolonjskim procesom, kontinuirano radimo na podizanju nivoa kvaliteta svih univerzitetskih aktivnosti: nastave, studijskih programa, sistema ocjenjivanja baziranog na uvođenju Evropskog sistema za akumulaciju i prenos kredita – ECTS, udžbenika i literature, opremljenosti učioničnog i drugog prostora, informacionog sistema, naučno-istraživačke djelatnosti, izdavačke djelatnosti, selekcije nastavnog i administrativnog kadra, bibliotetske djelatnosti, permanentnog obrazovanja i drugih standarda.

Svi studijski programi akreditovani su i licencirani u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore. Univerzitet je dobio licencu za rad 31. avgusta 2006. godine, a od tada je dva puta (2008. i 2013. godine) veoma uspješno prošao proces reakreditacije ustanove i studijskih programa u skladu sa nacionalnim propisima.

2014. godine naša ustanova je vrlo uspješno prošla i proces eksterne institucionalne evaluaciju (IEP) koji je sprovela Evropska univerzitetska asocijacija (EUA).

LOKACIJA

Univerzitet je do kraja ove školske godine bio lociran na različitim lokacijama u Podgorici. Međutim, u procesu redovnog sagledavanja potreba i interesovanja tržišta i budućih studenata za upisom, procjenjeno je da postoji izražena potreba za jedinstvenim prostorom u kom će biti smješteni svi fakulteti. Tako će od ove jeseni svi fakulteti Univerzteta „Mediteran“ biti smješteni na atraktivnoj lokaciji, u jedinstvenom, savremeno opremljenom prostoru koji pruža mogućnost učenja kroz multimedijalno predstavljanje gradiva, kao i prezentacija studentskih radova i projekata. Studentima će na raspolaganju biti više amfiteatra, računarskih sala, laboratorija za računarske komunikacije, bežični internet u svim prostorijama Univerziteta, prostor za učenje i druženje, biblioteka, kao i kafe klub.

MEÐUNARODNA SARADNJA

Internacionalizacija je jedan od najviših prioriteta u strategiji razvoja našeg univerziteta. Kreiranje bilateralnih ugovora o saradnji, realizacija zajedničkih međunarodnih obrazovnih i naučno-istraživačkih projekata, mobilnost studenata i univerzitetskog osoblja, učešće na seminarima, konferencijama i drugim akademskim skupovima, realizacija programa stručnog usavršavanja, neke su od aktivnosti kojima kontinuirano radimo na promovisanju akademske saradnje i stvaranju kvalitetne podloge za jačanje međunarodne saradnje.

U oktobru 2014. godine, Mediteran je postao prvi univerzitet u Crnoj Gori kome je Savjet za visoko obrazovanje Republike Turske (YÖK) izdao zvaničnu potvrdu o priznavanju naših diploma u Republici Turskoj. To je samo prvi korak za uspostavljanje dugoročne saradnje sa renomiranim turskim univerzitetima kao što je Gazi univerzitet iz Ankare. Na ovaj način diplomcima Mediterana „otvorena su vrata” za nastavak školovanja na renomiranim univerzitetima širom Republike Turske. Osim Gazija, koji je jedan od najvećih i najpriznatijih državnih univerziteta u Turskoj, Mediteran ima saradnju i sa privatnim univerzitetima kao što su Univerzitet Turgut Özal (Ankara) i Istanbul Aydin univerzitet (Istanbul).

Neke od najznačajnijih ustanova visokog obrazovanja sa kojima Univerzitet „Mediteran” Podgorica ima potpisan ugovor o bilateralnoj saradnji su:

 • Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
 • Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Univerzitet u Banja Luci, Republika Srpska
 • Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd, Srbija
 • Beogradska bankarska akademija, Beograd, Srbija
 • UniAdrion Executive Secretariat, Ravenna, Italy
 • Univerzitet „Džemal Bijedić”, Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija
 • Fakultet za državne i evropske studije, Crna Gora
 • West Coast University, Panama
 • IFAM Business School, Paris, France
 • Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija
 • Università degli studi di Bari, Bari, Italia
 • Univerzitet „Goce Delčev”, Štip, Makedonija
 • Univerzitet u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • The International Independent University of Environmental and Political Sciences, Moscow, Russia
 • M.A.I - Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia
 • Megatrend Univerzitet, Beograd, Srbija
 • University of Debrecen, Debrecen, Hungary
 • University „S.Strogranov”, Moscow, Russia
 • The Russian State University for the Humanities, Russia
 • EPOKA University, Tirana, Albania
 • EMUNI University, Portorož, Slovenia
 • Center for Surface and Vacuum Research, Moscow, Russia
 • Diplomatic Academy of Ukraine, Kyiv, Ukraine
 • Federal State Unitary Enterprize „Vneshtehnika”, Russia
 • Federal State Research and Design Institute of Rare
 • Metal Industry „Giredmet”, Russia
 • University of Trakya, Turkey
 • HISPAN - Instituto Superior de Estudieos Hispanicos, España
 • Siena Art Institute, Siena, Italia
 • C.U.A.M. – Consorzio Universitario Africa a Mediterraneo, Benevento, Italia
 • Istanbul Aydin University, Istanbul, Turkey
 • Hellenic American Union, Athens, Greece
 • NEXT International Business School, Madrid, España
 • Izmir Katip Celebi Universitesi, Izmir Turkey
 • Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije”, Skoplje, Makedonija
 • Gazi University , Ankara, Turkey
 • Turgut Özal University, Ankara, Turkey
 • Nedržavna obrazovna ustanova za visoko profesionalno obrazovanje “Uralski međunarodni institute turizma”
 • Ural International Institute of Tourism (UIIT), Yekaterinburg, Russia
 • Ningbo Dahongying University, Ningbo, Zhejiang Province, China
 • Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti, Zagreb, Republika Hrvatska
 • Colegium Mazovia Innowacyna Szkola Wyzsa, Siedlce, Poland
 • Academy of Fine Arts, Praha, Chech Republic
 • Akademija umetnosti Beograd, Beograd, Republika Srbija.
 • Takođe, Univerzitet je aktivan član u više međunarodnih unverzitetskih mreža:
 • UNIADRION - http://www.uniadrion.net/
 • ALUm - http://alum-net.org/
 • BADEN - http://www.badennet.org/

U cilju jačanja internacionalizacije, Univerzitet aktivno učestvuje u evropskim i drugim programima saradnje kao što su TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS, GLOBAL UGRAD, MVLANA, ERASMUS +.

Aktivnim učešćem u Erasmus Mundus projektima za mobilnost studenata i univerzitetskog osoblja potvrđujemo visok kvalitet nastavnih planova i programa. Otvorili smo vrata našeg univerziteta inostranim studentima, ali i dali mogućnost studentima Mediterana da svoja znanja i vještine unaprijede na renomiranim univerzitetima i koledžima širom Evrope i svijeta.

U cilju što kvalitetnije promocije programa za mobilnost, Kancelarija za međunarodnu saradnju redovno organizuje info sesije (Info dane), obavještava studente i osoblje Univerziteta o aktuelnim konkursima za stipendije, seminare, konferencije i studijske prakse. Takođe, u Kancelariji studenti mogu dobiti sve relevantne informacije, savjete i pomoć prilikom apliciranja za stipendiju za mobilnost.

XA 8TOEFL (Test of English as a Foreign Language) na Univerzitetu

Od avgusta 2013. godine zahvaljujuću Univerzitetu „Mediteran” TOEFL testiranje je moguće i u Crnoj Gori. TOEFL iBT mjeri vještine čitanja, slušanja, govora i pisanja i zahtjeva da se kombinuju dvije ili više ovih sposobnosti da bi se odgovorilo na postavljeno pitanje. Ovaj ispit testira sposobnosti kandidata da prate nastavu i učestvuju u svim aspektima studentskog života na engleskom jeziku. Fakulteti sami određuju broj bodova potrebnih za upis, a prosječan broj bodova koji se traži podrazumjeva visok nivo znanja i ujednačeno vladanje svim jezičkim vještinama.

 

DODJELA POČASNIH DOKTORATA

Univerzitet „Mediteran” Podgorica je u periodu od 2008. do 2013. godine dodijelio četiri počasna doktorata.

DODJELA POČASNOG DOKTORATA PROF. DR FILIPU KOTLERU

Godine 2008. dodijeljen je počasni doktorat prof. dr Filipu Kotleru, najpoznatijem svjetskom stručnjaku iz oblasti marketinških istraživanja, naučniku izuzetnog kapaciteta i svjetskog renomea. Prof. dr Filip Kotler se odazvao na poziv Univerziteta „Mediteran” Podgorica i održao seminar na temu „Kako se izboriti sa osnovnim marketinškim izazovima”. Svečana promocija počasnog doktorata održana je 21. juna 2008. god. na Fakultetu za turizam Bar - MTS - „Montenegro Tourism School” u Baru. Tom prilikom rektor Univerziteta „Mediteran” Podgorica, prof. dr Janko Radulović, u prisustvu najistaknutijih ličnosti Crne Gore, čelnika Atlas Grupe, akademskog osoblja i studenata Univerziteta, uručio je profesoru Kotleru diplomu doctor honoris causae.

XA 3

DODJELA POČASNOG DOKTORATA DR ŽELJKU BOGETIĆU

Na Fakultetu za turizam Bar – MTS – „Montenegro Tourism School” 24. maja 2010.godine dodijeljen je počasni doktorat dr Željku Bogetiću, istaknutom naučnom radniku, autoru brojnih knjiga, monografija i naučnih članaka, predavaču na najprestižnijim svjetskim univerzitetima, vodećem ekonomisti i koordinatoru za ekonomska pitanja Svjetske banke. Diplomu je dr Željku Bogetiću uručio rektor Univerziteta, prof. dr Stevan Popović. Nakon svečane promocije, dr Bogetić je održao zapaženo predavanje na temu „Ekonomska politika nakon Velike recesije”.

XA 2

DODJELA POČASNOG DOKTORATA PREDSJEDNIKU BILU KLINTONU

Na Fakultetu za turizam Bar - MTS – „Montenegro Tourism School” 2011. godine održana je svečana promocija počasnog doktorata koji je Univerzitet „Mediteran” dodijelio gospodinu Bilu Klintonu, predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država u periodu od 1993. do 2001. godine, cijenjenom profesoru prava, dobitniku brojnih počasti, nagrada i priznanja, osnivaču „William J. Clinton Foundation” i pokretaču „Clinton Global Initiative” sa ciljem unapređenja naučnotehnoloških inovacija, implementacije novih tehnologija, rješavanja problema siromaštva, etničkih i religioznih sukoba itd. Diplomu je gospodinu Klintonu uručio dr Duško Knežević, predsjednik Atlas Grupe, a nakon svečane promocije predsjednik Klinton je održao prigodno predavanje najboljim studentima crnogorskih univerziteta.

XA 4

DODJELA POČASNOG DOKTORATA PROF. DR SLOBODANU UNKOVIĆU

Na Fakultetu za turizam Bar - MTS - „Montenegro Toursim School” 2013. godine dodijeljen je počasni doktorat prof. dr Slobodanu Unkoviću, cijenjenom profesoru ekonomije, istaknutom autoru brojnih knjiga i drugih publikacija iz oblasti ekonomskih nauka. Profesor Unković je dobitnik više domaćih i inostranih priznanja, počasni profesor Univerziteta Lomonosov u Moskvi, Ženmin Univerziteta u Pekingu, Linkoln Univerziteta u SAD-u. Diplomu doctor honoris cause, Univerziteta „Mediteran” prof. dr Slobodanu Unkoviću, uručio je predsjednik Atlas Grupe dr Duško Knežević. Nakon svečane promocije prof. dr Unković je održao zapaženo predavanje.

XA 7

DISTANCE LEARNING SYSTEM (DLS)

Mogućnost za učenje i testiranje na daljinu preko Interneta postaje potreba svakog univerziteta, fakulteta ili više škole. Razvoj „Distance Learning-a” u svijetu, danas je dostigao jednu od prelomnih tačaka. Veliki broj svjetski priznatih visokoškolskih ustanova u svom programu studija kao obavezan izbor savremenog načina obrazovanja primjenjuje ovaj način učenja koji je postao i naša stvarnost. Fakultet za informacione tehnologije, Fakultet za turizam Bar - MTS - „Montenegro Tourism School”, Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School”, Pravni fakultet i Fakultet za strane jezike u okviru svog programa nude Distance Learning System. Fakultet za informacione tehnologije je prilikom pripreme uvođenja ovakvog načina obrazovanja vodio računa o preporukama i iskustvima vodećih svjetskih institucija i organizacija koje propisuju određene standarde i sisteme za obezbjeđenje kvaliteta prilikom izvođenja nastave na daljinu.

Debatni klub

Na Univerzitetu postoji Debatni klub koji se sastaje jednom nedjeljno. Klub ostvaruje izuzetne rezultate na raznim takmičenjima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Na poslednjem državnom debatnom takmičenju studenata za najboljeg debatera Crne Gore, proglašena je upravo studentkinja Debatnog kluba Univerziteta „Mediteran” Podgorica. Debatni klub je otvoren za sve studente, a periodično se organizuju i javne debate na različite teme.

Volonterski klub

Studenti su oformili i Volonterski klub u okviru koga se vrlo često organizuju edukativni treninzi, ali i razne dobrotvorne akcije. Jedna   od aktivnosti koja je posebno privukla pažnju je humanitarna akcija „I mi smo nekad bili djeca” koju su studenti Univerziteta „Mediteran” Podgorica realizovali u saradnji sa Crvenim krstom povodom Međunarodnog dana djeteta.

Studijske posjete i gostujuća predavanja

Studenti Univerziteta „Mediteran” redovno posjećuju razne državne organe i institucije, kompanije i organizacije koje su povezane sa oblašću koju izučavaju. Na taj način im je omogućeno da teorijska znanja koja steknu na fakultetu, nadograde znanjima i vještinama iz prakse. Važno je istaći da je ostvarena i saradnja sa međunarodnom organizacijom IAESTE koja svake godine studentima Univerziteta „Mediteran” Podgorica dodjeljuje određeni broj plaćenih praksi u inostranstvu.

STUDENTSKI PARLAMENT (SPUM)

Studentski parlament Univerziteta „Mediteran” - SPUM, Podgorica je predstavničko tijelo osnovano sa ciljem realizacije projekata koji su značajni za studente. Neki od najznačajnijih projekata koje Studentski parlament realizuje su:

Dani studenata i humanitarne aktivnosti

SPUM se može pohvaliti, sada već tradicionalnom manifestacijom Dani studenata koja okuplja veliki broj predavača iz raznih oblasti koje se izučavaju na našem Univerzitetu.

Neki od naših predavača bili su gđa Vesna Medenica, Predsjednica Vrhovnog suda, ambasadori republike Slovenije, UAE i Turske, PR kompanije M:tel kao i PR Porto Montenegra, Branko Micev, meteorolog, popularna glumica Dubravka Drakić, član popularnog sastava The Books Of Knjige, Zonjo, kao i mnogi drugi.

Ovu manifestaciju naši studenti svake godine željno iščekuju i upravo ona predstavlja događaj za kojim vlada najveće interesovanje.

SPUM svoj doprinos daje i organizaciji humanitarnih aktivnosti, te nije rijedak slučaj da naši studenti budu ti koji će svoj doprinos dati ovakvim akcijama. Prikupljanje pomoći za ugrožene u poplavama u susjednim državama u prethodnoj godini, kao i prikupljanje sredstava za pse u podgoričkom azilu su samo neke od tih akcija.

Izleti, putovanja, žurke

SPUM se pobrinuo za aktivan život studenata i nakon nastave pa tako, studenti često organizuju jednodnevne izlete i putovanja koji predstavljaju idealnu priliku da se studenti odmore od ispitnih rokova. To je studentima odlična prilika da se dobro zabave, upoznaju mlade ljude iz cijelog svijeta i sa njima razmijene mišljenja, iskustva i stavove, ali i da se upoznaju sa kulturnim i društvenim zbivanjima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. U saradnji sa turističkim agencijama svake godine organizujemo ekskurzije i putovanja. Tokom nekoliko proteklih godina organizovano je više ekskurzija na kojima su studenti, kroz druženje i zabavu, imali priliku da se upoznaju sa istorijom i kulturom najljepših gradova Evrope (Barselonom, Parizom, Venecijom, Monte Karlom, Firencom, Nicom, Kanom, Krfom, Bečom, Minhenom...). Takođe, predstavnici Studentskog parlamenta organizuju i brojne tematske žurke i zabave, filmske večeri i druženja za koje se uvijek traži „mjesto više”. U saradnji sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju Univerziteta, SPUM preko svoje Facebook stranice redovno obavještava studente o aktuelnim konkursima za mobilnost studenta, internship programe, volonterske poslove i sl. Kancelarije Studentskog parlamenta se nalaze u poslovnom centru „PALADA” i otvorene su svakog radnog dana u periodu od 11 do 13h.“.

XA 6

ALUMNI KLUB

U želji da svojim diplomcima omogući ponovno uspostavljanje kontakata, razmjenu iskustava i znanja Univerzitet je osnovao Alumni klub.

Naš cilj je:

uspostavljanje i njegovanje veza među diplomcima svih generacija,

podsticanje saradnje među članovima Alumni kluba, privrednih subjekata i drugih društvenih institucija,

promovisanje dostignuća članova kluba,

doprinos većoj prepoznatljivosti diplomaca,

doprinos ličnom i stručnom razvoju pojedinaca i organizacija,

aktivno učestovanje u razvoju društva,

omogućavanje druženja i povezivanje diplomaca.

Zadatak Alumni-a je da promoviše, učvršćuje i prema svojim mogućnostima razvija mrežu znanja i iskustava i istovremeno da doprinese ugledu Univerziteta.

Prva faza realizacije projekta podrazumijeva formiranje baze podataka svih studenata koji su završili studije na nekoj od organizacionih jedinica našeg Univerziteta i ta faza je završena.

Naredna faza podrazumijeva osnivanje Centra za razvoj karijere koji bi omogućio brzu i dostupnu razmjenu informacija među članovima, ali i predstavljao berzu poslova, savjeta i ideja koje će alumnisti međusobno moći da razmjenjuju. Kancelarije za međunarodnu saradnju i marketing, kontinuirano rade na realizaciji ove faze projekta.

NAUKA & SPORT

Košarkaški klub „Univerzitet ‘Mediteran’” osnovan je 2006. godine. On nastupa ne samo u univerzitetskoj, već i u profesionalnoj crnogorskoj ligi. Klub se košarkaške 2006/2007 sezone takmičio u II crnogorskoj ligi i već poslije godinu dana izborio za veći rang takmičenja – I B ligu.

Univerzitet „Mediteran” i karate klub „Budućnost” tradicionalno organizuju karate turnir GRAND PRIX „MEDITERAN”. Osnovni cilj organizacije turnira je povezivanje nauke i sporta, odnosno popularizacija sporta među studentskom populacijom.

Kroz sport kao vannastavnu aktivnost, Univerzitet „Mediteran” preko rekreativnog i takmičarskog bavljenja sportom želi pružiti što bolje uslove studiranja svojim studentima.