aic 2014 korica2016
 • Fakultet za informacione tehnologije
 • Dekan
 • Osnovni akademski studiji
 • Postdiplomski

unimedFakultet za informacione tehnologije

Adresa:........... Vaka Đurovića bb

                       81 000 Podgorica

Telefon: ......... 020 409 220

Telefaks: ........ 020 409 233

E-mail: ........... fit@unimediteran.net

Web:............... fit.unimediteran.net

Žiro-račun:..... 505-6232-96

V.d. dekana:.. dr Adis Balota

Prodekanka:... dr Snežana Šćepanović

Sekretar:......... Bojan Popović

Telefon: ......... 020 409 230

Telefaks: ........ 020 409 233

E-mail: ........... bojan.popovic@unimediteran.net

Studentska služba:

Telefon:.......... 020 409 220

Telefaks:......... 020 409 233

E-mail:.............fit@unimediteran.net

 

Fakultet za informacione tehnologije (FIT) osnovan je 2006. godine u okviru Univerziteta Mediteran. FIT organizuje osnovne akademske studije u trajanju od tri godine. Svi predmeti organizovani su kao jednosemestralni, a nastavni programi i procesi se odvijaju u skladu sa standardima Bolonjske deklaracije.

Od samog osnivanja, naš cilj je da studentima omogućimo sticanje visokog stepena obrazovanja i stručnih, odmah primjenjivih znanja za obavljanje poslova iz oblasti informacionih tehnologija. Studijski program osnovnih studija je u potpunosti usklađen sa preporukama i zahtjevima Bolonjske deklaracije, pri čemu se pri kreiranju programa vodilo računa da znanja koja studenti stiču budu usklađena sa aktuelnim potrebama privrede za stručnim IT kadrovima.

Zahvaljujući partnerstvu sa vodećim svjetskim IT kompanijama, naši studenti tokom studija imaju mogućnost da polažu specijalističke ispite za dobijanje međunarodno priznatih profesionalnih sertifikata kompanija kao što su Microsoft, Cisco, Oracle. Poštujući činjenicu da rad sa najmodernijim informacionim tehnologijama zahtijeva njihovo vrhunsko poznavanje, uložili smo značajne napore u formiranje neophodne kadrovske osnove koja omogućava ulazak u oblast saradnje sa vodećim svjetskim IT kompanijama.

Restriktivnom politikom upisa, organizacijom nastave, vježbi i seminara u malim nastavnim grupama u savremeno opremljenim računarskim salama i laboratorijama, uz stručnu praksu koja se kontinuirano izvodi tokom ljetnjeg i zimskog raspusta, obezbjeđuju se svi potrebni uslovi da studenti dobiju neophodna znanja koja se očekuju od savremenih IT stručnjaka.

Uvođenjem sistema za učenje na daljinu (Distance Learning System - DLS) školske 2007/2008. godine, FIT je postao prvi fakultet u Crnoj Gori na kojem je omogućeno studiranje (učenje) na daljinu. Studenti koji odaberu studiranje na daljinu prolaze isti nastavni plan i polažu ispite zajedno sa studentima koji studiraju na klasičan način i, nakon uspješnog završetka studija, dobijaju istu diplomu.

Struktura osnovnih studija

Studijski program osnovnih studija zasniva se na principima Bolonjske deklaracije i ECTS (European Credit Transfer System) bodovnom sistemu koji omogućava konkurentnost, bolju mobilnost studenata i nastavnog osoblja i pospješuje brže, lakše i ravnopravnije uklapanje stručnjaka koje edukujemo u zajedničko evropsko tržište obrazovanja i rada. FIT organizuje osnovne akademske studije u trajanju od tri godine i 180 ECTS. Dinamiku studija određuje sam student kroz izbor vrste i broja predmeta koje sluša u toku semestra, pri čemu tokom jednog semestra student mora prikupiti minimalno 30 ECTS bodova, odnosno minimalno 60 ECTS bodova, po godini.

U toku trogodišnjih osnovnih studija izučava se jedan studijski program, Informacione tehnologije, sa tri usmjerenja:

 • informacioni sistemi,
 • softverski inženjering,
 • računarske mreže i telekomunikacije.

Prva četiri semestra su zajednička za sva tri usmjerenja, a u petom semestru studenti se opredjeljuju za jedan od ponuđenih smjerova biranjem izbornih predmeta specifične stručnosti. Tim izborom, a posebno temom završnog rada, navedena razlika između različitih usmjerenja može biti značajna.

Uspješnim završetkom osnovnih studija dobija se akademski naziv Bachelor Informacionih tehnologija.

PLAN I PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA

Osnovne akademske studije na FIT-u omogućavaju studentima sticanje teorijskih i praktičnih znanja neophodnih za projektovanje, programiranje i upravljanje složenim procesima koji se zasnivaju na primjeni savremenih informacionih tehnologija. Izučavaju se računarske mreže, baze podataka, informacioni i softverski sistemi zasnovani na internet tehnologijama i web servisima.

Izborom određenog smjera, studenti koji završe studijski program Informacione tehnologije stiču specifična znanja rješavaju realne probleme iz prakse i da obavljaju širok spektar poslova u jednoj od sledećih oblasti:

 • projektovanje, razvoj i implementacija informacionih sistema
 • razvoj i administracija baza podataka,
 • projektovanje, implementacija i administracija računarskih mreža,
 • zaštita i sigurnost računarskih mreža i informacionih sistema,
 • razvoj i programiranje web i mobilnih aplikacija,
 • razvoj i programiranje poslovnih aplikacija,
 • analiza i reinženjering poslovnih procesa,
 • edukacija kadrova u domenu informacionih tehnologija

ZAŠTO DA STUDIRAM NA FIT-u ?

1. Savremeni metodi izvođenja nastave

FIT primjenjuje savremene pedagoške teorije u procesu izvođenja nastave, što podrazumijeva afirmaciju interaktivnog učenja, gdje studenti stiču znanja kroz rješavanje problema. U izvođenju nastave angažovani su domaći i strani profesori koji su se afirmisali kao vodeći eksperti u pojedinim oblastima. Praktikuje se timski rad u malim grupama, s tim da na jednom računaru na vježbama radi samo jedan student. Studenti FIT-a tokom studija stiču vještine efikasnog timskog rada učestvujući u timski orijentisanim studentskim projektima koji se organizuju tokom semestra.

2. Sticanje praktičnih vještina kroz stručnu praksu

Cilj studija na FIT-u je da studente osposobi da uspješno rješavaju probleme koji ih očekuju na radnom mjestu. Zato FIT primjenjuje princip „učenja kroz rješavanje problema iz prakse“. Našim studentima obezbijeđena je stručna praksa kroz saradnju sa renomiranim kompanijama u oblasti IT-a u Crnoj Gori.

3. Stručni sertifikati

Program vježbi u potpunosti je usklađen sa preporukama vodećih IT kompanija i omogućava studentima FIT-a da tokom osnovnih studija steknu potrebno znanje neophodno da dobiju međunarodno priznate stručne sertifikate renomiranih IT kompanija kao što su Cisco, Oracle, Microsoft i ECDL. Nakon položenih ispita studentima je omogućeno polaganje stručnih ispita za dobijanje međunarodno priznatih sertifikata Cisco, Oracle, Microsoft i ECDL.

4. Partnerstvo sa vodećim IT kompanijama

Cisco Systems

Cisco Systems, Inc. je vodeći svjetski proizvođač opreme za izgradnju internet infrastrukture i umrežavanje. Cisco se posebno ističe svojim jedinstvenim sistemom edukacije i sertifikacije, i predstavlja vodeći svjetski standard u oblasti računarskih mreža. FIT je akreditovan kao “Regionalna CISCO Akademija” i svojim studentima omogućava da tokom studija polažu CISCO specijalističke kurseve. Visokokvalifikovani kadrovi izvode nastavu na osnovnim studijama po Cisco CCNA programu:

 • Introduction to Cisco Networking Technologies (INTRO)
 • Interconnecting Cisco Networking Devices (ICND).

Oracle

Oracle je jedna od vodećih svjetskih IT kompanija. Posebnu pažnju posvećuju edukaciji budućih IT stručnjaka i u tom cilju kompanija je osnovala Oracle University. FIT je akreditovan od strane kompanije Oracle kao ORACLE AKADEMIJA čime je studentima pružena mogućnost sticanja potrebnih znanja za polaganje ispita i dobijanje svjetski priznatih sertifikata.

U okviru redovnih studija, studentima je omogućeno sticanje sljedećih Oracle sertifikata:

 • Oracle Database Design & SQL Programming
 • Oracle Database PL/SQL Programming
 • Oracle Forms & Reports Developer 10g: Move to the Web
 • OracleAS 10g R3: Java Programming
 • OracleAS 10g R3: Build Java EE Applications
 • Oracle Database 11g: Introduction to SQL Release 2
 • Oracle Database 11g: New Features for Administrators Release 2
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop II Release 2
 • Oracle Database 11g: Programming with PL/SQL
 • Oracle Grid Foundation 11g: Manage Clusterware and ASM Release 2
 • Oracle Database 11g: RAC Administration Release 2
 • Oracle Database 11g: Data Guard Administration Release 2
 • Oracle Database 11g: Implement Streams Release 2
 • Oracle Database 11g: Performance Tuning Release 2
 • Oracle Database 11g: Security Release 2

Microsoft Academy

Microsoft je jedna od vodećih svjetskih IT kompanija. Od 2006. godine, FIT je partner sa kompanijom Microsoft i akreditovan kao Microsoft Akademija. Realizacijom programaMicrosoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), značajno su unaprijeđeni nastava i istraživanja iz oblasti računarske tehnike, inženjeringa i informacionih sistema. Saradnja sa kompanijom Microsoft pruža našim studentima mogućnost da steknu međunarodno priznate profesionalne Microsoft sertifikate koji dokazuju napredno i profesionalno poznavanje Microsoft proizvoda i tehnologija. Sertifikati se dobijaju nakon polaganja jednog (MCP) ili više ispita. Postoji više vrsta sertifikata po specijalnostima za desktop tehničare (MCDST), za stručnjake iz oblasti sistemskog softvera i umrežavanja (MCSA, MCSE), za razvoj aplikacija (MCAD, MCSD) ili administraciju baza podataka (MCDBA). Poseban vid sertifikata je sertifikat za instruktore Microsoft kurseva (MCT).

ECDL

ECDL predstavlja sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-a, koji priznaje više od 160 zemalja svijeta. ECDL (European Computer Driving License) sertifikat je dokaz računarske pismenosti i poznavanja rada na računaru. Kao akreditovani međunarodni centar za obuku i testiranje, ovlašćen od strane ECDL fondacije, FIT predano radi na (opštoj) informatičkoj pismenosti svojih polaznika, kao i građanstva uopšte. U program našeg školovanja implementirana je najnovija verzija ECDL Syllabusa 5.0. U savremeno opremljenim računarskim salama FIT-a, polaznike obučavaju i testiraju sertifikovani predavači po ECDL programu.

5. Učenje na daljinu

Uvođenjem sistema za učenje na daljinu (Distance Learning System - DLS) školske 2007/2008. godine, FIT je postao prvi fakultet u Crnoj Gori na kojem je omogućeno studiranje (učenje) na daljinu. Studenti koji odaberu studiranje na daljinu prolaze isti nastavni plan i polažu ispite zajedno sa studentima koji studiraju na klasičan način i, nakon uspješnog završetka studija, dobijaju istu diplomu.

Dinamika učenja

Predmeti se sastoje iz određenog broja nastavnih modula, čije otvaranje praćenje nije vremenski ograničeno. Student može ponoviti gradivo onoliko puta koliko želi i može izabrati vrijeme kada će raditi testove za provjeru znanja. Svake nedjelje, u terminima posebno namijenjenim online studentima, na Fakultetu su organizovana predavanja (konsultacije).

Provjera znanja tokom studija

Tokom studija, DLS studenti imaju provjeru znanja iz svakog predmeta nakon određenog broja pređenih nastavnih modula. Način provjere znanja zavisi od vrste i prirode predmeta, a može da se sastoji od testova, seminarskih radova ili projekta. Polaganje završnog ispita i kolokvijuma se obavlja na klasičan način, u prostorijama FIT-a, i u predviđenim ispitnim rokovima, u prisustvu profesora.

6. Stipendije

FIT inicijalno dodjeljuje stipendije maturantima sa diplomom Luča A i Luča B, kao i osobama sa invaliditetom, po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom. Stipendije i popusti na školarinu dodjeljuju se i studentima druge i treće godine, na osnovu pokazanog nastavnog i vannastavnog angažovanja i uspjeha u toku prethodnih godina studiranja.

2016 04 25 Page 145 Image 0001               

XD bUvažene koleginice i kolege,

U vrijeme tranzicije i brzog prelaska u informatičko društvo, Fakultet za informacione tehnologije ima poseban značaj i ulogu da edukuje specijaliste koji su neophodni i traženi za dalji razvoj i širenje informatičkih dostignuća. Informatička pismenost i primjena informatičkih alata su značajani za poslovanje, konkurentnost, profitabilnost, tj. ekonomski razvoj. Fakultet za informacione tehnologije realizuje programe dodiplomskih (bachelor), specijalističkih i magistarskih studija sa usmjerenjima:

- Softverski inžinjering,

- Informacioni sistemi i

- Računarske mreže i telekomunikacije.

Fakultet za informacione tehnologije u potpunosti je otvoren za stručnu i naučnu saradnju, sveukupnu komunikaciju i konstruktivne prijedloge za unapređenje svih vidova mnogobrojnih djelatnosti i aktivnosti koje se odvijaju na Fakultetu ili u kojima Fakultet učestvuje izvan matične ustanove.

U toku studija, rješavanjem konkretnih zadataka, stiču se znanja i vještine koje su neophodne za rad budućih informatičara. Posebno značajan cilj našeg Fakulteta je komunikacija sa studentima, domaćom i međunarodnom akademskom i naučno-istraživačkom zajednicom. Nije bez značaja činjenica da je većina naših bivših studenta našlo zaposlenje odmah po završetku specijalističkih studija.U toku studija mogu se steći i međunarodnio priznati sertifikati za: Cisco, Oracle, Microsoft i ECDL. Sa znanjem i vještinama koje se stiču na Fakultetu za informacione tehnologije, teritorijalne granice prestaju da budu prepreka za zapošljavanje.

 

„Zauzmi svoje mjesto”!

v.d. dekana

dr Adis Balota

 

Predmet .......... ECTS

Osnovni akademski studij

Studijski program: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

I semestar

Uvod u programiranje............................................................ 7

Informacione tehnologije....................................................... 7

Matematika I.......................................................................... 6

Multimedijalne i grafičke aplikacije....................................... 6

Engleski jezik I...................................................................... 4

II semestar

Programiranje I...................................................................... 7

Arhitektura računarskih sistema............................................ 7

Matematika II........................................................................ 6

Uvod u web tehnologije........................................................ 6

Engleski jezik II..................................................................... 4

III semestar

Operativni sistemi.................................................................. 7

Baze podataka I..................................................................... 7

Strukture podataka i algoritmi............................................... 6

Vjerovatnoća i statistika........................................................ 6

Engleski jezik III................................................................... 4

IV semestar

Razvoj baza podataka............................................................ 6

Računarske telekomunikacije................................................. 7

Programiranje II..................................................................... 6

Web tehnologije..................................................................... 7

Engleski jezik IV................................................................... 4

Usmjerenje SOFTVERSKI INŽENJERING

V semestar

Softversko inženjerstvo......................................................... 6

Upravljanje softverskim sistemima........................................ 6

XML tehnologije................................................................... 5

Programiranje web i mobilnih aplikacija................................ 5

Izborni predmet..................................................................... 5

Distribuirani softverski sistemi

Konfiguracija i održavanje softvera

Kontrola kvaliteta i testiranje softvera

Engleski jezik V..................................................................... 3

VI semestar

Projektovanje i razvoj softv................................................... 6

Sigurnost i zaštita softvera..................................................... 6

Inteligentni sistemi................................................................. 6

Opšti izborni predmet............................................................ 5

Interakcija čovjek-računar

Programski prevodioci

Engleski jezik VI................................................................... 3

Projekat ................................................................................. 4

Usmjerenje INFORMACIONI SISTEMI

V semestar

Softversko inženjerstvo......................................................... 6

Upravljanje informacionim sistemima.................................... 6

XML tehnologije................................................................... 5

Programiranje web i mobilnih aplikacija................................ 5

Izborni predmet..................................................................... 5

Administracija informacionih sistema

Održavanje informacionih sistema

Poslovni iinformacioni sistemi

Engleski jezik V..................................................................... 3

VI semestar

Projektovanje informacionih sistema..................................... 6

Sigurnost i zaštita informacionih sistema............................... 6

Inteligentni sistemi................................................................. 6

Opšti izborni predmet............................................................ 5

Interakcija čovjek-računar

Programski prevodioci

Engleski jezik VI................................................................... 3

Projekat.................................................................................. 4

Usmjerenje RAČUNARSKE MREŽE I TELEKOMUNIKACIJE

V semestar

Telekomunikacioni sistemi..................................................... 6

Softversko inženjerstvo......................................................... 6

Serverski operativni sistemi ................................................. 5

XML tehnologije................................................................... 5

Izborni predmet..................................................................... 5

Upravljanje računarskim mrežama

Tehničko održavanje računarskih mreža

Administracija računarskih mreža

Engleski jezik V..................................................................... 3

VI semestar

Projektovanje i razvoj računarskih mreža .............................. 6

Sigurnost i zaštita računarskih mreža..................................... 6

Inteligentni sistemi ................................................................ 6

Opšti izborni predmet............................................................ 5

Interakcija čovjek-računar

Programski prevodioci

Engleski jezik VI................................................................... 3

Projekat.................................................................................. 4

Postdiplomski specijalistički studij

Studijski program: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Specijalističke studije na FIT-u su interdisciplinarne i omogućavaju sticanje naprednih znanja iz oblasti: Softverski inžinjering, Računarske mreže i telekomunikacije i Informacionih sistemi. Studenti stiču akademsko zvanje uz mogućnost praktičanog rada u realnom okruženju i na realnim problemima. Poseban akcenat je na razvoju i sticanju vještina za inovativnost i praktičnu primjenu stečenih teorijskih znanja što omoguaćva postdiplomcima da uspješno rješavaju probleme u praksi.

I semestar

Napredni sistemi baza podataka............................................ 7

Prikupljanje i analiza korisničkih zahtijeva............................ 7

Napredno umrežavanje / Administracija rač. mreža*............ 7

Upravljanje projektima........................................................... 6

Metodologija naučno – istraživačkog rada............................ 3

Napomena: Studenti se u prvom semestru opredjeljuju za jedan od obaveznih predmeta (Napredno umrežavanje ili Administracija rač. mreža) u zavisnosti od smjera koji su završili na osnovnim studijama i opteg predznanja iz oblasti rač. mreža.

II semestar

Izborni predmet 1.................................................................. 6

Izborni predmet 2.................................................................. 6

Izborni predmet 3.................................................................. 6

Praktični rad - Projekat.......................................................... 5

Specijalistički rad................................................................... 7

Izborni predmeti:

Usmjerenje: SOFTVERSKI SISTEMI

Semantički web

Napredno programiranje u Javi

Agilne metode razvoja softvera

Napredno Web programiranje

Pogramiranje mobilnih aplikacija

Usmjerenje: INFORMACIONI SISTEMI

Skladišta podataka

Poslovna inteligencija

Savremeni koncepti zaštite informacionih sistema

Revizija informacionih sistema

Poslovni informacioni sistemi

Usmjerenje: RAČUNARSKE TELEKOMUNIKACIJE

Bežične i mobilne računarske mreže

Digitalna forenzika

Savremeni koncepti bezbjednosti računarskih mreža

Osnovi mobilne telefonije

Visokotehnološki kriminal

Usmjerenje: PRIMJENJENE INTERNET TEHNOLOGIJE I SERVISI

Internet tehnologije i servisi

Sistemi e-poslovanja u javnoj upravi (e-Government)

Interakcija čovjek računar

Sistemi i tehnologije za e-učenje

Arhitektura i infrastruktura sistema za e-učenje

Organizovan je i postdiplomski magistarski studij, u trajanju od dva semestra, za studijski program:

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE.

Benjamin Ramović

Ponosno mogu reći da sam napravio pun pogodak kada sam izabrao da budem student ovog fakulteta. FIT pruža veliko teorijsko znanje, ali i dosta praktičnog rada. Maturantima bih preporučio da upišu naš fakultet jer tu mogu naučiti da kreiraju sisteme koji im odgovaraju, da kreiraju Web stranice, da upravljaju bazama podataka kao i da nauče mnoge tehnologije koje će im olakšati svakodnevni život.

Kao student FIT-a dobio sam mogućnost da se obrazujem i u inostranstvu. Preko programa mobilnosti dobio sam stipediju za nastavak školovanja na renomiranom univerzitetu u Švedskoj. Mogu reći da mi je ovo jedna od najboljih odluka koje sam napravio u životu.

FIT