aic 2014 korica2016

Rektor

2016 04 25 Page 148 Image 0001

Poštovani budući studenti,

Na raskrsnici ste: kuda krenuti, kome se povjeriti!? Pred vama je presudna odluka!

Naš Univerzitet „Mediteran“ utemeljen je na principima Bolonjske deklaracije i u skladu sa najsavremenijim evropskim standardima. Naši nastavni programi zasnovani su na najsavremenijim naučnim, tehnološkim i umjetničkim dostignućima. Studenti imaju rijetku šansu da se školuju kod nastavnika s velikim svjetskim iskustvom i ugledom, nastavnika koji okupljaju mlade saradnike s velikim naučnim i umjetničkim ambicijama. Sistematski su stvarani visokostručni i pedagoški utemeljeni timovi koji s punom odgovornošću prihvataju mlade ljude.

Univerzitet „Mediteran“ okrenut je globalnom društvu i preko realizovanih sporazuma s nizom evropskih i svjetskih akademskih institucija. Univerzitet je član velike Atlas Grupe, i tim putem otvara vam se široka mogućnost stipendiranja i angažovanja.

Vrata šest fakulteta Univerziteta „Mediteran“ – otvorena su vam, draga mladosti!

Dobro došli!

rektor

dr Nenad Vuković