aic 2014 korica2016

Samostalne VŠ ustanove u CG

2016 04 25 Page 256 Image 0001

FAKULTET ZA MENADŽMENT
HERCEG NOVI

Norveška br. 2,

85 340 Igalo, Herceg Novi

Telefon/faks: +382(0)31 332 900

Mobilni: 067 397 543

E-mail: fm-hn@t-com.me

Web: www.fm-hn.com

2016 04 25 Page 256 Image 0002

FAKULTET ZA MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU I KOMUNIKACIJAMA
BERANE

Donje Luge bb, 84 300 Berane

Telefon: + 382 (0)51 238 100

Mobilni: + 382 (0)67 616 135

Mobilni: + 382 (0)67 212 595

E-mail: fmsk-ba@t-com.me

Web: www.fmsk.me

2016 04 25 Page 256 Image 0003

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE

TIVAT

Ulica Luke Tomanovića 1, Zgrada
stare Opštine Tivat, 85 320 Tivat

Telefon/faks: +382(0)32 671 786

E-mail: fms-tivat@t-com.me

Web: www.fms-tivat.me

2016 04 25 Page 256 Image 0004

POMORSKI FAKULTET
BAR

Šetalište Kralja Nikole, Potkovica D1, Marina Bar, 85 000 Bar

Telefon/faks: + 382 (0)30 550 054

E-mail: info@pfbar.me

Web: www.pfbar.me

2016 04 25 Page 256 Image 0005

FAKULTET ZA CRNOGORSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

CETINJE

Vladike Petra I bb, 81 250 Cetinje

Telefon: + 382 (0)41 241-244

E-mail: info@fcjk.me

Web: www.fcjk.me

 

2016 04 25 Page 256 Image 0006

FAKULTET ZA INTERNACIONALNI MENADŽMENT U TURIZMU I HOTELIJERSTVU
MILOČER

Jadranski put bb, 85 315 Miločer-Sveti Stefan

Telefon: + 382 (0)33 427 100

Fax: + 382 (0)33 427 111

E-mail: hec@hecmontenegro.com

Web: www.hecmontenegro.com

2016 04 25 Page 256 Image 0007

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT
BAR

Maršala Tita 7, 85 000 Bar

Telefon: +382 (0)30 303 556

Telefaks: +382 (0)30 312 233

E-mail: fpm@t-com.me

Web: www.fpm.me

2016 04 25 Page 256 Image 0008

VISOKA ŠKOLA SESTRINJSTVA
„KRALJICA JELENA“

Zgrada instituta Igalo

Sava Ilića 5, 85347 Igalo

Telefon: +382 (0)31 330-020

Telefaks: +382 (0)31 658-869

E-mail: lovisenberg@t-com.me

Web: www.igalospa.com