aic 2014 korica2016

Savjetovanje učenika

Zavod za zapošljavanje vrši besplatno savjetovanje učenika za izbor škole. Smisao savjetovanja je pomoć učeniku da donese najbolju moguću odluku o svojoj budućoj profesiji, kako bi sebi povećao šanse na tržištu rada i bio zadovoljan poslom koji će jednog dana da obavlja.

Kroz usluge profesionalnog savjetovanja učenicima nudimo pomoć u izboru profesionalnog puta u skladu sa sposobnostima, osobinama ličnosti i interesovanjima, kao i sa situacijom na tržištu rada. Profesionalni put započinje izborom odgovarajuće škole. Veći dio profesionalnog savjetovanja se obavlja na prelazu iz osnovne škole u srednju i na završetku srednje škole. Istovremeno, učenicima koji su u procesu obrazovanja za neku profesiju skrećemo pažnju na zahtjeve koje će ta profesija postaviti pred njih kada počnu da rade. Šta sve psiholog treba da ispita i procijeni da bi pomogao učeniku u definisanju i ostvarenju cilja? Njegova interesovanja, ciljeve, sposobnosti, vrijednosti; potencijalna zanimanja koja treba uzeti u obzir i načine na koji se do njih može doći; karakteristike ličnosti, koje doprinose vjerovatnoći postizanja ciljeva, pomoću odabranih puteva i načina.

Kako se obavlja profesionalno savjetovanje?

Učenik u procesu savjetovanja treba da bude aktivan učesnik. Stručnjak za profesionalnu orijentaciju prikuplja, objedinjava i procjenjuje vrijednost podataka i zajedno sa učenikom planira dalji redosled poteza, koji treba da vodi upisu na određeni obrazovni program. Profesionalno savjetovanje vrše psiholozi savjetnici za profesionalnu orijentaciju kroz razgovor sa učenicima. Pomoćno sredstvo, koje omogućava savjetniku za profesionalnu orijentaciju da bolje upozna osobu su testovi profesionalnih interesovanja, opštih i specifičnih sposobnosti i ličnosti. Testiranje je onaj dio savjetovanja koji često kod učenika stvara tremu i strah od test-situacije i odbojnost prema odlasku kod psihologa. Testiranje je, u stvari, metoda koja se koristi radi efikasnijeg i pouzdanijeg dobijanja informacija o učeniku, u situaciji kada im na raspolaganju stoji svega nekoliko sati rada. Dodatne informacije prikupljaju se iz biografskih podataka, od roditelja, kroz intervju ili iz nekog drugog izvora. Školski psiholozi, samim tim što tokom dužeg vremenskog perioda imaju mogućnost kontakta sa učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima, treba da budu prva adresa na koju se treba obratiti za pomoć.

Kako zakazati profesionalno savjetovanje?

Psiholozi su na usluzi učenicima kako bi oni iskristalisali očekivanja i bolje upoznali svoje mogućnosti i karakteristike ličnosti, postavili realne ciljeve i pronašli racionalne puteve da ih ostvare, kako bi uspješno planirali i realizovali svoju karijeru. Zavod za zapošljavanje Crne Gore, takođe, ima savjetnike za profesionalnu orijentaciju, u Podgorici, Baru, Herceg Novom, Nikšiću i Bijelom Polju.

Savjetovanje u Zavodu je besplatno i možete ga zakazati svakim radnim danom na sljedece telefone:

Biro rada Podgorica

tel. 020/406-800, 406-801

fax: 020/406-803

psiholog: Dragana Dedić

CIPS: 020/406-891

Kancelarija Cetinje

tel. 041/236-064

Kancelarija Danilovgrad

tel. 020/812-672

Kancelarija Kolašin

tel. 020/860-030


Biro rada Bar

tel. 030/313-048

psiholog: Vesna Radonjić

CIPS: 030/311-367

Kancelarija Ulcinj

tel. 030/412-213

Kancelarija Budva

tel. 030/402-556

Biro rada Berane

tel. 051/233-332

Kancelarija Rožaje

tel. 051/271-343

Kancelarija Plav

tel. 051/255-061

Kancelarija Andrijevica

tel. 051/230-660

Biro rada Bijelo Polje

tel. 050/432-422

psiholog: Alisa Dizdarević

Kancelarija Mojkovac

tel. 050/470-051

Biro rada Herceg Novi

tel. 031/324-059

psiholog: Ljiljana Seferović

CIPS: 031/323-711

Kancelarija Kotor

tel. 032/325-732

Kancelarija Tivat

tel. 032/674-585

Biro rada Nikšić

tel. 040/214-161

psiholog: Nataša Radulović

Kancelarija Plužine

tel. 040/271-295

Kancelarija Šavnik

tel. 040/266-400

Biro rada Pljevlja

tel. 052/356-742

Kancelarija Žabljak

tel. 052/360-030