aic 2014 korica2016

Ukoliko želite da primate vijesti na Vaš mail,

ovdje se možete prijaviti

subscribe

 

UA-aFakultet primijenjene fizioterapije

Adresa: Sava Ilića 5,  85 347 Igalo

Telefon: 031 658 876

Telefaks: 031 332 729

E-mail: fpf@ac.me

Web site:  www.fpft.ac.me

 

Žiro-račun: 510-2100-45

 

Dekan:  dr Sofija Žitnik-Sivački

 

Prodekan:  dr Dušan Mustur

 

Sekretar:  Sonja Grujičić

Telefon: 031 658 876

Telefaks: 031 332 729

E-mail: soniag@ac.me

 

Studentska služba:

Šef službe: Svetlana Mijušković

Telefon: 031 658 876

Telefaks: 031 332 729

E-mail: cecam@ac.me

 

Na fakultetu su organizovane studije sa sljedećim studijskim programima:

osnovne akademske studije

FIZIOTERAPIJA

postdiplomske specijalističke studije

FIZIOTERAPIJA.